VINGEKLIPPET: Frp-representanten Bård Hoksrud kritiserer samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds nøling med å gjennomføre Stortingets vedtak.
VINGEKLIPPET: Frp-representanten Bård Hoksrud kritiserer samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds nøling med å gjennomføre Stortingets vedtak.

Frp ut mot ny samferdselsminister:

«Dette provoserer meg noe helt hinsides!»

– Hadde statsråden vært smart, så hadde han gjennomført den politikken partiet hans har vedtatt, sier Bård Hoksrud (Frp) i en flengende kritikk av den nye samferdselsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Helseattest for eldre bilførere

  • Alle som ønsker å fortsette å kjøre etter fylte 80 år, må ta helseundersøkelse hos lege.
  • De som oppfyller kravene, vil få en helseattest med gyldighet i inntil 3 år.
  • Etter legebesøket må man møte opp personlig og levere attesten på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres.
  • Ved senere fornyelser må samme prosess gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å ha uavbrutt førerett.

Kilde: helsenorge.no

Jon-Ivar Nygård, Arbeiderpartiets ferske statsråd i Samferdselsdepartementet, har varslet at han vil tenke seg godt om før han eventuelt gjennomfører det vedtaket som Arbeiderpartiet sikret flertall for i Stortinget før sommerferien.

Spørsmålet om eldre bilførere fortsatt skal måtte gjennomgå en helsesjekk for å få fornyet førerkort, har vakt intens uenighet – på tvers av tradisjonelle skillelinjer i samferdselspolitikken.

Når Nygård nå nøler med å effektuere vedtaket Ap, Frp og SV sikret flertall for, tenner Hoksrud på alle plugger.

– Dette provoserer meg noe helt hinsides! Det er en regelrett skandale at en statsråd ikke vil følge opp sitt eget partis vedtak, etter at Stortinget to ganger har behandlet saken med samme konklusjon, sier Hoksrud til Motor.

Motor fikk før helgen opplyst fra samferdselsministeren at han «vil komme tilbake til denne saken uten unødig opphold, men trafikksikkerhet skal alltid komme først».

– Jeg ønsker ikke å gi meg selv dårlig tid på å ta en så viktig beslutning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Mange runder

Det har vært mange og lange runder i vurderingen om krav til helseattest når eldre sjåfører skal få fornyet førerkort.

Da Motor skrev om saken første gang høsten 2018, var kravet at sjåfører over 75 år annethvert år måtte gjennomgå en kognitiv test for å få fornyet førerkortet. Senere er den kognitive testen byttet ut med krav om en helseattest, samtidig som aldersgrensen er hevet til 80 år med fornyet attest hvert tredje år.

På Stortinget har det lenge vært ønske om å lette på kravene. Allerede i 2018 ble et forslag fra Ap og Senterpartiet om å fjerne de obligatoriske testene avvist av et flertall på Stortinget.

LYKKE TIL MED HELSEATTESTEN: Avtroppende samferdselsminister Knut Arild Hareide (t.h.) gratulerer arvtakeren Jon-Ivar Nygård under nøkkeloverrekkelsen i departementet 14. oktober.
LYKKE TIL MED HELSEATTESTEN: Avtroppende samferdselsminister Knut Arild Hareide (t.h.) gratulerer arvtakeren Jon-Ivar Nygård under nøkkeloverrekkelsen i departementet 14. oktober.

I februar i år ble det imidlertid flertall for et forslag fra SV om å oppheve kravet til helseattest – mot stemmene til Høyre, Venstre, MDG, Senterpartiet og KrF. Og da vedtaket landet på bordet til daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), svarte han med å utrede saken på nytt.

Sterk bekymring

Blant fagmiljøene i både Vegdirektoratet og Helsedirektoratet er det sterk bekymring for konsekvensene, og med referanse til disse advarslene sa Hareide at vedtaket vil «gi flere drepte og hardt skadde på veiene».

Da han nølte med å gjennomføre februarvedtaket, gjorde Stortinget et såkalt anmodningsvedtak – med samme flertall som i februar – om at Hareide måtte gjennomføre Stortingets beslutning innen 1. august.

Til slutt konkluderte Hareide med å nekte en slik gjennomføring, under henvisning til fagmiljøenes advarsler.

Og der står saken når Arbeiderpartiets egen Jon-Ivar Nygård skal turnere den videre.

Må bli godt kjent

– Mitt parti var del av Stortingets flertall, men i denne saken føler jeg at det er riktig å gjøre meg godt kjent med den nye faglige vurderingen som nå ligger og venter på mitt bord, sier Nygård.

Bård Hoksrud mener saken avdekker en grenseløs arroganse overfor Stortinget.

– Det er opplagt at embedsverket styrte den forrige statsråden i denne saken. Og det virker som den nye samferdselsministeren er vingeklippet allerede etter fem dager. Hadde statsråden vært smart, så hadde han gjennomført den politikken partiet hans har vedtatt, sier Hoksrud.

Ikke svart eller hvitt

Under debatten i Stortinget i slutten av mai oppsummerte Sverre Myrli, Arbeiderpartiets egen transport-nestor, sakens dilemmaer slik:

ENIGE OM NOE: Bård Hoksrud og Sverre Myrli (t.h.) var uenige om mange saker da begge satt i Transport- og kommunikasjonskomiteen i forrige stortingsperiode, men om helseattestene var de hjertens enige.
ENIGE OM NOE: Bård Hoksrud og Sverre Myrli (t.h.) var uenige om mange saker da begge satt i Transport- og kommunikasjonskomiteen i forrige stortingsperiode, men om helseattestene var de hjertens enige.

– Det er fordeler og ulemper med alle ordninger, det er ikke svart eller hvitt. Men stortingsflertallet mener altså at det er flest ulemper ved dagens ordning. (…) Spørsmålet er rett og slett: Når vil samferdselsministeren iverksette Stortingets vedtak?

Nå skal samme Myrli og resten av kontroll- og konstitusjonskomitéen vurdere avgåtte Hareides håndtering av saken, etter anmodningsforslag fra nettopp Frp.

– Helt uavhengig av den vurderingen, må det vi nå ser fra samferdselsministeren, være flaut for Sverre Myrli, sier Hoksrud.