FÆRRE BILER: Bildet viser E6 ved Helsfyr.

Statens vegvesen:

Elbilforbud fører til nedgang i trafikken

Å fjerne elbilene fra kollektivfelter har ført til mindre trafikk rundt Oslo, melder Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Observasjonene gjelder de store veikorridorene inn mot Oslo.

Elbilers rett til å kjøre i kollektivfelter i Oslo og Akershus ble opphevet 6. mai i år. Statens vegvesen kaller det et midlertidig forbud – bakgrunnen er behovet for å stenge ring 1.

Vianova har på oppdrag fra Statens vegvesen laget en rapport for mai, som tar for seg trafikktall i dag sammenlignet med før 6. mai. 

I det Vegvesenet kaller korridor vest (se tabellen) passerer nå 10.800 færre biler per dag. Korridor nordøst har en nedgang på 1800 biler og sør 3200 biler.

Kilde: Vianova og Statens vegvesen

– Dette harmonerer med den observerte endring i framkommelighet, sier prosjektleder for trafikk i ring 1-prosjektet, Halvard Gavelstad. 

– Det er kun i korridor vest framkommeligheten er blitt til dels betydelig dårligere ved innføring av elbilforbud i kollektivfeltene. E18 vestfra har høyest trafikk og størst andel elbiler, sier Gavelstad.

Ruter har ikke registrert noen klar vekst i antall reisende ennå, men har notert at bussene kommer lettere frem i kollektivfeltene. Det gir mer pålitelige avgangs- og reisetider.