STORE FORSKJELLER: Japanske og sør-koreanske biler kommer best ut på skadestatistikken til svenske Länsförsäkringar.
STORE FORSKJELLER: Japanske og sør-koreanske biler kommer best ut på skadestatistikken til svenske Länsförsäkringar.

Stor svensk oversikt:

Her er bilmerkene som må repareres oftest

Lexus og Porsche er hvert sitt ytterpunkt i en ny statistikk fra svenske Länsförsäkringar over bilmerkene som må repareres oftest – basert på mer enn 10.000 skaderapporter.

Publisert Sist oppdatert

Länsförsäkringar (LF) har en enorm database med alt som rapporteres inn til de regionale forsikringsselskapene av såkalte maskinskader på biler, altså mekaniske og elektriske/elektroniske feil som krever reparasjon.

Länsförsäkringar og Maskinskaderapporten 2020

 • Länsförsäkringar består av 23 lokale forsikringsselskaper som eies av kundene, og er den største aktøren innen bilforsikring i Sverige med cirka 3,2 millioner forsikrede biler.
 • Utgangspunktet for selskapet er den lokale tilstedeværelsen med beslutningskraften det gir.
 • Selskapet har siden tidlig på 1990-tallet regelmessig utgitt sin rapport om hvordan skader rammer ulike bilmerker, både for å informere forbrukerne og for å øve press på produsentene for å forbedre bilene og ta ansvar for feil i konstruksjonene.
 • Bilene som omfattes av rapporten er fra to til åtte år og har gått maksimum 120.000 km da to år er minimum garantitid og åtte år/120.000 km er begrensningen oppad for å ha maskinskadeforsikring hos Länsförsäkringar.

Utarbeidelsen av rapporten krever et nitid og tidkrevende bakgrunnsarbeid. Mens den forrige rapporten fra 2017 tok for seg 4000 skader som var blitt meldt inn i løpet av 2015, er årets rapport basert på undersøkelsen av langt flere.

Hele 10.000 skader, innrapportert i løpet av 2018, danner grunnlaget for 2020-rapporten.

Enorme kostnader

LF opplyser at maskinskade utgjorde den nest største utgiftsposten for forsikringer utenom ulykkesforsikring, etter glasskade – med utbetalte forsikringsbeløp på over 150 millioner kroner,

I oversikten har LF holdt utenfor merker der de har under 1000 forsikrede biler. Kun de 30 største merkene er inkludert, for at tallmaterialet skal være stort nok til å gi pålitelig informasjon.

Av samme årsak er ikke elbiler med i statistikkgrunnlaget, da bestanden ikke ennå var stor nok på undersøkelsestidspunktet til å gi signifikante resultater.

Under to prosent skadet

I gjennomsnitt rapporteres det 1,7 skader per 100 biler per år blant de forsikrede personbilene. De vanligste skadene gjelder motoren, deretter kommer klimaanlegg/kjøle- og varmesystemer.

Biler med dieselmotorer har flere skader enn de andre, men ser vi bare på motorfeil er det derimot flere av dem på bensinbiler enn på dieselbiler.

LF oppgir at gjennomsnittskostnaden for en skade er på 18.000 kroner og at den oppstår i gjennomsnitt etter 79.000 kjørte kilometer. Aller dyrest å reparere er motoren, deretter kommer girkasse/kløtsj/drivverk.

Vi kan trygt gå ut fra at snittkostnaden i Norge er betraktelig høyere, men det finnes ikke identisk statistikk med utgangspunkt i norske tall.

– Sammenfaller med norske forhold

Det er viktig å merke seg at i Sverige kan ulike garantitider gjøre at ikke alle resultater er direkte sammenlignbare med norske forhold, da skader som oppstår under garantitiden oftest ikke rapporteres til forsikringsselskapet.

– Når det gjelder hvilke biler som har minst/mest feil så er nok det veldig sammenfallende med norske forhold, sier Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF, til Motor.

– Forskjellen mellom Norge og Sverige er at garanti og reklamasjonsrettigheter kan være forskjellige, vi har bedre rettigheter enn svenskene og derfor er det nok mer som går på forsikring i Sverige, utfyller Bergerud.

