INGEN RIKSRETT: Saksordfører Svein Harberg (H) kritiserer tidligere statsråd Knut Arild Hareide, men avviser riksrett.
INGEN RIKSRETT: Saksordfører Svein Harberg (H) kritiserer tidligere statsråd Knut Arild Hareide, men avviser riksrett.

Splittet kontrollkomité:

Hareide får kritikk, men slipper riksrett

Tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) får kritikk fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, men slipper tiltale for riksrett.

Publisert Sist oppdatert

Det er klart at Fremskrittspartiet ikke får flertall i komiteen, som nå sluttfører innstillingen i saken.

Sammen med stortingskollegene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen fremmet Frp-veteran Carl I. Hagen i oktober et forslag om «å anmode Stortingets ansvarskommisjon om å foreta undersøkelser av om statsråd Knut Arild Hareide har brutt ansvarlighetsloven § 8 bokstav b».

Det er spørsmålet om kravet til helseattest for at eldre bilførere skal få fornyet førerkortet som er bakgrunn for striden.

Påstander om brudd på ansvarlighetsloven påtales ved riksrett.

Nå mener flertallet i komitéen at det grunn for å rette kritikk mot Hareides håndtering, men det slår fast at riksrett er en helt annen dans.

– Komiteen er tydelig på at Hareide som statsråd hadde en kritikkverdig kommunikasjonsform når han kommuniserte til media at han ville legge bort forslaget, samtidig som Stortinget i budsjettforslaget han la frem for 2022 får beskjed om at det arbeides videre med det. Det er altså slått fast at det arbeides videre med forslaget, sier Svein Harberg (H), som saksordfører har ledet arbeidet med innstillingen.

Men det er ikke nok for flertallet til å be ansvarskommisjonen vurderer saken. Forslaget får trolig bare Frps stemmer, selv om både Arbeiderpartiet og SV stemte for forslaget som Hareide nektet å gjennomføre.

– Høyre er en del av flertallet som mener det ikke skal tas ut tiltale mot Hareide for å unnlate å gjennomføre vedtaket, sier stortingsrepresentant Svein Harberg til Motor.

Førerkort-strid

Spørsmålet om helseattest for fornyelse av førerkortet har blitt en politisk verkebyll, med allianser på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer og innspill fra en forvaltning som slett ikke er på geledd med flertallet i Stortinget.

Et forslag fra SV fikk flertall 9. februar i fjor med støtte fra Frp og Arbeiderpartiet, hvor Stortinget ba regjeringen «fjerne kravet om obligatorisk helseattest for eldre som grunnlag for førerkort».

Samferdselsdepartementet svarte med at man sammen med helsemyndighetene ville utrede konsekvensene av Stortingets vedtak. Drøyt tre måneder senere behandlet Stortinget så et nytt representantforslag fra Hoksrud og Johnsen i Frp om at stortingsvedtaket fra februar måtte effektueres, ikke utredes.

– Samferdselsministeren beveger seg med sneglefart her. Det oppfattes som om statsråden trenerer saken, sa Hoksrud.

Og igjen samlet flertallet seg bak samme konklusjon som i februar.

Hareide lovet å straks følge opp vedtaket, bare for å komme tilbake ytterligere noen måneder senere med beskjed om at han ikke ville gjennomføre det.

Kritikkverdig

Nå mener altså Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite det er kritikkverdig at Hareide sa han la vekk forslaget – samtidig som det ble jobbet videre med saken i budsjettet.

Knut Arild Hareide sier til NTB at han vil se med interesse på innstillingen fra kontrollkomiteen.

– Så må en ikke glemme at Stortinget selv har lagt noen forutsetninger for å gjennomføre vedtaket – at det ikke skulle gå utover trafikksikkerheten. Jeg tror det var klokt av meg å involvere fagmyndighetene for å gjennomføre Stortingets vedtak. Det mener jeg var riktig av meg. Og de forbehold jeg hadde til vedtaket formidlet jeg også under stortingsdebatten, skriver han i en SMS til NTB.

Når komiteen nå snart diskuterer saken i Stortingssalen, kommer man altså ikke til å berøre den underliggende saken, om kravet til obligatorisk helseattest faktisk skal oppheves. Men det er det tilsynelatende ikke så mange andre som gjør heller:

Selv om Arbeiderpartiet var del av det parlamentariske flertallet for vedtaket i saken, har ikke den ferske samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) villet sette vedtaket ut i livet.

I oktober sa han til Motor at han «følte det er riktig å gjøre meg godt kjent med den nye faglige vurderingen som nå ligger og venter på mitt bord. Vi vil komme tilbake til denne saken uten unødig opphold, men trafikksikkerhet skal alltid komme først». I en e-post til Motor før jul opplyste statssekretær Mette Gundersen at «vi tar oss tid til å sette oss inn i rapporten. Det er en viktig sak, med mange hensyn å ta». Vurderingene i departementet pågår fortsatt.