GÅR FOR VEDLIKEHOLD: – Vi tar ikke bort noe. Dette er penger som allerede er bevilget i år, men som ikke blir brukt før senere år, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Revidert nasjonalbudsjett:

640 millioner kroner mer til riksveier

Regjeringen vil bruke 640 millioner kroner mer på drift og vedlikehold av riksveier i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert

– Det er et ganske betydelig beløp. Du får noen meter asfalt for dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Han sier at pengene skal gå til å ruste opp riksveiene og redusere vedlikeholdsetterslepet.

– Dette gjør at vi kan legge ny asfalt, drenere og rett og slett vedlikeholde veiinfrastrukturen vår, sier han.

Pengene skal også gå til å fikse skader etter ekstremværet Hans, som herjet i Norge i fjor høst, og etter ekstremværet i Nord-Norge i 2024.

Omprioriterer

Ekstrapengene kommer i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen legger fram tirsdag.

Nygård forteller at det er snakk om omprioriteringer innenfor det samferdselsbudsjettet som allerede er vedtatt. Blant annet er det blitt frigjort penger på grunn av forsinkelser i andre prosjekter.

Han avviser at de kutter i noe annet for å få til dette.

– Vi tar ikke bort noe. Dette er penger som allerede er bevilget i år, men som ikke blir brukt før senere år. Da får vi sjans til å styrke vedlikeholdet, og det er bra, sier samferdselsministeren.

Gjelsvik: – Sikrer arbeidsplasser

Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), sier at det er store vedlikeholdsbehov på riksveiene.

– Med denne styrkingen av vedlikeholdet tar vi bedre vare på det vi har, og vi forbedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten i hele Norge, sier han.

Han sier at Norge nå får mer vedlikehold enn planlagt.

– Og vi sikrer flere oppdrag til lokale entreprenører, som igjen sikrer lokale arbeidsplasser og verdiskapning, sier Senterparti-politikeren.

NAF: – Må følges opp

NAF er fornøyde med de nye millionene, men ber samtidig regjeringen om å følge opp med kraftfulle grep for å ta igjen etterslepet på fylkesveiene i kommende budsjettrunder.

– Det er viktig at politikerne i årene framover tar et krafttak for å få ned forfallet på fylkesveiene, som nå er på rundt 100 milliarder kroner. Vi må ta vare på det veinettet vi har, sier pressesjef Ingunn Handagard.

Hun påpeker at økte priser og renter har spist opp budsjettene i mange fylker, og i flere fylker kan konsekvensen bli kutt innenfor både kollektiv- og veisektoren hvis de ikke får mer midler.

Ny vridning

Med de ekstra pengene blir den samlede totalbevilgningen til drift og vedlikehold av riksveier på 10,4 milliarder kroner i år.

Tidligere i år la regjeringen fra ny nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025 til 2036. En av hovedprioriteringene er å ruste opp og vedlikeholde veinettet som allerede eksisterer.

Der er det satt av 574 milliarder kroner til riksveiene i den nye transportplanen i perioden 2025 og 2036. 235 milliarder kroner skal gå til drift, vedlikehold, fornyelse og mindre investeringer.

I tillegg skal det brukes 65 milliarder kroner på å ruste opp fylkesveiene, blant annet med skredsikring.

(©NTB)