VIL MÅLE FARTA: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal teste 120-grense på utvalgte strekninger.

Testprosjekt vedtatt:

Hareide vurderer streknings-ATK på 120 km/t-veiene

Samferdelsminister Knut Arild Hareide sier til Motor at han vil vurdere streknings-ATK på motorveiene som blir valgt ut i prøveprosjektet med fartsgrense på 120 km/t.

Publisert Sist oppdatert

Dette er streknings-ATK

  • Slik virker strekningsmåling av fart: Streknings-ATK er to fotobokser på en strekning med én fartsgrense. De to boksene kommuniserer med hverandre.
  • Gjennomsnittsfarten blir målt mellom to fotobokser. Avstanden mellom de to fotoboksene deles på tiden du bruker på å kjøre fra den ene til den andre. Du vil se at det blinker rødt i boksene når du passerer. Det betyr ikke at du har kjørt for fort, bare at det er tatt bilde av kjøretøyet.
  • Hvis du har kjørt for fort, vil det blinke i et gult lys som er plassert 50 meter etter den andre fotoboksen. Da blir bilde og opplysninger sendt til Statens vegvesen, der det blir sjekket at det er samme kjøretøy det er tatt bilde av i begge fotoboksene. Deretter sendes saken over til politiet.
  • Kilde: Statens vegvesen

Stortinget vedtok tirsdag et prøveprosjekt om å heve fartsgrensen på utvalgte strekninger, etter et forslag fra Fremskrittspartiet om å heve den generelle fartsgrensen på motorveier til 120 km/t.

Statsråd Hareide har vært skeptisk i sin vurdering av forslaget:

«Når vi vet at innføring av 120 km/t vil føre til flere drepte og hardt skadde mener jeg at slikt tiltak vil være i strid med nullvisjonen. Å heve fartsgrensen støtter heller ikke opp under overordnede målsetninger i NTP om økt transportsikkerhet», skriver han i en vurdering.

Etter vedtaket i Stortinget er han klar på at det blir et prøveprosjekt. Hvordan den marsjordren skal utføres, er han ennå usikker på.

Men antydningen om streknings-ATK høster ikke applaus hos Frp.

Ting tar tid

– Jeg må vurdere flere muligheter, en av dem er streknings-ATK på disse veiene. Nå fikk vi ikke noen god debatt om dette på mandag, men det er noen kostnadsmessige deler her. Jeg skal naturlig nok se på hvordan vi skal følge opp dette, men det er et arbeid som vil ta noe tid, sier Hareide.

Frp mener han har argumenter nok til å trykke på gassen – bokstavelig talt:

– Nå virker det som at det er formynder Hareide som er i ferd med å ta av her. Jeg håper han besinner seg, og heller litt kaldt vann i den delen av blodet sitt, sier Bård Hoksrud (Frp) til Motor – og legger til:

– All forskning jeg har sett viser at rett fart på rett vei gjør at folk respekterer fartsgrensene mer, ikke mindre. Da vi økte fartsgrensen fra 100 til 110 gikk gjennomsnittsfarten bare opp med et par-tre km/t og det har gått kjempebra. Man må ikke la teoretiske trafikkmodeller få styre. Fakta viser at det gikk bra, og de veiene som dette gjelder er bygd for høyere fart og har i tillegg en sikkerhetsmargin.

Må sjekke

Hareide vedgår at han ikke har konkludert om prosjektets videre skjebne.

– Har du allerede luftet streknings-ATK som grep?

– Nei, men vi må se på dette nå. Jeg ser at streknings-ATK har fungert på en del områder. Når man kommer i denne typen hastigheter kan streknings-ATK være en av tingene som forsvarer 120 km/t.

– UP-sjef Steven Hasseldal sier til Motor at han er bekymret, er du?

– Jeg vil måtte gå inn og se på dette, og det er nå en gang slik at det er et vedtak som naturlig nok skal følges opp. Jeg la merke til at Arbeiderpartiet sa de var i tvil. Vi skal se på dette. Streknings-ATK er bare min umiddelbare tanke. Dette vil uansett ta noe tid.

– Hva slags tidsperspektiv ser du det i?

– Vi må be om et arbeid fra Nye Veier og Statens vegvesen, i tråd med det som er vedtatt. De må få et halvt år på dette eller så. Dette er ikke noe som blir fakturert i 2021 uansett, sier Hareide til Motor.

Den tidsplanen faller i dårlig jord hos Frp.

– Det er en ren provokasjon hvis Hareide nå skal bruke et halvt år på å finne ut hvilke strekninger det skal bli 120 på. Nye Veier har allerede foreslått aktuelle strekninger der veien er god nok. Derfor bør dette komme på plass allerede i sommer, sier Bård Hoksrud.