TRENGER BILINNTEKTER: Finansminister Jan Tore Sanner vurderer store endringer av elbilenes avgiftsfritak.
TRENGER BILINNTEKTER: Finansminister Jan Tore Sanner vurderer store endringer av elbilenes avgiftsfritak.

Regjeringen vurderer avgiftsfritaket:

Vil ikke utelukke store endringer i elbil-støtten

Den lave andelen elbiler blant nye leasingbiler har fått regjeringen til å vurdere en dramatisk omlegging av avgiftspolitikken.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil ikke utelukke en omlegging fra avgiftsfritak for elbiler til direkte støtte, for å stimulere til en større andel elbiler blant leasingbilene.

NAF frykter at signalene fra regjeringen kan føre til en pulverisering av elbilfordelene.

– Den lave næringsandelen er en stor hodepine for myndighetene, fordi den betyr at Norge ikke når målet om at alle nye biler skal være nullutslipp innen 2025. Men det er ingen tvil om at 2025-målet er avhengig av at man får med seg næringslivet på en helt annen måte enn i dag, sier Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i NAF, til Motor.

Det er bred politisk enighet rundt målet om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler i 2025, men fremskrivninger av salgskurvene gir ingen grunn til å tro 2025-målet blir en enkel utfordring.

Kraftig sprik

Hittil i år står de helelektriske bilene for 52 prosent av nybilregistreringene, men det spriker kraftig i de to hovedgruppene av nybilkjøpere:

  • Blant privatpersoner, hvor avgiftsgodene treffer med full effekt, var andelen over 60 prosent allerede i 2019.
  • Men innenfor den såkalte næringsandelen av nybilregistreringene, hvor leasingbiler utgjør en stor gruppe, var tallet i 2019 bare rundt 20 prosent. Og det har ligget stabilt rundt en tredjedel av nivået til privatkjøperne de siste årene. Hovedårsaken er momsfritaket ikke har noen effekt for denne gruppen.

Det har fått Finansdepartementet til å vurdere endringer.

– Vi har et mål om at alle nye biler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, og vi vil føre en politikk som gjør at vi når det målet. Målet omfatter selvsagt også leasingbiler, sier statssekretær Magnus Thue til Motor.

Treffsikre tiltak

På spørsmål om det betyr at regjeringen vil gå bort fra dagens avgiftsfritak til utbetaling av direkte støtte, svarer Thue:

– Det viktigste er ikke om fordelene er knyttet til et avgiftsfritak eller en støtteordning, men at tiltakene er mest mulig treffsikre.

Næringsandelen har falt det siste året, men er fortsatt på hele 49,3 prosent av nybilregistreringene hittil i 2020.

Det indikerer at 100 prosent helelektrisk nybilsalg er en utopi, med mindre myndighetene finner virkemidler som gjør elbilene mer økonomisk attraktive også for denne kjøpergruppen.

– Det er ikke noe i veien for å gi støtte i form av tilskudd fremfor avgiftsfritak. Generelt er tilskuddsordninger mer fleksible og støtten kan i større grad målrettes på utgiftssiden enn gjennom fritak i avgiftssystemet, sier Thue.

– Det finnes gode erfaringer med støtteordninger på utgiftssiden for eksempel i form av støtte til ENØK-tiltak i husholdningene, legger han til.

Bare justeringer

Han understreker at regjeringen foreløpig har begrenset endringene av bilavgiftene til justeringer av satsene innenfor dagens system.

– Vurderinger av konkrete endringer i bilavgiftene inngår i de årlige budsjettprosessene, og for neste år foreslår vi endringer både for elbiler, hybridbiler og konvensjonelle biler.

Samtidig er Thue klar på at leasingbilene byr på utfordringer:

– Vi har merket oss innspillene som er kommet når det gjelder leasingbiler, og vil ta det med i betraktningen når vi ser på dette fremover. Men vi foreslår altså ingen endringer for leasingbiler i neste års budsjett.

Alarmen går

Signalene fra regjeringen møtes med bekymring hos NAF.

– Det er åpenbart at myndighetene ser etter utveier nå for å få opp næringsandelen. Én av løsningene vi frykter mest er å fjerne momsfritaket og bytte den ut med en stipendordning til de som kjøper nye elbiler. Det er en løsning vi vil advare mot, sier Thor Egil Braadland i NAF.

– Grepet Thue antyder kan få opp næringsandelen, men det vil gjøre elbilene dyrere for privatpersoner når de samme pengene skal fordeles på flere kjøpere. I tillegg er det ingen som tror ett sekund på at en slik tilskuddsordning vil bli like raus som momsfritaket er i dag, sier han.

ADVARER: – En støtteordning vil realistisk og i beste fall ligge på rundt halvparten av momsfritaket, sier Thor Egil Braadland.
ADVARER: – En støtteordning vil realistisk og i beste fall ligge på rundt halvparten av momsfritaket, sier Thor Egil Braadland.

I 2020 er momsfritaket rundt 11 -12 milliarder kroner, til neste år antakelig rundt 15 milliarder, anslår NAF.

– En støtteordning vil realistisk og i beste fall ligge på rundt halvparten, sier Braadland.

Advarer mot elbil-moms

NAF har i en rapport advart kraftig mot å innføre moms på elbiler for tidlig.

NAFs beregninger og signaler fra både Ap og Høyre tyder på at elbilmoms så tidlig som i 2022 vil gi økte avgifter på alle biler.

– Andelen forbrukere som velger elektrisk er overraskende høy, og det skyldes momsfritaket. Derfor er det for tidlig å begynne å eksperimentere med moms på elbil fra 2022, slik både Ap og Høyre har varslet, mener Braadland.

Elbilsalget som andel av nybilsalget, fordelt på næring og privat, samt totalt, for årene 2017, 2018 og 2019.
Elbilsalget som andel av nybilsalget, fordelt på næring og privat, samt totalt, for årene 2017, 2018 og 2019.

NAF tror elbilmoms vil føre til at alle biler blir dyrere, fordi det er enighet om at elbilene skal ha en prisfordel.

– Moms på elbil starter en avgiftsspiral som vi advarer mot, fordi konsekvensen kort og godt er at alle nye biler blir dyrere, ikke bare elbilen, sier Braadland.