GØNNER PÅ: I dag får Frp flertall i Stortinget for å teste en fartsgrense på 120 km/t på utvalgte strekninger.
GØNNER PÅ: I dag får Frp flertall i Stortinget for å teste en fartsgrense på 120 km/t på utvalgte strekninger.

Høyere fartsgrenser i testprosjekt:

Fartsbøllene beholder lappen hvis de blir tatt i 160

I dag vedtar Stortinget et prøveprosjekt om fartsgrense på 120 km/t på noen motorveistrekninger. Dermed kan du kjøre i hele 160 km/t før du mister førerkortet – og i praksis enda fortere.

Publisert Sist oppdatert

Motor vil på ingen måte oppfordre til å bryte fartsgrensene, men når Stortinget følger Frps forslag om å teste 120-grense på utvalgte strekninger så vil det flyttes noen viktige stolper for fart på norsk asfalt.

Og økte fartsgrenser fører også til at grensen for førerkortbeslag skyves kraftig på. Denne grensen er viktig for en del sjåfører. Mange betaler en bot nærmest med glede, bare man beholder lappen.

Med fartsgrense på 110 km/t ryker førerkortet dersom du kjører i 151 km/t. Der fartsgrensen nå økes til 120 km/t, kan du kjøre i 160 km/t og slippe unna med «bare» bot og prikker i førerkortet.

Førerkortet blir først beslaglagt dersom du kjører i 161 km/t eller høyere.

I praksis må speedometeret ditt vise opp mot 170 km/t før førerkortet ryker. Årsaken er sikkerhetsmarginer og feilvisning på speedometeret.

Sikkerhetsmargin

Politiet har en sikkerhetsmargin på ca. tre prosent på hastigheter over 100 km/t. Dessuten viser de fleste speedometre ca. tre-fire kilometere høyere fart enn den reelle farten.

Det betyr at dersom speedometeret ditt viser 168 km/t, kjører du i reelt 164-165 km/t. Politiet har som nevnt en margin på tre prosent. For 165 km/t utgjør det 5 km/t.

Din målte fart blir dermed 160 km/t, selv om speedometeret ditt viser 168 km/t.

Blir du tatt i å kjøre inntil 160 km/t er boten – eller det forenklede forelegget som det egentlig heter – på inntil 11.300 kroner.

Kjører du i 161 km/t eller mer mister du førerkortet for en periode fra tre måneder til tre år, avhengig av hvor fort du kjører.

Det er veibyggingsselskapene Nye Veier og Statens vegvesen som skal plukke ut veistrekningene hvor man skal tillate 120 km/t.

Fremskrittspartiet, som står bak forslaget om høyere fartsgrenser, har selv foreslått at det bør bli 120 km/t på E18-strekningene ved Bamble i Telemark og ved Tvedestrand på Sørlandet, samt på E6 mellom Oslo og Mjøsregionen.

Spent UP-sjef

UP-sjef Steven Hasseldal vedgår at han er spent på fartsøkningen.

– Veiene er jo bygget for 120 km/t. Men vi er spente på hva det faktiske fartsnivået blir.

– Hva tenker du om at man nå mister førerkortet først dersom man blir målt i høyere hastighet enn 160 km/t?

– Vi forholder oss til vedtak som gjøres. Men vi er litt bekymret. Det er en nøye sammenheng mellom fart og ulykker, og vi er bekymret for at dette fører til flere ulykker. Men det kan også hende dette går bedre enn vi frykter, sier Hasseldal.

På 21 år har lovlig maksimal hastighet på veiene våre økt fra 90 km/t til 120 km/t. Det er en økning på 30 km/t. Inntil år 2000 var maksimal hastighet på norske veier 90 km/t. Da ble fartsgrensene skrudd opp til 100 km/t på enkelte veistrekninger.

I 2014 ble hastighetene satt ytterligere opp, til 110 km/t. Nå syv år senere blir det altså 120 km/t på enkelte veier.