LADING VIKTIGSTE FAKTOR: Nils Sødal i NAF mener at vesentlig bedre tilgang på ladepunkter er helt avgjørende for å nå nullutslippsmålet i 2025. Foto: NAF
LADING VIKTIGSTE FAKTOR: Nils Sødal i NAF mener at vesentlig bedre tilgang på ladepunkter er helt avgjørende for å nå nullutslippsmålet i 2025. Foto: NAF

4000 hurtigladere i Norge:

Norge blir frakjørt på elbil-lading

Det er nesten 900.000 offentlige ladepunkter for elbil i verden – under to prosent er i elbil-landet Norge.

Publisert Sist oppdatert

Veksten i antall offentlige ladepunkter for ladbare biler i 2019 utgjorde dermed den kraftigste økningen på tre år. Den var også kraftigere enn økningen i antall ladbare biler.

Elbil-lading

I 2019 ble det hele 60 prosent flere ladepunkter for elbil i verden.

Det viser tall fra det internasjonale energibyrået (IEA).

Tallene går frem av årsrapporten om utviklingen av markedene for ladbare biler, Global EV Outlook. Antallet offentlige ladepunkter, langsomme og raske, nådde ifølge rapporten 862.118, hvorav 60 prosent er i Kina, verdens største bilmarked, som nå igjen er i vekst.

Rapporten fra IEA kan du lese her.

Kina leder an

Hurtigladere utgjør, ifølge IEA, 31 prosent av totalen.

Såkalt langsomme ladere, altså de som ikke defineres som hurtigladere, er etter IEAs definisjon ladere med effekt opptil 22 kilowatt og kan trenge opptil flere timer for å lade en batteripakke, mens de raskeste hurtigladerne (som inkluderer Teslas superladere), kan gjøre jobben på under en time.

Ifølge rapporten fortsetter Kina å lede an i utbyggingen av offentlig tilgjengelige ladere og spesielt hurtigladere, som er tilpasset behovene i tettbygde områder der færre har mulighet for å lade hjemme.

Les også: Dette er elbilene som lader best vinterstid

Norsk kontrast

Utviklingen globalt står i kontrast til tregheten vi har konstatert her hjemme og det er tankevekkende at Norge, med ca. åtte prosent av elbilene i verden, har under to prosent av de offentlige ladepunktene.

Ved årsskiftet var det under 14.000 offentlige ladepunkter i Norge, av dem var ca. 4.000 hurtigladere. Utbyggingen går heller ikke så raskt som operatørene hadde annonsert på forhånd, med bare 400 nye hurtigladere i 2019. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at det en tendens at det blir flere elbiler per ladepunkt fordi utbyggingen går for sakte.

Les også: Slår alarm om mangel på lade-infrastruktur

Viktigste faktor

– Det er lading som blir den viktigste faktoren for å lykkes med å nå det politiske målet om kun nullutslippsbiler i nybilsalg i 2025, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, til Motor.

– Både lading hjemme, langs veien, i bygatene og på destinasjoner, må bygges ut i et helt annet tempo enn i dag. Vi må også ha kraftigere ladere. Bilene som kommer nå har større batteripakker og da blir de tradisjonelle 50 kW-laderne for fislete, rett og slett.

– Vi vet nå at bilene kommer. Modellutvalget blir bredere og bredere for nær sagt hver dag som går. Så det er ladeutfordringene som i verste fall kan bremse utviklingen. Folk må være trygge på at de kan kjøre rundt i hele landet uten å gå tomme for drivstoff. I Europa starter de nå egentlig i andre enden enn i Norge. De bygger opp infrastruktur før bilene har kommet på veiene. Her til lands har vi valgt bilene først, så lading. Men nå må det vises vilje til å få på plass lademuligheter og det må også bli mer forbrukervennlige løsninger enn det vi har nå, avslutter Sødal.

Denne rapporten fra NAF inneholder detaljer om hva trafikant-organisasjonen mener må på plass av lade-infrastruktur frem til 2025.