ØNSKER KOLLEKTIVØKNING: Bildet viser en trikk på Rådhusplassen i Oslo.

Vil stimulere kollektivtrafikk:

Ekspert­gruppe foreslår å kutte i elbil­fordeler

Statens vegvesen foreslår flere tiltak for å få folk tilbake i kollektivtrafikken. Blant annet kutt i elbilfordeler og skatt på gratis jobbparkering.

Publisert

– Vi må få folk tilbake til kollektivtransporten. Regjeringen holder fast ved målet om at trafikkvekst skal skje gjennom kollektiv, sykkel og gange, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Etter to år med koronarestriksjoner er biltrafikken stort sett tilbake til normalen, med 95,6 prosent av trafikkmengden sammenlignet med trafikkbildet i 2019.

I kollektivtrafikken har en 67,1 prosent av trafikkmengden i forhold til i 2019.

Samferdselsministeren har derfor bedt en ekspertgruppe i Statens vegvesen om å foreslå tiltak for å få flere til å reise kollektivt.

– Riktigere signaler

På kort sikt foreslår arbeidsgruppen blant annet å innføre nye billettkonsepter, noe som allerede er satt i gang enkelte steder.

Arbeidsgruppen råder også regjeringen til å se på mulighetene for

  • holdningskampanjer,
  • billigere kollektivbilletter, og
  • å gjøre det dyrere og mindre fordelaktig med bruk av bil og elbil.

– Å redusere fordelene for bruk av elbil i og i nærheten av byområder, særlig i bomringer, i kollektivfelt og for parkering i byer. Slik får disse bilistene riktigere signaler om kostnadene ved bruk av veikapasitet, skriver arbeidsgruppen i et brev til departementet.

Gruppen foreslår også å skattlegge fordelen til folk som får gratis parkering ved arbeidsplassen.

– Må stå på egne bein

På lengre sikt mener arbeidsgruppen at en må se på kollektivtransporten som en helhet, og gjøre det enklere å velge kollektiv framfor bil.

– Staten har allerede bidratt med store ekstrabevilgninger for å holde hjulene i gang i kollektivtransporten. Nå må vi sørge for at selskapene står på egne bein, sier samferdselsministeren.

(©NTB)