BOMSTASJON: Passeringspunktet på Marienlyst er en av 83 bompengestasjoner i Oslo.

34 millioner bompasseringer:

Betaler ekstra uten Autopass-avtale

I fjor passerte 34 millioner kjøretøy bomstasjonene bare i Oslo uten bompengeavtale. Men andelen bilister med avtale øker.

Publisert

Har du ikke bompengeavtale med et av bombrikkeutstederselskapene, går du glipp av både brikkerabatten, timestak og månedstak.

Bare brikkerabatten, 20 prosent rabatt på alle passeringer for kjøretøy med bompengeavtale, utgjør tusenvis av kroner i året.

Her er de årlige bomregningene for henholdsvis dieselbil og elbil som kjører Sandvika-Oslo t/r hver arbeidsdag med og uten bompengeavtale:

  • Prisforskjellen for elbil er 2346 kroner i året, mens den for dieselbil er 5244 kroner i året.
  • Hvis du kjører gjennom bomstasjoner med kort mellomrom, nyter du med Autopass-avtale av fordelen med timesregel. Da blir forskjellene enda større.

60 passeringer

Med Autopass-avtale får du 20 prosent i alle landets ca. 350 bomstasjoner. I tillegg får du glede av timesregel og månedstak.

Disse reglene varierer mellom bomprosjektene. Men i byene er timesregelen gjerne svært verdifull.

I Oslos bomstasjoner betaler du kun for én bompassering i timen i de to innerste bomringene, og for kun én passering i timen i den ytterste av de tre bomringene rundt Oslo.

Månedstaket innebærer at du betaler for maksimalt 60 passeringer i måneden i den ytterste bomringen (på bygrensen), og for maks 120 passeringer i de to innerste bomringene.

33,8 millioner

Til tross for disse fordelene, er det fortsatt mange som kjører gjennom bomringene uten brikke. Bare i Oslo var det i fjor 33,8 millioner passeringer uten gyldig Autopass-avtale gjennom Fjellinjens 83 bompengestasjoner.

Dette utgjør ca. 8,5 prosent av alle de 391 millioner passeringene.

Disse passeringene må eierne av kjøretøyene betale fullpris for.

Også de andre bomselskapene rapporterer om millioner av passeringer årlig av kjøretøy uten bompengebrikke.

91 prosent

Bompengeselskapet Vegamot, som har ansvaret for bompengeprosjekter i Trøndelag og Møre og Romsdal, sendte i fjor ut regninger for 6,66 millioner bompasseringer til fullprissatser.

Avtaleandelen er imidlertid på vei opp. I 2017 hadde 78 prosent av kjøretøyene som passerte bomstasjoner en bompengeavtale. I 2022 hadde 91 prosent av kjøretøyene som passerte bomstasjoner i Norge en Autopass-avtale.