GANSKE ENIGE NÅ: Statsminister Erna Solberg (t.h.) og Frp-leder Siv Jensen i debatt etter fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober.

Borgerlig budsjettenighet:

Friske milliarder til mer asfalt, mindre avgifter

Regjeringen og Fremskrittspartiet kom til enighet om forslaget til statsbudsjett tirsdag, med nye drøye to milliarder til veiformål og reduserte bilavgifter.

Publisert Sist oppdatert

Frp fikk gjennomslag på to punkter om bilavgiftene:

  • Regjeringen vil nå ikke øke kravet til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. Regjeringen foreslo opprinnelig å øke kravet til elektrisk rekkevidde for å få maksimalt vektfradrag i engangsavgiften fra 50 til 75 km.
  • Videre vil budsjettavtalen reversere økningen i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler. Det opprinnelige forslaget var å øke de to laveste satsene i CO2-komponenten med 23 prosent. Dette ville gitt økt avgift for personbiler med CO2-utslipp over 87 gram per km.

De to punktene representerer en avgiftslettelse på 600 millioner kroner sammenliknet med statsbudsjettet som regjeringen la frem i oktober.

I tillegg kommer en halv asfaltmilliard – med 300 millioner til reasfaltering av riksveier og 200 millioner til fylkesveier.

Og ikke minst: 670 millioner til reduserte bompenger utenfor byområdene. Det vil bety en samlet reduksjon i bompengebelastningen på vel to milliarder i 2021.

Dessuten kommer økte bevilgninger på vel 400 millioner til ymse veiprosjekter, de fleste på riks- og europaveier.

Stortinget skal behandle statsbudsjettet torsdag.

Punktene i budsjettavtalen finner du detaljert listet opp her.

Asfalt-rokade

Økte midler til asfaltering har vært hyppig nevnt som del av forhandlingene underveis mot enighet tirsdag kveld.

Frp har presset tungt på for økningen, selv om bevilgningene til asfalt har blitt redusert kraftig de siste årene under Frps ledelse av Samferdselsdepartementet.

På fire år er pengebruken på asfaltering av eksisterende riksveier halvert. I 2016 ble veidekkene asfaltert for 1,3 milliarder kroner. I 2020 ligger det an til å bli asfaltert for 650 millioner kroner. Også på fylkesveiene er det kraftig nedgang.

– Vi har kapasitet til å asfaltere mye mer enn det som ser ut til å bli resultatet for i år, sa Arne Aakre, avdelingsleder for vei og jernbane i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), til Motor i sommer.

Men det hører med til bildet:

Fra 2012 til 2016 var det en kraftig økning i asfalteringen av veidekkene på de eksisterende riksveiene. I 2012 ble det asfaltert for 700 millioner kroner, i 2016 for 1,3 milliarder.