NETTMØTE: NAFs advokatkontor inviterte til nettmøte, og fikk mange spørsmål.

Nettmøte med NAF:

– Hvordan selge Teslaen uten å få problemer?

– Gi korrekt og relevant informasjon, og vær forsiktig med å «overselge» bilen, råder NAF.

Publisert Sist oppdatert

Bilkundene er ikke bare kjøpere av bil, men ofte også selgere av bil. Da NAF inviterte til nettmøte om bruktbilproblemer, handlet mange av spørsmålene hvordan man kan selge bilen sin uten å havne i problemer med kjøperen.

Ett av tipsene er at man som selger av en bruktbil kan avtale seg vekk fra at kjøperen har reklamasjonsrettigheter.

Her er et titall av spørsmålene NAF fikk på nettmøtet, med svarene til NAF Advokat, som er NAFs advokatkontor.

Kjøp gjennom bilformidler

Hvilke rettigheter har man når man kjøper av en bilformidler? Jeg kjøpte en bil som har skjulte feil og mangler. Hvem står ansvarlig ved en reklamasjon? Den private selgeren på kontrakten, eller bilformidleren?

Hilsen Karoline


Hei, Karoline!

Ved kjøp av bil fra en bilformidler, vil det være forbrukerkjøpsloven som regulerer dine reklamasjonsrettigheter. 

Utgangspunktet ved et formidlingssalg, er at bilformidleren er solidarisk ansvarlig med selgeren og dennes forpliktelser, med mindre kjøper blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at bilformidleren kun opptrer som en mellommann.

Det betyr at du som kjøper ved et formidlingssalg vil kunne holde både bilformidler og privatselger ansvarlig, med mindre det er gjort klart og tydelig i forbindelse med kjøpet at det kun er privatpersonen som har et eventuelt reklamasjonsansvar.

Feil etter garantiperioden

Jeg har en Volkswagen Golf elbil 2018 modell. Garantien på fem år gikk ut i august. Jeg hadde bilen på service nå og meldte til verkstedet at de måtte se på varmeapparatet på bilen. Det blir ikke varmt når det har blitt kaldere vær.

Etter at verkstedet hadde sett på dette, fikk jeg beskjed om at det var permanent feil på sperreventil og feil på ekspansjonsventil. I tillegg var det trolig lekkasje i anlegget. Reparasjonen vil bli på ca 29000 kroner. Skal jeg virkelig godta dette?

Hilsen Oddvar


Hei, Oddvar!

Det viktigste i garantisaker, er å melde inn en klage før fristen har gått ut. Selve garantiarbeidet kan bli utført i ettertid, men selve klagen må meldes inn før. 

Dersom man ikke har påklaget denne feilen før fristen, selv om feilen trolig var til stede mens garantien var gjeldende, vil det dessverre være for sent.

Du kan imidlertid forsøke å komme til en minnelig løsning med forhandler, siden det ikke er altfor lenge siden garantien gikk ut. Hvis du kjøpte bilen for under fem år siden fra en forhandler, kan du muligens ha et krav mot forhandler etter loven, såfremt forutsetningene etter loven er oppfylt. 

«Outlet»-salg

Det kunne vært interessant å høre hva forhandlere har lov å unndra seg med tanke på at mange selger under såkalte outlet-konsept, hvor de gjerne sier de har minimal kjennskap til bilen, og derfor «selger billig». Noe som ofte ikke stemmer.

Jeg kjøpte selv en slik bil, og forhandler nekter ethvert ansvar, blant annet for altfor dårlige og ubrukelige dekk, til tross den ble annonsert med to sett dekk, og ingen opplysning om kvalitet på disse.

Er outlet-salg en sovepute for at de skal slippe unna?

Hilsen Anita


Hei, Anita!

Når man kjøper bil fra en forhandler, vil forbrukerkjøpsloven gjelde. Denne loven kommer til anvendelse uavhengig av hvor forhandler selger biler. Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig. Det betyr at man ikke kan avtale seg til en dårligere posisjon enn det som følger av loven. Eksempelvis kan ikke forhandler avtale seg vekk fra reklamasjonsretten, selv om bilen selges på «outlet», fordi det setter forbrukeren i en dårligere posisjon.

Reklamasjon på ny girkasse

Hei. Når man får en helt ny girkasse i en reklamasjon, altså en «vesentlig komponent», kan man nekte å akseptere en begrenset reklamasjonsrett på denne delen, for eksempel bare ett år ekstra?

Kan man ikke hevde at man har rett på fem nye år på en helt ny «vesentlig del» når denne er levert som svar på en reklamasjonsforespørsel?

Hilsen Steinar


Hei, Steinar!

Jeg vil tro at det du har fått «tilbud» om er en garanti på den girkassen som er satt inn. Det er ikke uvanlig at det gis garantier etter arbeider og utskiftinger av et visst omfang. En garanti er en avtale, hvor garantiutsagnet sier noe om avtalens innhold og hva som dekkes.

