FJERNER FØRERKORT-KRAV: Arne Nævra sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for SV.

SV-forslag med støtte fra Frp og Ap:

Flertall for å fjerne omstridt førerkort-krav for eldre sjåfører

Et flertall på Stortinget har vedtatt å fjerne ordningen hvor personer som er 80 år eller eldre må få en helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet.

Publisert Sist oppdatert

(Oppdatert 9. februar kl 16.30 etter votering i Stortinget)

SV fikk med seg flertallet i Stortinget på et forslag om å fjerne kravet til obligatorisk, aldersbestemt helseattest.

Forslaget ble vedtatt med 47 mot 40 stemmer, med støtte fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, i tillegg til SV.

Det har lenge vært en ordning hvor eldre som ønsker fornyet førerkort må gjennomgå og bestå en kognitiv test med det formelle navnet Norsk revidert mini mental status evaluering (MMSE-NR).

Testen er som regel en del av en obligatorisk helseattest for eldre, selv om det i veiledningen fra Helsedirektoratet står at testen kun skal brukes ved mistanke om kognitiv svikt.

Stryker du på testen, får du ikke fornyet førerkortet.

Tidligere gjaldt ordningen alle over 75 år, men den forrige Solberg-regjeringen hevet i 2019 aldersgrensen til 80.

Det er idag omlag 60.000 personer over 80 år som har førerkort.

«Tida er inne»

I representantforslaget fra Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Torgeir Knag Fylkesnes het det «at tida nå er inne for (...) å fjerne hele kravet om aldersbestemt helseattest, slik Norges naboland har gjort. Det er ingen saklige grunner for at Norge skal beholde dette.»

Og videre:

«Det er ikke noen trafikksikkerhetsmessige grunner til å særbehandle denne aldersgruppa med obligatorisk testing. De aller eldste er bare litt overrepresentert i ulykkesstatistikken i forhold til gjennomsnittet, men de kjører få kilometer i året. Det er de aller yngste som virkelig er overrepresentert. De yngste førerne (18-20 år) har omtrent fire ganger så høy risiko for personskade som gjennomsnittet av bilførere. I fjor omkom seks bilførere i alder 75+ i trafikken.»

SV mener testene i svært liten grad måler faktisk kjøreevne og kjøreferdigheter.

– Respektløst

«Derimot er det respektløst overfor eldre å gjennomføre disse testene og de virker nedverdigende. Disse testene begunstiger også mennesker med akademisk bakgrunn, gjennom teoretiske oppgaver, logikk m.m.», skriver de i forslaget.

Fra juni 2019 skulle friske eldre slippe å ta testene dersom det ikke var behov, men ifølge SV-representantene kommer stadig meldinger om at mange eldre må gjennomgå dem.

«Kanskje nettopp fordi pasientene er eldre, og legene litt for enkelt setter på en autopilot for testing?», het det i forslaget.

SV fikk altså støtte fra både Ap og Frp.

– Fungerer ikke

– Dette fungerer ikke etter hensikten, men oppleves belastende, diskriminerende og ydmykende, sier FrPs stortingsrepresentant og transportpolitiker Tor Andre Johnsen.

Når SV nå fremmer noe vi tidligere har fremmet så er det helt naturlig for oss å støtte det. Når også Ap støtter dette så fikk det flertall, regjeringen må gjøre som den får beskjed om og testene blir historie. Jeg registrerer imidlertid at Senterpartiet ikke støtter dette. Nok en gang går de tilbake på noe de har ment tidligere, det er skuffende, sier FrPs samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud.