SANNHETENS ØYEBLIKK: Kulde og vanskelige kjøreforhold påvirker rekkevidden til Hyundai Kona og alle de andre elbilene.
SANNHETENS ØYEBLIKK: Kulde og vanskelige kjøreforhold påvirker rekkevidden til Hyundai Kona og alle de andre elbilene.

Motor har gjennomgått konflikt-saker:

Elbilkundene taper rekkevidde-krangler

Uten dokumentasjonen i orden taper elbilkundene konfliktene om rekkevidde, viser en gjennomgang Motor har gjort.

Publisert Sist oppdatert

Mange elbileiere er misfornøyd med elbilenes faktiske rekkevidde. Noen få går til sak mot bilforhandleren, men nesten alle taper.

Motor har funnet seks konfliktsaker om rekkevidde på elbiler de siste fem årene i Forbrukerklageutvalget. Dette utvalget avsier vedtak i konflikter i forbrukersaker.

Over halvparten av sakene de behandler er om biler eller andre kjøretøy. Vedtakene har samme betydning som en rettslig dom.

I denne saken kan du lese om hva Forbrukerrådet og NAF mener om dette.

Tapte fem av seks

I fem av de seks konfliktsakene om rekkevidde tapte kundene som klaget.

I tre av sakene kunne bilkjøperne ikke dokumentere lovnadene om rekkevidde som de hevdet bilselgerne kom med ved kjøpet av bilen.

I to tilfeller greide ikke bilkundene å dokumentere at rekkevidden var så dårlig som de hevdet.

To av de fem kundene hadde kjøpt den populære elbilen Renault Zoe, én hadde kjøpt Nissan Leaf, som er blant de aller mest solgte elbilene, én hadde kjøpt Volkswagen e-Golf, mens den femte kunden hadde kjøpt Mercedes sin første elbil, B250.

I de fem konfliktsakene ble det heller ikke avdekket feil med batteriene eller andre deler på bilen.

Fikk medhold

Den eneste kunden som fikk medhold i at elbilen har for kort rekkevidde, er kunden som kjøpte en Renault Zoe hvor det hadde oppstått en produksjonsfeil som både førte til ladeproblemer og til kort rekkevidde.

Bilforhandleren greide ikke å reparere disse feilene, tross hele fem til dels langvarige verkstedbesøk over en periode på et halvt år.

Forbrukerklageutvalget vedtok at kunden, en mann fra Moss, fikk heve kjøpet. Det innebærer at han får tilbake kjøpesummen, mot å levere bilen tilbake til selgeren – en lokal forhandler i Moss.

Motor har ikke funnet rettsavgjørelser om rekkevidde på elbiler fra landets tingretter eller lagmannsretter.

Motor har også spurt både NAF, Norsk elbilforening, Forbrukerrådet og advokater som jobber mye med bilkonflikter.

Men heller ikke de kjenner til andre avgjørelser enn disse seks.

De tapte sakene

Dette er de fem konfliktsakene hvor bilkundene tapte:

Kunne ikke dokumentere lovnadene 1:

Kjøperen av en ny Nissan Leaf 2013-modell til 245.000 kroner mener han ble lovet en minimumsrekkevidde på 80 kilometer, og en maksimal rekkevidde på 180 kilometer. Da han opplevde å ha en rekkevidde vinterstid på drøyt 70 kilometer, krevde han to år etter kjøpet heving av kjøpet. Men Forbrukerklageutvalget mener det ikke er bevist at bilen har en produksjonsfeil. De mener heller ikke det er dokumentert at selgeren lovet en minimumsrekkevidde på 80 kilometer, og en maksimal rekkevidde på 180 kilometer. Kjøperen fikk dermed ikke medhold, og han fikk heller ikke prisavslag.

Kunne ikke dokumentere lovnadene 2:

Kunden som kjøpte en ny Renault Zoe 2015-modell til 205.000 kroner hevder hun ved kjøpet ble lovet en rekkevidde på 240 kilometer. Men hun greide ikke å få lenger rekkevidde enn 124 kilometer, og krevde heving av kjøpet. Forhandleren viser til at rekkevidden maksimalt var 210 kilometer etter den gamle NEDC-målemetoden, og at det gir en faktisk rekkevidde på 115-170 kilometer. Bilen ble undersøkt uten at det ble funnet noen feil på batteriet. Forbrukerklageutvalget avslo hevingskravet. De viser til at kunden ikke har lagt frem noen som helst dokumentasjon for lovnaden om rekkevidde på 240 kilometer.

