AVVEINING: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lar avgjørelsen om helseattester drøye.
AVVEINING: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lar avgjørelsen om helseattester drøye.

Uvisst om helseattest:

Statsråd i knipe om krav til helse­attest for eldre sjåfører

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er i en knipe: Selv ikke i møte med landets fremste trafikksikkerhetsmiljø kunne han fortelle hvordan han skal løse spørsmålet om helseattest.

Publisert

Skal du fornye førerkortet etter fylte 80 år, må du legge frem helseattest, heter det i Førerkortforskriften.

Slik bør det forbli, mener landets ledende miljø på trafikksikkerhet.

Men i februar i fjor vedtok Stortinget at kravet om obligatorisk helseattest for eldre bilførere skal oppheves – med Arbeiderpartiets stemmer. Det vedtaket nektet daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) å etterkomme. Nå er det Arbeiderpartiet som styrer samme departement.

På Trafikksikkerhetskonferansen i Oslo onsdag kunne statsråd Nygård fortsatt ikke forklare hva han mener om spørsmålet – og om stortingsvedtaket skal effektueres eller reverseres.

– Jeg tar dette på det største alvor og jobber med å finne en mulig innretning, sier Nygård.

– Førerrett er ikke en menneskerett. Vi stiller krav til skikkethet. Og vi er klare på at førerkompetanse er avgjørende for å lykkes med trafikksikkerhetsarbeidet, sier Nygård.

«Svært krevende»

Hans statssekretær Mette Gundersen sier til Motor at vedtaket skal følges opp «overfor Stortinget på egnet måte».

Og det har departementet sagt helt siden Nygård tiltrådte i oktober.

– Hva slags opplysninger har gjort at vurderingen ennå ikke er klar?

– Dette har vært et svært krevende oppdrag, hvor det også har vært nødvendig å innhente faglige vurderinger fra flere faginstanser. I samsvar med flertallets innstilling til stortingsvedtaket skal vi også sikre at ingen får fortsette å kjøre hvis de ikke er skikket til det. Dette har krevet utredning også av mulige alternativer, for å sikre at ikke en slik endring gir flere drepte og hardt skadde på veiene våre, sier Gundersen – som presiserer at departementet har vurdert konsekvensene både av Stortingets vedtak og av ulike alternative tiltak.

For de fleste i trafikksikkerhetsmiljøet som Nygård møtte på konferansen, er spørsmålet opplagt.

– Det har gått politikk i spørsmålet om kjøreretten, og det bekymrer oss. Dette ble alderspolitikk for noen, og motargumentene ble feid av banen. De faglige konklusjonene fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet er helt entydige: Opphevelse av kravet om helseattest vil svekke trafikksikkerheten. Vår klare oppfordring er å lytte til faglige råd, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Blankere glans

Men statsråder skal også lytte til Stortinget, og der har ord som «alderspolitikk» i denne sammenheng en litt blankere glans enn hos sjefen i Trygg Trafikk.

Det var en sjelden samferdselspolitisk allianse mellom Arbeiderpartiet, Frp og SV som sikret flertall for vedtaket om å oppheve kravet til helseattest for sjåfører over 80 år – etter forslag fra SV.

Ingen av de tre partiene har ennå annonsert at de har endret syn på saken, tvert imot har Frp vært bitende i sin kritikk av Nygårds håndtering.

Eks-statsråd Knut Arild Hareide fikk kritikk av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite for sin håndtering av saken, men denne gikk i første omgang på hans kommunikasjon rundt spørsmålet – mer enn hans konklusjon. For mens han fortalte mediene at han ville legge bort forslaget, fikk Stortinget gjennom budsjettforslaget beskjed om at det ble arbeidet videre med saken.

Hareide forsvant ut av både departement og politikk etter valget sist høst. Han er i dag leder av Sjøfartsdirektoratet.