FREDELIGE DYR: Sauer gjør lite skade, men hva hvis en med bjelle gnir seg mot bilen din?
FREDELIGE DYR: Sauer gjør lite skade, men hva hvis en med bjelle gnir seg mot bilen din?

Spørsmål til NAF-ekspertene:

Dekkes skader fra dyr av forsikringen?

Sauebjellene laget riper i lakken. Hva gjør man da?

Publisert Sist oppdatert

Bileieren spør:

Jeg var på fjelltur i ferien. Da jeg kom tilbake til parkeringsplassen, hadde sauer «gneget» seg mot bilen. De hadde sauebjeller, og det har medført riper i lakken.

Dekkes denne type skader vanligvis av forsikringen?

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

Vi antar at sauene befant seg på et beiteområde, og da kan det være vanskelig å ilegge eieren av dyrene ansvar.

Spørsmålet er om han eller hun har latt det mangle på tilbørlig tilsyn, eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve for å hindre skade, som det heter i erstatningsloven.

Når dyr beiter i store utmarksområder, kan det være vanskelig å føre tilsyn med dyra kontinuerlig.

Skjedde skaden utenfor beiteområde, vil saken kunne stille seg annerledes.

En skade som dette dekkes normalt av kaskoforsikring, men vi forstår jo at det er kjedelig med egenandel og eventuelt også et bonustap.

Silje Meek, NAF Advokat