ANTE FRED OG INGEN FARE: Under kjøring på E18 fikk Lill Venke og Arne Hustvedt seg en stor overraskelse da en bil plutselig kjørte ut fra en sidevei. Her er de fotografert i nabolaget utenfor huset sitt i Larvik, hvor det er stille og fredelig.

Følte de satt med svarteper:

Uskyldig i ulykke, måtte likevel betale for merutgifter

Arne og Lill Venke Hustvedt kolliderte med en bil som plutselig kom fra en sidevei ut på E18. Ekteparet var helt uten skyld i hendelsen, men endte likevel opp med merkostnader og praktisk trøbbel.

Publisert Sist oppdatert

Heldigvis ble det ingen personskader, men de materielle skadene var store. Den nesten nye elbilen til Arne og Lill Venke Hustvedt fikk seg en skikkelig trøkk og måtte kondemneres. Bilen, en knallrød elektrisk Hyundai Kona, var registrert samme år og hadde kjørt 8887 kilometer.

Det var ingen strid om skyldspørsmålet etter ulykken som skjedde ved Askim utenfor Oslo, og oppgjøret ekteparet Hustvedt fikk fra sitt forsikringsselskap Gjensidige, gikk i orden i løpet av noen dager. Leiebilen de hadde hatt fram til da, ble også dekket av Gjensidige.

Det var bare ett problem: Det var åtte måneders ventetid på den nye bilen.

Hvem skulle dekke utgifter til deres behov for transport og bil i mellomtiden?

En gammel Saab

Gjensidige sa at dette var noe Arne og Lill Venke Hustvedt måtte ta opp med motpartens forsikringsselskap.

Arne Hustvedt henvender seg derfor til If og gjør det klart at det vil ta flere måneder å få en tilsvarende erstatningsbil.

Han forklarer i sin henvendelse at det enkleste for ham og kona er å få dekket en leiebil inntil leveranse av ny bil, men at de innser at dette vil bli unødvendig kostbart.

De opplyser videre at de for øyeblikket er uten bil, men at de har avtalt kjøp av en rimelig bruktbil (2007 mod. Saab 9-3), og at de regner med at dette ville være den rimeligste løsningen for alle parter.

– Kunne dere ikke kjøpt en brukt Hyundai Kona?

IKKE RETTFERDIG: Arne Hustvedt var uskyldig part da han, med kona som passasjer, kolliderte. Han følte det urettferdig da han havnet i en situasjon hvor han trodde de kom til å ende opp med merkostnader.

– Det var ikke mulig å få tak i en bil som bare var noen få måneder gammel, og som tilsvarte den vi hadde, med tanke på kjørelengde, utstyrspakke og at den ikke skulle være bruktimportert med dårligere garanti enn i Norge, forteller Arne og Lill Venke Hustvedt.

Ikke lønnsomt med bruktbil

Ikke minst ville det heller ikke vært lønnsomt, for bilmodellen var svært ettertraktet på grunn av stor etterspørsel og ventetid, og prisene på nye modeller økte igjen bare få dager etter at Hustvedt hadde bestilt sin erstatningsbil.

Bruktbilene som lå ute til salgs, var dermed ifølge Hustvedt 40.000–50.000 dyrere enn den nye bilen ekteparet hadde kjøpt og fått erstattet. (De hadde fått bestilt ny bil for den samme summen som ved det tidligere kjøpet).

Hustvedt beregnet derfor kostnader ved innkjøp og deretter salg av en bruktbil med verditap, og han regnet også på differansen i drivstoff og bompenger.

Han presenterte deretter dokumentasjon og regnestykkene og ba om en dekning på 45.000 kroner.

Kravet ble i første omgang avvist.

Enige til slutt

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If sier de ikke kan kommentere en konkret sak uten å innhente tillatelse fra alle involverte parter, men at de vil gjøre vurderinger i hvert enkelt tilfelle ved en slik type sak.

Motor spør hva If tenker generelt, gitt at dette er en «ny problemstilling», både med tanke på at det ofte er venteliste på biler og at nybilprisene stadig varierer på samme modell.

– Det ser ut til at man kan komme ut med tap selv om man er uten skyld?

– Det finnes ikke veldig mye presedens på denne type saker. Det kan være at påregnelige merkostnader vil kunne dekkes, sier Clementz.

