KUN ELEK-TRIKK: Planen er å gjøre etablere en sone i Oslo der bare nullutslippskjøretøy har adgang.

Bymiljøetaten:

Nullutslipps­sone kan tidligst innføres i Oslo fra 2025

Bymiljøetaten i Oslo har utredet hvordan hele sentrum kan bli en nullutslippssone. Innføring av en slik sone kan tidligst skje i 2025.

Publisert

Innføringen av en nullutslippssone bør rettes mot varebiler og tungtransport først, og persontrafikken i neste runde, skriver Bymiljøetaten i Oslo i en pressemelding.

– Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby, samtidig som vi gjør byen bedre å bo i. Jeg er glad for å få dette faglige underlaget til et av Oslos viktigste klimatiltak, som også gir mindre luftforurensing og støy, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Det er hennes byrådsavdeling som har gitt Bymiljøetaten oppgaven med å utrede når og hvordan Oslo kan innføre nullutslippssone.

En slik sone er et geografisk avgrenset område der kun nullutslipps­kjøretøy har adgang. Målet er å redusere klimagass­­utslipp fra veitrafikken og bidra til en raskere omstilling av bilparken.

Forslaget fra Bymiljøetaten innebærer at hele Oslo sentrum innenfor ring 2 får et utslippsforbud.

I dag mangler imidlertid Oslo lovhjemmel til å innføre en nullutslippssone. Den må komme i år, dersom tiltaket skal kunne settes i verk i 2025.

– Oslo og andre storbyer venter nå på at regjeringen skal gi kommunene mulighet til å innføre nullutslippssoner, sier Stav.

(©NTB)