PARKERING: Mannen fikk boten her, på Lilletorget i Lillehammer.

Får refs:

P-selskap tok seg til rette

Midtveis i klagesaken endret parkeringsselskapet begrunnelsen for parkeringsboten. – I strid med god forretningsskikk, mener Parkeringsklagenemnda.

Publisert

I desember i fjor parkerte en mann bilen sin på Lilletorget midt i Lillehammer sentrum. Han betalte på automaten, og la billetten synlig i frontruten.

Likevel fikk han bot på 660 kroner, fordi parkeringsbilletten ikke lå «godt synlig», ifølge parkeringsselskapet.

Sjåføren klaget, men ble avvist av det private parkeringsselskapet. Plutselig hevdet selskapet også at mannen hadde skrevet feil registreringsnummer. Billetten manglet ett siffer i registreringsnummeret.

– Det er tydelig at de har studert parkeringsbilletten nøye for å finne en ny grunn for å hekte meg, skrev mannen til Parkeringsklagenemnda, da han til slutt så seg nødt til å klage på kontrollsanksjonen, som parkeringsbot formelt heter.

Enstemmig

Langvarig praksis både i domstolene og i Parkeringsklage­nemnda tilsier at bilister må registrere korrekt registrerings­nummer. Hvis ikke vanker det, med noen ytterst få unntak, bot for feilregistreringen.

Også parkeringen på Lillehammer endte med et unntak: Da mannen klaget til Parkeringsklagenemnda, fikk han medhold av en enstemmig nemnd – og slipper å betale bot på 660 kroner.

Nemnda består av en representant for parkeringsbransjen, en representant fra Forbrukerrådet og en uavhengig representant. Alle tre nemnd­medlemmene var enig i at det private parkeringsselskapet hadde tatt seg til rette.

– I strid

– Bilfører er i utgangspunktet ansvarlig for å kontrollere at inntastede opplysninger stemmer overens med ønsket registrering. Nemnda fant imidlertid at denne saken skilte seg ut, ettersom parkeringsbetjenten tok et nærbilde av billetten ved kontrollen av kjøretøyet. Bildet viser at registreringen gjaldt på aktuelt sted, og at det forelå en betaling på ileggelsestidspunktet, men at det er tastet fire siffer i stedet for fem, skriver nemnda i sitt vedtak, før de avslutter:

– I dette konkrete tilfellet vil det være i strid med god forretningsskikk å opprettholde kontrollsanksjonen. Parkeringsselskapet må ha forstått at det var tastet et siffer for lite, og at betalingen gjaldt det aktuelle kjøretøyet.