KREVER FRIFINNELSE: Forsvarer, advokat Olle Nohlin (t.v.), kom med sterk kritikk mot politiadvokat Nils Vegard (t.h.).
KREVER FRIFINNELSE: Forsvarer, advokat Olle Nohlin (t.v.), kom med sterk kritikk mot politiadvokat Nils Vegard (t.h.).

Forsvareren til bruktbilselger:

– Historisk dårlig politietterforskning

Forsvarer Olle Nohlin er svært kritisk til politiets etterforskning av bruktbilselger Sven Jarle Knoll. I retten tok han torsdag et sjeldent kraftig oppgjør med politiet.

Publisert

Bruktbilselgeren fra Fredrikstad, som Motor har skrevet mange artikler om, har de to siste ukene stått tiltalt i Borgarting lagmannsrett for 35 bedragerier og underslag mot kundene sine.

På rettssakens siste dag tok hans forsvarer Olle Nohlin et oppgjør med politiet og påtalemyndigheten for det han mener er svært mangelfull etterforskning.

– Politietterforskningen i denne saken er historisk dårlig, sa forsvareren, som overtok som bruktbilselgerens nye forsvarer før ankesaken i lagmannsretten.

– Jeg har vært forsvarer i nesten 20 år, og det er sjelden jeg går så hardt ut. Men her har jeg dekning for det. Etterforskningen som er gjort er klart i strid med loven, sa Nohlin.

Han begrunnet uttalelsene sine med følgende:

– Ingen av kundene til Knoll i denne saken er ordentlig avhørt av politiet. Et par er avhørt over telefon. Over 30 er ikke avhørt i det hele tatt.

– Nesten ikke avhørt

Nohlin viser også til at den tiltalte bruktbilselgeren, Sven Jarle Knoll, nesten ikke er avhørt.

– Han er kun avhørt én gang før rettssaken, og da kun om to av de 35 postene i tiltalen. Han er ikke avhørt om alle de andre postene.

Forsvareren viser også til at påtalemyndigheten heller ikke har ført en politietterforsker som vitne, noe som er vanlig i straffesaker, for å kunne forklare for domstolen hvorfor tiltalte skal dømmes.

I sin prosedyre for retten, viste forsvareren flere ganger til at aktor, politiadvokat Nils Vegard, har kommet med flere oppkonstruerte påstander mot bruktbilselgeren.

Frafalt flere punkter

Aktor Nils Vegard sa innledningsvis i sin prosedyre at han vil frafalle ett av de 35 punktene bruktbilselgeren er tiltalt for.

Men mot slutten av sin prosedyre frafalt han ytterligere to punkter.

Bruktbilselgeren ble i Fredrikstad tingrett dømt til fengsel i tre år og to måneder.

I lagmannsretten reduserte Vegard sitt krav til tre års fengsel, samt at bruktbilselgeren for alltid skal fradømmes retten til å kunne drive bilsalg eller annen næringsvirksomhet.

Vegard valgte å ikke kommentere forsvarerens uttalelser, da han fikk muligheten til det av lagmannsrettens administrator.

Krever frifinnelse

Bruktbilselgerens forsvarer, advokat Olle Nohlin, mener lagmannsretten «åpenbart» må frikjenne ham for «mange av de 32 punktene i tiltalen».

Han la ned påstand om full frifinnelse av bruktbilselgeren, før han sa:

– Jeg håper lagmannsretten ser hvilken uakseptabel dårlig politietterforskning det har vært. Slik kan vi ikke ha det.

Dom i straffesaken faller i mars.