13.000 PERSONBILER: Uhell og ulykker uten forsikring på plass kan få store konsekvenser. Bildet er en ren illustrasjon.

Mest personbiler:

Over 26.000 uforsikrede kjøretøy på norske veier

Antallet uforsikrede kjøretøy i Norge er nedadgående, men likevel over 26.000.

Publisert

I mars 2018 innførte norske myndigheter et gebyr til alle som kjører med uforsikrede kjøretøy. Det første året falt antallet slike kjøretøy kraftig, deretter har det gått saktere.

Ifølge Nationen var det i begynnelsen av april totalt 26.394 uforsikrede kjøretøy i Norge. Av disse står personbiler for den største andelen, med 12.878 biler, mens det kjører rundt 4205 uforsikrede mopeder og 3937 varebiler.

Alle kjøretøy med skilter skal ha forsikring, ifølge lovverket. Alternativet er å avskilte bilen.

I 2022 ble det meldt om 481 skader forvoldt av uforsikrede kjøretøy. En ulykke med en uforsikret bil kan få alvorlige konsekvenser økonomisk, skriver avisen.

(©NTB)