ET LØFT FOR MYE: Teksting er definitivt forbudt, men det kan koste deg dyrt å bare løfte mobilen mens du kjører.
ET LØFT FOR MYE: Teksting er definitivt forbudt, men det kan koste deg dyrt å bare løfte mobilen mens du kjører.

Avvist i Høyesterett:

Løftet mobilen – mistet lappen

En mann som løftet opp og kikket på mobilen mens han kjørte, har mistet førerkortet etter at Høyesterett har avvist hans anke.

Publisert

Mannen fikk et forelegg og fire prikker av politiet etter at et vitne hadde sett ham løfte opp og se på mobiltelefonen mens han kjørte 25. november ifjor.

Ettersom han hadde fire prikker fra før, ble førerkortet inndratt for seks måneder.

Mannen vedtok ikke forholdet, og Salten tingrett ga ham medhold: Ved å holde mobilen i hånden og se ned på den kunne han ikke med skjellig grunn mistenkes for å ha «brukt» mobiltelefon.

Det mente derimot Hålogaland lagmannsrett, som 29. januar ga politiet rett til å holde mannens førerkort i beslag.

Sjåføren anket til Høyesterett, men nå har ankeutvalget enstemmig gitt politiet medhold – og avvist anken.

Krystallklar lov

Loven er krystallklar på at det ikke er lov å bruke mobiltelefon under kjøring. Spørsmålet er hva som er bruk.

Forskriften om bruk av mobiltelefon i bil definerer det som «enhver betjening av mobiltelefonens funksjoner».

Lagmannsretten støttet seg på anmeldelsen i saken:

«Rundt klokken 14:04 kom det kjørende en mørk Mercedes sedan forbi. Den kjørte fra sentrum og opp mot [sted]. Det var kun sjåfør i bilen. Da den passerte meg tok sjåføren opp telefonen fra området rundt passasjersetet. Han holdt den i sin høyre hånd og så ned på den. Jeg la merke til at skjermen lyste opp mens han holdt den. Det var helt tydelig for meg at det var en telefon, og ikke noe skjerm som er integrert i bilen. Jeg så at hånden hans holdt i telefonen».

Og begrunnet kjennelsen slik:

«Lagmannsretten finner det ... mest sannsynlig at siktede under kjøring tok telefonen opp fra området rundt passasjersetet, holdt den i høyre hånd og så ned på den, og at skjermen lyste opp mens han holdt telefonen. Som påpekt i anketilsvaret lyser det opp i displayet på moderne mobiltelefoner når meldinger, snapchats og liknende mottas. At telefonen lyser opp trenger altså ikke å skyldes 'betjening av mobiltelefonens funksjoner' i forskriftens forstand. Bevisst bevegelse av eller trykk på mobiltelefon for å se tekst av noe slag innebærer imidlertid etter lagmannsrettens oppfatning mer enn passivt å holde telefonen, og faller inn under forskriftens ord 'betjening av mobiltelefonens funksjoner'».

Det mener Høyesteretts ankeutvalg er en riktig forståelse av lovens bokstav.

«Som lagmannsretten påpeker, innebærer «bevisst bevegelse av ... mobiltelefonen for å se tekst av noe slag» en betjening av mobiltelefonens funksjoner», skriver utvalget i sin kjennelse som kom denne uka.