«VILLEDENDE OG URIKTIG»: Reklamemateriell for Outlanderen ble lagt frem i tingretten.

Oppsiktsvekkende dom i tingretten:

Mitsubishi dømt for å reklamere med for lang rekkevidde

Oslo tingrett mener Mitsubishi har gitt uriktige og villedende opplysninger om rekkevidden på den populære hybridbilen Mitsubishi Outlander.

Publisert Sist oppdatert

Den ferske dommen i Oslo tingrett er oppsiktsvekkende:

En kunde er tilkjent prisavslag fordi den elektriske motoren på den ladbare hybridbilen ikke kjørte lenger enn maksimalt 40 kilometer.

I reklamen skrev Mitsubishi Motors at rekkevidden er opptil 54 kilometer.

– Det er gitt uriktige og villedende opplysninger, konkluderer Oslo tingrett i sin dom.

Saksøkte kunden

Kunden, en Oslo-mann, kjøpte en Mitsubishi Outlander av merkeforhandleren Motor-Forum for to og et halvt år siden.

Han kjøpte bilen fordi den ble markedsført med lang nok rekkevidde til at han trodde han kunne kjøre elektrisk til og fra jobb.

Men da han fikk bilen, oppdaget han at han ikke greide den jobbreisen elektrisk.

Dermed startet en klagesak som nå er avgjort i Oslo tingrett, etter at mannen først klaget til Forbrukerrådet, før han fikk medhold i Forbrukerklageutvalget.

Motor-Forum ville ikke aksepterte vedtaket i Forbrukerklageutvalget, og gikk til sak mot kunden sin i tingretten.

Får prisavslag

Oslo tingrett har, i likhet med Forbrukerklageutvalget, kommet til at Mitsubishi har gitt både villedende og feil opplysninger når de i en reklamebrosjyre skrev at rekkevidden er på 54 kilometer.

Tingretten mener også at de uriktige opplysningene har innvirket på kjøpet.

Kunden krevde primært heving av hele kjøpet, og at han skulle få pengene sine tilbake mot at han leverte inn bilen. Det har han ikke fått medhold i.

Han har derimot fått et prisavslag på 20.000 kroner. I tillegg får han dekket sakskostnadene.

Konsekvenser

Selv om summen er liten, kan dommen få konsekvenser for både bilforhandlerne, bilimportørene og kundene som kjøper ladehybrider og elektriske biler.

Administrerende direktør Rune Gjerstad i Mitsubishi Motors Norge sier til Motor at de nå vurderer hva de skal gjøre.

– Vurderer dere anke?

– Våre jurister skal nå se nærmere på dommen, skriver Gjerstad i en sms.

Kundene taper

Mange elbilkunder og hybridbilkunder er misfornøyd med faktisk rekkevidde. I flere saker har NAF gått ut og krevd prisavslag på vegne av sine medlemmer. Det gjelder blant annet for Ampera-e-kunder og Polestar-kunder.

Men det er foreløpig svært få kjente tilfeller hvor bilforhandler har betalt ut eller blitt dømt til å betale ut prisavslag.

Ett av de få tilfellene er Renault Zoe-kunden som i Forbrukerklageutvalget fikk heve kjøpet.

Da Motor sjekket rekkeviddekonflikter i domstolene sist vinter, fant vi ingen slike saker i domstolene, og kun seks i Forbrukerklageutvalget.

Fem av de seks kundene som brakte konflikten inn for Forbrukerklageutvalget tapte.

Dommen er interessant, mener NAF.

– Det er få dommer om rekkevidde, og slik sett er dommen positiv for forbrukerne. Det er viktig å få en dom som sier at opplysningene om rekkevidde må være realistiske, sier Vigdis Svennungsen, leder for NAF Advokat, som er NAFs advokatkontor.