BRUKTBILFORHANDLER: Drammen Auto 7 i Drammen.

Fem år gammel Outlander:

Ville sette inn brukt gir­kasse av ukjent type

Da girkassen brøt sammen på den fem år gamle bilen, ville bruktbilfirmaet sette inn en girkasse av ukjent type. Deretter foreslo de flere girkasser som merkeforhandleren mener ikke passer.

Publisert

I fjor sommer kjøpte en vestlending en da fem år gammel Mitsubishi Outlander for 260.000 kroner av bruktbilfirmaet Drammen Auto 7.

På høsten havarerte girkassen, og ny girkasse ville koste hele 150.000 kroner.

Bruktbilfirmaet foreslo i stedet å sette inn en brukt og langt billigere girkasse til 31.000 kroner. Men de har ikke opplyst hvilken type girkasse dette er, ifølge tingrettsdommen – hvor konflikten nå er blitt behandlet.
Tvisten har altså ført til en dom, som ifølge firmaet vil bli anket – se nederst i saken.

Den aktuelle bilen har en type girkasse (CTV-girkasse) som er lite brukt i Outlander, og et merkeverksted har ikke greid å finne en brukt girkasse som passer.

Manglet olje

Bruktbilforretningen i Drammen ga seg ikke og har lagt frem en liste over brukte girkasser som skal koste fra 11.000 til 33.000 kroner. Men heller ikke disse girkassene passer, ifølge merkeforhandleren som sjekket listen.

Da girkassen havarerte, viste det seg at den manglet olje. Merkeverkstedet fikk så vidt utslag på peilepinnen.

Bruktbilfirmaet solgte bilen med informasjon om at de har utført siste service. Serviceheftet var stemplet uten noen anmerkninger, og kjøperen fikk ingen indikasjon på at det ikke var utført en vanlig service.

«Begrenset» service

Det viste seg at servicen ikke var en ordinær service, men en enklere og «begrenset» service.

Buskerud tingrett, som har behandlet bruktbilkonflikten, mener kjøperen av bilen ut fra opplysningene han fikk, burde forvente at det var tatt vanlig service, og ikke en begrenset service.

Tingretten mener videre at det er en mangel ved bilen at oljenivået var under minimumsnivået. Oljemangelen var trolig årsaken til girkassehavariet.

Tingretten har nå dømt bruktbilfirmaet til å betale tilbake kjøpesummen på 260.000 kroner og hente bilen hos kjøperen. Dommen vil ifølge firmaet bli anket.

Bruktbilfirmaet Drammen Auto 7 er et stort bruktbilfirma, som i 2020, det siste året de har levert regnskapstall, omsatte for 60 millioner kroner.

Høye sakskostnader

I tillegg til å refundere kjøpesummen må bruktbilfirmaet også betale saksomkostningene og 10.000 kroner i erstatning for utgifter.

Denne saken viser hvor dyrt det er å havne i en bruktbilkonflikt.

Saksomkostningene er totalt på hele 314.000 kroner. Kjøperen har levert advokatregninger på til sammen 172.000 kroner, mens bruktbilfirmaet har kjøpt advokatbistand for 142.000 kroner.

Anker

Daglig leder og eneeier Hemen Hiwa i Drammen Auto 7 opplyser til Motor at de anker dommen, fordi de mener den er ensidig og feil.

I en epost påpeker han at kunden kjørte 6000 kilometer med bilen og foretok service hos en merkeforhandler før oljemangelen ble avdekket.

– Selv om dette problemet ikke er skapt av oss, har vi tilbudt kunden kostnadsfri reparasjon. Men det er avslått av kunden, skriver Hiwa.