ATTRAKTIV: Model 3 trakk mange kjøpelystne til Teslas showroom i Oslo. Bilmodellen var Norges mest solgte i 2019. Og den er elektrisk… Foto: Peter Raaum
ATTRAKTIV: Model 3 trakk mange kjøpelystne til Teslas showroom i Oslo. Bilmodellen var Norges mest solgte i 2019. Og den er elektrisk… Foto: Peter Raaum

Nye SSB-tall om elbilkjøperne:

De rikeste dominerer blant elbilkjøperne

De 10 prosent av husholdningene med høyest inntekt kjøpte 37 prosent av elbilene i 2019, viser tall fra SSB. Myndighetene ga avgiftslettelser verdt 11 milliarder på disse bilene i fjor.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Nye tall fra SSB underbygger påstanden om at de rikeste nyter mest av elbilfordelene.

Statistikken fra SSB viser samtidig at den halvparten av husholdningene i befolkningen som har lavest inntekt, samlet bare stod for 10 prosent av kjøpene av førstegangsregistrerte elbiler.

Av de 74 000 privateide nybilene i 2019 var 46 000 elbiler og 28 000 bensin- eller dieseldrevne biler, skriver SSB.

Beregningene er gjort med utgangspunkt i nybilsalget, og inkluderer ikke leasing hvor bensin- og dieselbilene er overrepresentert – trolig også blant høyinntektshusholdningene.

I følge Finansdepartementet ble elbilkjøperne fritatt for omlag 11 milliarder kroner i moms og engangsavgift. Momsfritaket utgjorde ca. 70 prosent av dette.

SSB skriver at statens samlede støtte til barnetrygd og kontantstøtte var på 17 milliarder kroner i fjor.

– Elbilpolitikken har derfor viktige fordelingseffekter. Kobling av data fra Motorvognregisteret og inntektsstatistikken for husholdningene viser hvordan eierskap av elbiler varierer etter inntekt, skriver SSB.

Avgiftsfordelene for de ladbare hybridene er ikke del av summen for elbilfritaket, og i tellingen er hybridene tatt med blant bensin- og dieselbilene.

Jo rikere, jo mer elbil

SSB har sortert husstandene i 10 like store kategorier (kalt desiler), fordelt etter inntekt.

I 2019 kjøpte 8,5 prosent av husstandene i desilen med høyest inntekt seg ny bil, mens bare 0,2 prosent gjorde det samme i desilen med lavest inntekt.

Jo høyere inntekt, jo høyere er elbilandelen:

Tre av de fire nyregistrerte bilene i husstandene med høyest inntekt var elbiler.

De aller rikeste stod for en større del av alle elbilkjøp i 2019 enn i 2018.

Førstegangsregistrerte biler etter inntektsgruppe
Førstegangsregistrerte biler etter inntektsgruppe

Slik er tallene for førstegangsregistrerte personbiler etter husholdningsinntekt i 2019:  

Elbiler

Diesel- eller bensinbiler

Desil 1 (laveste 10 prosent)

304

163

Desil 2 (10-20 prosent)

306

448

Desil 3 (20-30 prosent)

644

1111

Desil 4 (30-40 prosent)

1242

1649

Desil 5 (40-50 prosent)

2044

2523

Desil 6 (50-60 prosent)

3134

3428

Desil 7 (60-70 prosent)

4479

3727

Desil 8 (70-80 prosent)

6740

4109

Desil 9 (80-90 prosent)

9835

4602

Desil 10 (øverste 10 prosent)

16 686

5626

I alt

45 414

27 386

Kilde: SSB, Statens vegvesen, Motorvognregisteret.

De nye tallene underbygger tidligere funn om at elbilene er mye vanligere blant høyinntektsfamiliene.

– I 2019 var det 39 ganger mer vanlig med elbil i husholdningene gruppert i Desil 10 enn i Desil 1. Men mengdene personar i de 10 husholdningsgruppene er svært ulik. Husholdningene med høyest inntekt (desil 10) utgjorde tre ganger så mange personer som desil 1, skriver SSB.

Byrået har videre gjort beregninger mellom inntektsgruppene for å finne tallet elbiler per voksen i husholdningene. Disse viser at mengden bensin- og dieselbiler per voksen er høyest i desil 7, men elbilandelen øker i de rikeste gruppene. I desil 10 er 18 prosent av alle bilene elbiler.

Andelen elbiler per voksen har økt med 32 prosent fra 2018 til 2019.

Slik er tallene for antall personbiler per voksen i husholdningene, etter husholdningsinntekt i 2019:  
Antall personbiler per husstand, inntektsfordelt
Antall personbiler per husstand, inntektsfordelt

Elbiler per voksen i husholdningene:

Bensin- og dieselbiler per voksen i husholdningene:

Desil 1 (laveste 10 prosent)

0.0059

0.2240

Desil 2 (10-20 prosent)

0.0092

0.4106

Desil 3 (20-30 prosent)

0.0169

0.5375

Desil 4 (30-40 prosent)

0.0259

0.5758

Desil 5 (40-50 prosent)

0.0334

0.5963

Desil 6 (50-60 prosent)

0.0395

0.6105

Desil 7 (60-70 prosent)

0.0526

0.6329

Desil 8 (70-80 prosent)

0.0733

0.6327

Desil 9 (80-90 prosent)

0.0949

0.6125

Desil 10 (øverste 10 prosent)

0.1246

0.5864

I alt

0.0476

0.5420

Kilde: SSB, Statens vegvesen, Motorvognregisteret.