Det er fint å ha en garanti, men det er uansett slik at dersom dette gjelder en bil du som privatperson har kjøpt av en forhandler, vil forbrukerkjøpslovens regler også komme til anvendelse i tillegg til en eventuell garanti.

Det er gjennom rettspraksis avklart at man ved utskifting av en vesentlig komponent og ved reklamasjonsarbeider ellers, vil kunne ha en forlenget reklamasjonsfrist hvis feilen kommer tilbake, uavhengig av om dette skjer etter utløpet av den opprinnelige reklamasjonsfristen på fem år som man har etter kjøpet. Om man fortsatt har en reklamasjonsrett, må man vurdere ut fra situasjonen når feilen eventuelt kommer tilbake.

Bilfirmaet er oppløst

Hei. Kjøpte bruktbil for to måneder siden. Har en pågående garantisak. Firmaet står nå oppført som oppløst. Hva skjer med det jeg fremdeles må fikse på bilen og øvrig bruktbilgaranti?

Hilsen Bjørn


Hei, Bjørn!

Jeg har sjekket og ser at firmaet er meldt oppløst. Det innebærer at virksomheten legges ned. Hvis man har noen aktuelle krav mot firmaet, må slike krav meldes nå og innen seks uker etter at denne meldingen ble kunngjort.

Når det gjelder fremtidige forpliktelser, som dukker opp etter at oppløsningen har skjedd, vil man ikke ha noen å rette kravet mot. Det innebærer for eksempel at du ikke vil ha noen å fremme et krav mot hvis det skulle dukke opp feil på bilen. Dette kan få stor betydning.
 

Selge bilen privat

Hei. Jeg forstår at nye lover medfører større og lengre erstatningsansvar for meg som selger. Hva er deres anbefaling hvis jeg skal selge en fire år gammel bil? Bør jeg selge selv, eller via forhandler som jeg kjøpte den ny av?

Hilsen Johan


Hei, Johan!

Ved salg av bil anbefaler vi i NAF å selge selv, fremfor å selge via forhandler. Grunnen til dette er at man ved å selge gjennom forhandler får mer omfattende forpliktelser enn dersom man selger bilen privat, ettersom man vil bli ansvarlig etter forbrukerkjøpsloven, og ikke etter kjøpsloven.

I dette ligger blant annet en lengre reklamasjonsfrist på fem år, sammenlignet med to år ved salg direkte til privatperson.

Generelt bør man ved salg av bil opplyse om de forhold ved bilen som man kjenner til, og ikke beskrive bilen på en bedre måte enn hva det er grunnlag for. Man kan også selge bilen med et «som den er»- forbehold, noe som vil gjøre at det skal mer til for kjøper å nå frem med et mangelskrav mot deg som selger.

Usikkerhet ved privatsalg

Mange snakker om usikkerheten vel å selge bil privat. At det er to års garanti også ved privatsalg. Hvilken risiko er det å selge privat? Hvordan kan man eventuelt unngå at kjøper kommer tilbake og klager? Kan man skrive at den selges som delebil eller noe sånt?

Hilsen Arild


Hei, Arild!

Når man selger bilen som privatperson, vil kjøper kunne ha ulike krav mot deg som selger etter kjøpsloven, dersom det foreligger en såkalt kjøpsrettslig mangel ved bilen.

Dette vurderes ut fra hvordan bilen er beskrevet i kontrakt og annonse, bilens alder, kilometerstand og så videre. I tilfeller hvor det foreligger en slik mangel, vil kjøper normalt ha krav på blant annet retting, prisavslag og eventuelt heving av kjøpet.

I kontrakten bør man ta inn et forbehold om at bilen selges «som den er». Dette vil gjøre at det skal mer til for kjøper å nå frem med et mangelskrav. Ellers bør man opplyse om de forhold man kjenner til, og unngå å gi bedre beskrivelser av bilen enn hva det er grunnlag for. Man kan fint skrive at bilen selges som en delebil/reparasjonsobjekt eller lignende.

Dette vil medføre at det er begrenset hva kjøper kan påberope seg som en mangel ved bilen. Som privat selger har man også anledning til å fraskrive seg reklamasjonsansvaret. Dette må i så fall fremgå med klare ord i kontrakten.

Kjøpe fra forhandler?

Er det forskjell, med tanke på rettigheter, på å kjøpe brukt elbil fra forhandler eller privatperson? Og er det best å kjøpe brukt elbil fra en forhandler som også selger nye biler, eventuelt av merkeforhandler av samme fabrikat som bruktbilen? Finnes det ulike testverktøy for å undersøke tilstanden på batteriene av elbiler, og hvilke er i så fall best?

Hilsen Harald


Hei, Harald!

Ved kjøp av bil fra forhandler, vil man ha en lengre reklamasjonsfrist enn ved kjøp av privatperson. Den absolutte fristen ved kjøp hos forhandler er fem år, mens ved kjøp av privatperson er fristen to år. I begge tilfeller må man uansett reklamere innen rimelig tid fra feilen oppdages, eller burde blitt oppdaget.

