BOMMELIBOM: Strid om leveransene til et nytt bompengesystem havner i Høyesterett.
BOMMELIBOM: Strid om leveransene til et nytt bompengesystem havner i Høyesterett.

Strid om bompengesystem:

Anker bompenge­konflikt til høyesterett

Etter å ha tapt i både tingretten og lagmannsretten, anker Statens vegvesen et erstatningskrav mot IT-selskapet IBM til Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en orientering for kongen i statsråd fredag. Saken er nå til vurdering i Høyesteretts ankeutvalg, og det er uklart når man der konkluderer om saken skal tas til behandling.

Saken har versert for rettssystemet siden 2019, etter at Statens vegvesen i 2015 sa opp en kontrakt med IBM knyttet til utvikling av et nytt sentralsystem for innkreving av bompenger.

Det såkalte Grindgut-prosjektet hadde en kostnadsramme på 500 millioner kroner, hvorav IBMs utviklingskostnader var estimert i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Staten har hevdet det var grunnlag for å heving, angivelig fordi IBM skal ha undervurdert arbeidsomfang og kompleksitet.

IBM har derimot hevdet at hevingen var urettmessig, og at problemene skyldes et stadig økende omfang på prosjektet.

Det synspunktet har fått støtte både i tingretten og nå senest lagmannsretten, som i oktober dømte staten ved Samferdselsdepartementet til å betale 235,5 millioner kroner i vederlag, forsinkelsesrente og erstatning – pluss 36,8 millioner kroner i saksomkostninger.

Opp i Stortinget

Spørsmålet om regningen for striden har allerede vært tema i Stortinget.

Rødt-representanten Geir Jørgensen spurte i februar om samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det er rimelig at bompenger bilistene betaler inn, skal brukes til å dekke statens utgifter ved en rettssak i stedet for å gå til å finansiere kollektiv- og veiprosjekter.

– Jeg er kjent med at IBM hevder at staten vil sende regningen ved et eventuelt tap til bompengeselskapene – noe som i neste omgang vil bety at dette må dekkes av bilistene. Denne påstanden får stå for IBMs regning. Som et utgangspunkt kommenterer ikke verken departementet eller jeg pågående rettssaker der staten er part - men jeg kan opplyse om at når det gjelder statens sakskostnader til nå, har disse blitt dekket av Statens vegvesen. Finansiering av en eventuell senere erstatningsutbetaling vil jeg ta stilling til når en rettskraftig dom foreligger, svarte statsråden.