MEST POPULÆRT: Elbiler har nå grep om nordmenn i alle inntektsgrupper.

Statistisk sentralbyrå:

Elbiler har tatt over også blant dem med lav inntekt

Elbiler utgjorde 71 prosent av alle nybilkjøp i fjor, ifølge SSB. For første gang har elbiler gått forbi fossilbiler også i gruppa med lavest inntekter.

Publisert Sist oppdatert

Elbiler utgjorde 71 prosent av alle nybilkjøp i fjor, ifølge SSB. For første gang har elbiler gått forbi fossilbiler også i gruppa med lavest inntekter.

Blant nye biler kjøpt av husholdninger i de 10 prosent med høyest inntekt er 73 prosent elbiler. For husholdninger i de 10 prosent med lavest inntekt er 65 prosent elbiler, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen nye elbiler blant dem med lavest inntekt har økt med 26 prosentpoeng fra 2018.

Flest blant dem som tjener mest

Statistikken viser ikke overraskende at husholdninger med høyere inntekt kjøper flere nye biler enn husholdninger med lavere inntekt.

Husholdninger med inntekt i den øverste tidelen kjøpte til sammen 37.000 nye biler, hvor omtrent 27.000 var elbiler.

Til sammenligning kjøpte husholdninger under medianinntekt i alt nærmere 20.000 biler,S hvor omtrent 12.000 var elbiler.

I 2021 ble det registrert nærmere 128.000 nye personbiler eid av husholdninger. Omtrent 90.000 av disse, tilsvarende 71 prosent, var elbiler.

20 prosent har elbil

Ifølge statistikken Bilparken var 2,6 millioner personbiler eid av norske husholdninger i slutten av 2021. Av Norges 2,5 millioner husholdninger eier 1,8 millioner én eller flere biler. 20 prosent har minst én elbil.

52 prosent av husholdningene med elbil i Norge har en fossildreven bil i tillegg. Fortsatt har 1,4 millioner husholdninger bare én eller flere fossildrevne biler.

Norge har som mål at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025. Målet ble satt i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029 og videreført i NTP 2022–2033.

Askøy på topp

SSB omtaler Askøy i Vestland fylke som den mest elektriske kommunen. Det er basert på statistikk for kjørelengde, der elbiler er sammenlignet med fossilbiler.

Selv om elbiler utgjør 15 prosent av personbiler eid av husholdninger, er 17 prosent av samlet kjørelengde med helelektriske biler. Fordelt på registreringskommune er lista over andelen kjørelengde med helelektriske bil som følger:

  • Askøy, 40 prosent
  • Bergen, 33 prosent
  • Austevoll, 31 prosent
  • Malvik og Oslo, begge 30 prosent