Kunne ikke dokumentere lovnadene 3:

Kunden som kjøpte en ny 2018-modell Mercedes B250 elbil for 318.000 kroner, krevde bedre batteri eller prisavslag på 50.000 kroner, fordi han mente bilen ikke hadde god nok rekkevidde. Han hevder reklamen for bilen anga en rekkevidde på minst 200 kilometer. Men han fikk en faktisk rekkevidde på bare 100-130 kilometer. Bilforhandleren avviste at det er blitt lovet minst 200 kilometer rekkevidde. De undersøkte også bilen, og fant ingen feil. Forbrukerklageutvalget avslo kravet om at selgeren skulle installere et større batteri, eller gi kunden prisavslag. De viser til at kunden ikke har dokumentasjon for lovnadene, eller at selgeren har gitt feil eller ufullstendig informasjon.

Kunne ikke dokumentere rekkevidden 1:

Forbrukerklageutvalget avslo under noe tvil et krav fra kunden som kjøpte en ny 2015-modell Volkswagen eGolf til 309.000 kroner. Kunden viser til epost fra selgeren ved kjøpet, hvor det ble lovet en rekkevidde på rundt 120 kilometer vinterstid. Kunden hevdet imidlertid at hun fikk en rekkevidde på under 100 kilometer, og krevde heving av kjøpet. Men fordi hun ikke kunne dokumentere rekkevidden hun oppnådde, ble hevingskravet avvist av Forbrukerklageutvalget. Forbrukerklageutvalget viser til at forhandleren selv har målt rekkevidden til 108 kilometer i februar og 155 kilometer i mars – og at et avvik på 12 kilometer er et påregnelig avvik. Men Forbrukerrådet var, som de skriver, i «noe tvil», siden selgeren skriftlig hadde gitt en forventning om 120 kilometer rekkevidde.

Kunne ikke dokumentere rekkevidden 2:

Et par kjøpte en ny Renault Zoe 2015-modell for 224.000 kroner. Bilen skulle brukes til pendling mellom Tønsberg og Oslo. Denne bilen ble valgt fordi bilselgeren ifølge paret betrygget dem om at de kunne kjøre strekningen uten ladestopp. Men da de fikk bilen, oppdaget de raskt at de måtte lade både underveis mellom Tønsberg og Oslo, i Oslo, og på vei tilbake. Dette gjorde pendlerreisen svært lang. Paret reklamerte, og krevde heving og erstatning for den korte rekkevidden, samt for feil med varmeapparatet og med en app. I reklamasjonssaken engasjerte paret også NAF, som testkjørte bilen. NAFs ekspert fikk imidlertid lenger rekkevidde enn paret. NAFs representant klarte å kjøre fra Tønsberg til Oslo uten å lade. Forbrukerklageutvalget mener paret ikke har dokumentasjon for at selgerne lovet dem å kunne kjøre Tønsberg-Oslo uten å lade. Undersøkelser har ikke avdekket feil på batteriet. Forbrukerklageutvalget viser også til at rekkevidden NAF oppnådde er nesten identisk med det som Renault markedsfører som reell rekkevidde. Dermed fikk paret ikke medhold i kravet om å få heve kjøpet på grunn av rekkevidden. Kjøpet ble imidlertid hevet av en annen årsak. Bilforhandleren greide ikke å utbedre en feil med varmeapparatet.

Unntaket

Denne saken er unntaket i klagebunken:

Feilen ble ikke utbedret, fikk heve kjøpet:

Renault hadde en produksjonsfeil med sine Zoe-modeller, som førte til ladeproblemer og kortere rekkevidde. De informerte kundene om at feilen ville bli rettet kostnadsfritt. Men det tok ca. to måneder før kunden i denne saken ble innkalt til verkstedet for utbedring. Feilen ble heller ikke rettet, hverken ved første, andre, tredje, fjerde eller femte gang. Verkstedet fikk det ikke til. Og etter så mange forsøk sa kunden nei til enda flere, og krevde i stedet heving av kjøpet. Da hadde det gått ca. et halvt år med utbedringsforsøk. Mannen kjøpte 2015-modellen av Renault Zoe ny for 240.000 kroner. Han forteller at feilen førte til at han ikke greide å kjøre tur/retur de 80 kilometerne mellom Moss og Ski uten å måtte lade. Mannen kjøpte bilen for å kunne kjøre ladefritt denne strekningen. Forbrukerklageutvalget mener det tok for lang tid å utbedre feilen. Etter seks måneder og fem verkstedopphold var feilen fortsatt ikke rettet. Det er ikke innen rimelig tid, mener utvalget. De vedtok at kunden skal få heve kjøpet, og få tilbake kjøpesummen, mot å levere tilbake bilen.