KVITTERING OG BOT: Harald Kvinnsland Dollst med kvittering og bot, som han plutselig slapp.

Tastet én bokstav feil:

Harald nektet å betale boten – og vant etter klagesak

Harald Kvinnsland Dollst gjorde én liten feil: Han fikk ikke med den ene av de to bokstavene da han tastet inn registreringsnummeret sitt på betalingsautomaten.

Publisert

I stedet for å taste inn «DL 26533» tastet Larvik-mannen inn «L 26533» da han parkerte i nabobyen Tønsberg. Bokstaven D ble ikke med.

– Det var motlys og jeg hadde store problemer med å se skjermen på automaten. Dessuten var knappene på automaten svært vanskelige å bruke, forteller Harald Kvinnsland Dolst (61).

Han la ikke merke til feiltastingen, hverken på skjermen eller på papirkvitteringen. Men det gjorde parkeringsvakten, som litt etterpå kom og festet en gul lapp under viskerne:

600 kroner, takk.

– Førers ansvar

Harald klaget til parkeringsselskapet, som avslo klagen.

– Det er førers ansvar å sørge for at korrekt registreringsnummer blir registrert, skriver selskapet Arvato Bertelsmann i avslaget. De håndterer klagene for parkeringsselskapet Apcoa parking.

Da bestemte Harald seg for å klage videre til parkeringsklagenemnda, som behandler tvister mellom bilister og parkeringsselskapene.

Til denne klagen søkte han hjelp hos NAF. Men NAF ga ham ingen forhåpninger om å vinne frem.

– Sjansen for å få medhold er ikke så stor, dessverre, skriver NAFs juridiske konsulent i et brev.

– Føreren må sjekke

NAF-konsulenten hadde sjekket tidligere prinsippvedtak i parkeringsklagenemnda – og konkluderte med at Haralds sak lignet på to tidligere prinsippavgjørelser, som begge endte i favør parkeringsselskapene.

– Det er dessverre føreren som har risikoen for at korrekt skiltnummer blir registrert. Føreren må også kontrollere kvitteringen. Derfor vil det være krevende å nå frem med en klage, skriver den juridiske konsulenten.

BETALTE: Harald betalte for parkeringen, men glemte altså én bokstav i registreringsnummeret.

Nektet å gi seg

De fleste ville nok nå bitt i det sure eplet, og betalt boten på 600 kroner.

Men Harald Kvinnsland Dollst nektet å godta at parkeringsautomaten skal være så vanskelig å bruke – og at en bitteliten feilregistrering skal føre til bot. Han liker heller ikke at han fikk bot uten fratrekk for de 40 kronene han faktisk har betalt for parkeringen.

I oktober klaget han til parkeringsklagenemnda, hvor han også påpekte at det heller ikke finnes et kjøretøy med registreringsnummeret han tastet inn.

Det er nemlig noen tiår siden Norge hadde bilskilt med kun én bokstav.

Glad

Noen uker senere kom det overraskende brevet fra parkeringsklagenemnda.

– Etter en gjennomgang av saken har parkeringsselskapet valgt å frafalle kravet. Saken anses med det som endelig avsluttet, skriver sekretariatet for parkeringsklagenemnda.

Fra å avslå klagen kontant snudde altså parkeringsselskapet og deres pengeinndriver 180 grader.

Harald Kvinnsland Dollst er glad for at han vant. Men han ergrer seg også over at saken ikke ble behandlet av parkeringsklagenemnda.

– Jeg skulle gjerne sett at nemnda gjorde et prinsippvedtak om at automatene er universelt utformet, at de må være mulig å bruke, med god kontrast og gode knapper å trykke på, sier han til Motor.

PS: Motor har spurt både Apcoa parking og Arvato Bertelsmann om hvorfor de plutselig trakk saken. Vi har også spurt hva de vil gjøre for å bedre den universelle utformingen av parkeringsautomatene.

Men ingen av dem har besvart Motors henvendelser.