Ved kjøp av bil fra forhandler, vil forbrukerkjøpsloven gjelde. Denne inneholder et overordnet forbrukervern, og som et utgangspunkt vil man derfor være bedre beskyttet som kjøper.

Man stiller gjerne høyere krav til forhandlere ved kjøp av bil, grunnet deres fagkompetanse og arbeid. Kjøper du bil av en privatperson vil dere anses som likestilte parter.

Når det kommer til hvor man skal kjøpe bil, kan det være en fordel å kjøpe av noen som har god kunnskap om merket og der det medfølger en tilstandsrapport. Er det gjort en tilstandsvurdering nylig, hos sertifiserte verksteder, skal man som et utgangspunkt kunne stole på disse.

Det er dessverre ingen brukbare og lettvinte testverktøy for elbilbatterier per i dag.

Salg hos Nettbil

Er salg gjennom Nettbil eller Rebil en løsning å anbefale?

Hilsen Egil


Hei, Egil!

Vi har så langt mottatt få klager på Nettbil og Rebil. Begge disse synes å være seriøse aktører, som du kan selge bilen din gjennom. Du får en litt lavere pris for bilen, men det fremstår som enkelt og trygt.

Salg av Tesla

Skal selge min Tesla som er seks år. Hva bør jeg gjøre for å unngå problemer og reklamasjoner i ettertid?

Hilsen Anders


Hei, Anders!

Vi anbefaler for det første at man benytter kjøpekontrakt. Dersom du skal selge bilen privat, kan du gjerne benytte vår kontrakt: NAF Kjøpekontrakt / salgskontrakt for bil og andre kjøretøy

Videre er det viktig at du gir korrekt og relevant informasjon om bilen når du selger den. I annonsen anbefaler vi å gi nøytral informasjon, og være forsiktig med å «overselge» bilen. Vi anbefaler også å ta en tilstandsrapport av bilen før du selger den, slik at man har dokumentasjon på bilens tilstand ved salget. Enda flere råd finner du her: Salg av bil | NAF

Selge uten å kunne klage

Hei! Jeg ønsker å selge min snart 20 år gamle VW Passat med relativ lav kilometerstand. Den er fortsatt i god stand, alle servicer er gjort til riktig tid hos anerkjent merkeverksted, og den er godkjent i EU-kontroll.

Ved salg har jeg ikke lyst på eventuelle reklamasjoner.

Hvordan går man frem ved privat salg til en rimelig pris, men uten at kjøperen har reklamasjonsrett i evigheten?

Med hilsen Evert


Hei, Evert!

Når man selger en bil privat, kommer kjøpsloven til anvendelse. Etter denne loven har du som selger et ansvar i inntil to år. Kjøpsloven er imidlertid fravikelig. Det betyr at du kan avtale deg vekk fra den. Derfor kan du og kjøper bli enige om at bilen kjøpes uten reklamasjonsrett. Det er viktig at en slik avtale kommer klart frem i kjøpekontrakten.

Forsikring mot klager

Finnes det mulighet for å tegne forsikring ved privat salg av bilen, som dekker reklamasjoner på mangler eller feil som selger, tross tilstandskontroll, ikke kjente til?

Hilsen Bengt


Hei, Bengt!

I NAF kjenner vi til at enkelte forsikringsselskaper har tilbudt såkalt bruktbilgaranti. Hvilke tilbydere som har dette som et produkt i dag, og hvilke nærmere vilkår som eventuelt gjelder for slik garanti, har vi dessverre ikke oversikt over.

Kjøpers rettigheter

Hei, må bare høre om hvem som lager disse helt merkelige reglene? Det er jo kjøper som bestemmer selv hva han kjøper. Det er en risiko å kjøpe tekniske og mekaniske ting. Alt har sin levetid.

Selger kan umulig vite om noe ryker på en bil etter at den er solgt. Men sannsynligvis vil det gjøre det, og sånn vil det alltid være.

Dette skaper bare masse unødvendige saker, hvor kjøper har alle rettigheter og selger har lite rettigheter.

Hilsen Trygve


Hei, Trygve!

Det er Stortinget som vedtar alle norske lover, etter at forslag først lages av forskjellige eksepertutvalg. Det er forsøkt å finne en balanse i regelverket, og både kjøper og selger er gitt rettigheter og forpliktelser. Det er ikke slik at kjøper vil kunne reklamere på hva som helst.

Loven gir selger rettigheter når det foreligger mangler, og alt vil ikke bli ansett som dette.

Når det gjelder bruktbilkjøp må det vurderes hva slags feil som dukker opp, sammenholdt med bilens alder, kilometerstand og gitte opplysninger. Typiske slitedeler kan man ikke reklamere på, men det blir selvsagt av og til en diskusjon om hva som er normal slitasje, og hva som gir kjøper en grunn til å klage.

Vi i NAF Advokat er heldige som jobber sammen med biltekniske konsulenter som hjelper oss i våre vurderinger. Om du skulle være usikker på om kjøper har et krav i et salg du har gjort, kan vi se nærmere på saken.