VERSTING: Til tross for at Porsche ofte kommer godt ut i kvalitetsundersøkelser, viser det seg å være merket som oftest må repareres – og det koster!
VERSTING: Til tross for at Porsche ofte kommer godt ut i kvalitetsundersøkelser, viser det seg å være merket som oftest må repareres – og det koster!
BEST - IGJEN: Lexus er en gjenganger på toppen av kvalitets- og kundetilfredshetsundersøkelser. Også i Länsförsäkringars statistikk kommer merket best ut. Bildet viser en Lexus NX 300h.
BEST - IGJEN: Lexus er en gjenganger på toppen av kvalitets- og kundetilfredshetsundersøkelser. Også i Länsförsäkringars statistikk kommer merket best ut. Bildet viser en Lexus NX 300h.

Fem på topp

De fem merkene med lavest skadefrekvens (hvor ofte en skade oppstår) er disse:

 • Lexus
 • Kia
 • Honda
 • Toyota
 • Mazda

De fem merkene med høyest skadefrekvens:

 • Porsche
 • Jeep
 • Land Rover/Range Rover
 • Fiat
 • Chevrolet

LF advarer for en mulig feilkilde ved tilfeller der produsentene i større grad tar ansvar for eventuelle feil gjennom garantiene og goodwill, noe forbrukeren nyter godt av.

Går man mer i detalj, vises forskjeller avhengig av hva slags type feil det er snakk om.

Skadene/feilene fordeler seg mellom komponentgrupper som følger:

 • Motor: 27 prosent
 • Kjøle/varmesystem: 25 prosent
 • Girkasse/drivverk: 22 prosent
 • Elektronikk: 14 prosent
 • Drivstoffsystem: 9 prosent
 • Styring: 3 prosent
 • Bremsesystem: 1 prosent
VARIASJON: Her vises fordelingen av typen feil, merke for merke.
VARIASJON: Her vises fordelingen av typen feil, merke for merke.

For motorfeil er det Seat som får dårligst resultat, fulgt av Land Rover/Range Rover og Jeep. Best er Honda, Toyota og Lexus.

Flest problemer med kjøl/varme har Volkswagen, fulgt av Nissan og Seat. Her er Lexus, Mazda og Kia best.

Porsche er suverent verstingen når det gjelder transmisjonen, fulgt av Land Rover/Range Rover og Jeep, mens Toyota, Honda og Lexus kommer best ut igjen.

Elektroniske feil rammer mest Jeep, Porsche og Fiat, mens det er færrest hos Mazda, Kia og Suzuki.

ET EKSEMPEL: Vanligst er feil på motoren. Slik fordeler slike feil seg på merke og type komponent som rammes.
ET EKSEMPEL: Vanligst er feil på motoren. Slik fordeler slike feil seg på merke og type komponent som rammes.

Kranglete innsprøytning

Drivstoffsystemene forårsaker relativt få problemer, men innsprøytningssystemet på 1,6-litersmotoren fra PSA er kraftig overrepresentert.

Peugeot (PSA) kommer dermed verst ut, fulgt av Jeep, som på sin side ofte rammes av feil med drivstoffpumpen, og Citroën (PSA).

Volvo, som også har brukt PSA-systemet i stor utstrekning, følger deretter som fjerde verst.

Styring og bremser er heldigvis sjelden rammet av feil og der har dermed ikke fordelingen på merke noen statistisk relevans.

Rapporten til LF inkluderer også en oversikt over reparasjonskostnadene merke for merke og ikke overraskende følger resultatene tett skadefrekvensen, selv om den relative hyppigheten av type feil vektes med kostnadsnivået for denne i tillegg til det merkespesifikke kostnadsnivået. Slik fordeler kostnadsnivået per komponent seg i snitt, samt gjennomsnittlig reparasjonskostnad per bilmerke:

Som vi ser har merkene som kommer dårligst ut ikke bare flest feil, men også de dyreste feilene å reparere i snitt - med andre ord en dobbelt fordyrende effekt.

PS: Merk at alle kostnader gjelder svenske forhold i 2018.