LADETRENGSEL: Det blir stadig trangere om plassen på ladestasjonene.

Nye SSB-tall om ladestolpene:

Nå er det 19 elbiler pr ladepunkt i Norge

Kartet nedenfor viser hvordan utviklingen av antall ladepunkter har vært i Norge de siste årene. I dag vedtar Stortinget at det skal lages en strategi for ladeinfrastrukturen.

Publisert Sist oppdatert

I dag finnes det drøyt 500.000 ladbare biler i Norge, vel 350.000 av dem er helelektriske.

Ved utgangen av 2020 var det 17 850 ladepunkter mot 10 865 i 2018, en økning på 64 prosent, melder Statistisk Sentralbyrå.

Det betyr at det i gjennomsnitt er 19 helelektriske biler på hvert offentlig tilgjengelig ladepunkt.

Ny statistikk fra SSB viser utviklingen av ladepunkter har vært de siste 10 årene:

Kilde: SSB

Antallet elbiler per allment tilgjengelige ladepunkt varierte geografisk. Alta og Sarpsborg skiller seg ut med et lavt antall elbiler per ladepunkt, henholdsvis 12 og 13 elbiler. I Asker og Skien må over 50 elbiler dele hvert ladepunkt, skriver SSB.

Stortinget drøfter mandag Nasjonal Transportplan for perioden 2022-33. En av de sakene som samler politisk flertall er ønsket om at regjeringen presenterer en nasjonal ladestrategi i løpet av 2022.