REGNEØVELSE: Her er premissene for regnestykkene i vår kåring.
REGNEØVELSE: Her er premissene for regnestykkene i vår kåring.

«Årets beste bilkjøp 2020»:

Slik er kostnadene beregnet

Vi har beregnet en kostnad pr km for hver av de 10 bilene. Slik er kostnadene beregnet:

Publisert Sist oppdatert

Renter på lån: Forutsetter et annuitetslån over fem år med 2, 85 % nominell rente (vi har lagt sammen alle rentekostnader i perioden og delt på fem).

Egenkapital: 35 prosent. Beløpet inkluderer ikke avdrag. Etableringsgebyr og tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

Forsikring: Forutsetter forsikring i Gjensidige for NAF-medlemmer med 16.000 km. kjørelengde, 70 prosent bonus, «Bil Pluss» med leiebil, egenandel 6.000 kroner, ingen førere under 23 år. Antatt forsikringstaker (47) er tenkt bosatt i Viken.

Verdifall per år: Verdifallet er beregnet for Motor av leasingselskapet Leaseplan.

Service/vedlikehold: Beregnede årlige snittkostnader for den enkelte bil.

Dekk: Beregnede årlige snittkostnader for den enkelte bil.

Forbruk: På forbruk har vi brukt de offisielle forbrukstallene (WLTP) og en bensinpris 15,80 for ladehybridene. Det er lagt til grunn at bilene lades før alle kortere turer, så det reelle forbruket vil være høyere for de fleste. Beregning av forbruket på elbiler har tatt utgangspunkt i 80 prosent hjemmelading og 20 prosent lading på offentlig lader. Det antas av bilene lader like lenge på 150 kW lader som en 50 kW lader, med samme kWt-pris. Vi har lagt til grunn 20 prosent høyere elforbruk vinterstid, både for elbilene og ladehybridene.

Bompenger: Antatte utgifter til bompenger er beregnet på pendling til og fra Oslo/Viken (23 km hver vei) forutsatt daglig bruk og full stilling (230 dager i året).

Trafikkforsikringsavgift: Dette er en fast sum som erstatter den tidligere årsavgiften. Beløpet er for biler som veier under 7.500 kilo. Elbiler har ikke denne avgiften i 2020.

Kjørelengde: 15.000 kilometer/ett år.

Parkeringsutgifter er ikke tatt med i beregningen. I alle bilprisene er frakt, vinterhjul, metallic lakk og anbefalt utstyr inkludert.

OBS: Tallene er ingen fasit for hvor mye ditt individuelle bilhold koster deg, men gir et sammenligningsgrunnlag mellom bilene. Beregningene er gjort av Motor i samarbeid med NAF (forbruk), Gjensidige (forsikring) og Leaseplan (verdifall, service/vedlikehold, dekk).