Etter at Arne Hustvedt henvendte seg til NAF, tok advokat Silje Meek den videre dialogen med forsikringsselskapet.

Hustvedt ble i fjor tilbudt 20 000 kroner til dekning av merkostnader fra If, noe han og kona aksepterte.

Advokat Silje Meek i NAF mener det er urimelig at man som uskyldig part i en ulykke ikke skal få dekket merkostnader.

– Vi mener denne problemstillingen vil kunne gjelde stadig flere, sånn som bilmarkedet for elbiler har vært og er – med lange ventelister og varierende priser. Nå løste saken seg for Hustvedt, i og med at If til slutt kom ham i møte og han aksepterte tilbudet, men underveis opplevde han at han fort kunne blitt sittende med svarteper etter en ulykke han ikke hadde noe skyld i.

Scroll for å se flere saker om bilhold!

NAF Advokat har hatt flere lignende saker, hvor erfaringen er at det kan være vanskelig å få noe dekket utover bilen.

– Forsikringsselskapene er ofte vrange på alt av tillegg, sier Silje Meek.

Hun opplever at dersom man «maser» etter et avslag, har man større sjanse til å få igjen det man mener er rett og rimelig, om ikke alt.

Kunden må ta merkostnader

Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige skriver i en e-post til Motor at hvis deres kunder har ansvar for uhell, så har de uskyldige partene krav på å få dekket alle relevante ekstra kostnader som de blir påført. For eksempel leiebil ut over perioden de får dekket av eget selskap.

Men Gjensidige tar forbehold om konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle.

PÅ GÅRDSPLASSEN: Da den første elbilen ble vraket, tok det åtte måneder før en ny var på plass. Heldigvis var det mulig å få tak i en som var prikk lik.

– Som hovedregel vil de skadelidte ikke ha krav på å få dekket leiebil i månedsvis, mens de venter på levering av en bil som er lik den de hadde. Da vil ansvarsselskapene vise til at den skadelidte kan skaffe seg brukte eller nye kjøretøy som er like, eller tilnærmet like, de kjøretøyene de hadde, sier Rysstad.

Det samme vil gjelde for egne kunder som har ansvar for uhellene.

– Ved kondemnasjon kan de ha krav på nye kjøretøy, eller erstatning lik markedsverdien for de skadde kjøretøyene. I tillegg dekkes utgifter til leiebil dersom de er dekket for dette – som regel inntil 30 dager, slik at de kan skaffe seg et nytt kjøretøy. Erstatning utover dette har ikke kunden krav på, slår Rysstad fast.

– Ønsker de av ulike grunner å skaffe seg kjøretøy som det er lengre ventetider på å få levert enn leiebilperiodene de får dekket, må de selv innrette seg og ta eventuelle kostnader som følge av disse valgene.

Litt større årvåkenhet

Nå kjører Lill Venke og Arne Hustvedt igjen for lengst Hyundai Kona med utstyr og garanti som den forrige. Bilen har også den samme fargen som den forrige, en farge de hadde forelsket seg i.

De registrerer at de har tapt noen tusen og har hatt en del trøbbel underveis, men er veldig fornøyd med at de i dag kan kjøre en helt identisk bil.

Selve kjøringen skjer med enda større årvåkenhet enn tidligere, særlig med tanke på bilister som står på en sidevei og venter på at det skal bli klart på hovedveien. Selv om man selv følger alle regler er det ikke gitt at alle «de andre» gjør det samme.

Sjekkliste

  • Hva dekker forsikringen din hvis uhellet er ute? Skyld eller ikke skyld?
  • Hvilken situasjon kan du havne i hvis det er knapphet på den modellen du kjører?
  • Hva er det sannsynlig at motpartens forsikringsselskap vil dekke av dine eventuelle merkostnader?
  • Sjekk gjerne med ditt eget forsikringsselskap hva slags holdning de ville hatt til samme spørsmål, som ekstra kostnader som kan være knyttet til knapphet på biler og prissvingninger.
  • Det er fint å ha dialog med motpartens forsikringsselskap underveis. Er det vanskelig kan du innhente råd og hjelp, for eksempel fra NAF Advokat som i dette tilfellet.