FERSKE TALL: Rekordmange tas av fotoboksene nå.

Så mange tas av fotoboksene:

Syvdobling i fotoboks-bøter

Syv ganger så mange er tatt i fotoboksene i Oslo politidistrikt etter at UP slo på fotoboksene mesteparten av døgnet.

Publisert Sist oppdatert

De siste seks månedene har politiet gitt nærmere 19.000 forelegg til bilførere som har kjørt for fort forbi fotoboksene i Oslo, Asker og Bærum.

I tillegg er straffereaksjonen foreløpig ikke avgjort i over 5000 forhold. Politiet opplyser at de fleste av disse trolig vil ende med forenklet forelegg, slik at antallet forenklede forelegg kommer opp i cirka 24.000.

Dette er en kraftig økning fra 2020 og 2021. Da ble det i samme periode utferdiget henholdsvis knappe 3000 og cirka 3500 forenklede forelegg, inkludert 29 fra 2021 som foreløpig ikke er avgjort.

Ikke offentlig kjent

I sommer varslet politiet at fotoboksene nå skal stå mer på.

Tidligere har mange fotobokser vært avslått det meste av døgnet. Dette har vært tilfelle for blant annet boksen i Vålerengatunnelen i Oslo, som Motor har fortalt at sto på bare 45 minutter i døgnet.

– Men allerede fra 1. februar i år sto så godt som alle fotoboksene på store deler av døgnet, bekrefter politiinspektør Vivi-Ann Haukås ved politiets ATK-senter overfor Motor.

– Det har vel ikke vært offentlig kjent?

– Nei, vi annonserte ikke det i vinter.

64 millioner i bøter

Det merkes på tallene at fotoboksene er mer aktive, spesielt i Oslo politidistrikt, som omfatter Oslo, Asker og Bærum.

Ikke bare er det utferdiget syv ganger så mange forenklede forelegg. Over tre ganger så mange er anmeldt for råkjøring forbi fotoboksene i Oslo politidistrikt i år, sammenlignet med i fjor.

Nesten fem ganger så mange førerkort er beslaglagt, og politiet har skrevet ut 64 millioner kroner i bøter. Det er nesten en femdobling fra i fjor.

Flere kontrolleres

Den kraftige økningen i Oslo-området kan blant annet forklares med at langt flere kjøretøy kontrolleres.

De siste seks månedene, fra 1. februar og ut juli, er det kontrollert 27 millioner kjøretøy i fotoboksene i Oslo, Asker og Bærum. Det er åtte ganger flere enn i samme periode i 2020, og over dobbelt så mange som i fjor.

Også for hele Norge tas nå langt flere enn før i de over 400 fotoboksene på norske veier.

De siste seks månedene er det utferdiget over 60.000 forenklede forelegg, dersom knapt 15.000 uavklarte forhold regnes inn.

Straffereaksjonen i disse sakene er ikke avgjort, men politiet opplyser at de fleste av disse sakene ender med forelegg.

Det er nesten en dobling fra i fjor, da det ble skrevet ut ca. 35.000 forenklede forelegg i samme periode.

Flere førerkort

De siste seks månedene, etter at driftstiden økte i fotoboksene fra 1. februar, er det skrevet ut 50 prosent mer i bøter enn i samme periode i 2020. Flere førerkort er beslaglagt i år sammenlignet med begge de to foregående årene, men antallet anmeldelser for grove overtredelser har gått noe ned i Norge sett under ett.

Politiets mål er at alle fotoboksene, både punktmålerne og streknings-målerne, skal stå på cirka 90 prosent av døgnet. Politidirektoratet har justert opp det såkalte måltallet for hvor mange som skal tas av fotoboksene fra 180.000 i fjor til 250.000 i år.