MER KONTROLL: Det blir flere fotobokser, hvis regjeringen får det som den vil.

Trapper opp ATK:

Regjeringen vil ha forbud mot radarvarsling

Regjeringen vil øke ATK-bruken og forbereder et lovforslag som forbyr varslingstjenester av politiets kontroller – pluss skjerpede mobil-straffer.

Publisert

Utspillet inngår som del av Nasjonal transportplan 2025-36 som ble lagt frem fredag, og kommer i kjølvannet av en overraskende økning i tallene på drepte og hardt skadde i trafikken etter pandemien.

Den såkalte nullvisjonen ligger til grunn for transportssikkerhetsarbeidet her i landet, senest i NTP formulert som en målsetting om maksimalt 50 drepte i trafikken årlig fra 2030 – og null i 2050.

Regjeringens viktigste verktøy er skjerpet bruk av politikontroller.

«Politikontroller er et av de mest kostnadseffektive trafikksikkerhets­tiltakene vi har», heter det i NTP.

Mer ATK

I dag er det 433 fotobokser og 69 ulike strekninger med automatisk trafikkontroll (ATK).

Nå vil regjeringen «legge til rette» for økt ATK-bruk, både punkt- og strekningsmåling – også på steder hvor det ikke har skjedd ulykker i forkant.

«Det er særlig aktuelt for strekninger der høy fart er et betydelig problem, eksempelvis i tunneler», heter det.

Samtidig flagger regjeringen at det kan komme lovhjemmel for å beslaglegge kjøretøy etter organisert høyhastighetskjøring, et fenomen som har bredt om seg flere steder i landet.

Strammer inn mot varsling

Videre varsler Samferdelsdepartementet at det sammen med justismyndighetene vil foreslå innstramminger i lovverket for å forby varslingstjenester av politikontroller.

«Effektiviteten av politiets trafikktjeneste er blant annet avhengig av at politiets kontroller uforutsigbare med hensyn til tid og sted», står det i NTP-meldingen.

Det vil også komme forslag som strammer inn regelverket for mobilbruk i bil, uten at endringene er omtalt detaljert.