IKKE BILLIG: Lader du på denne ladestasjonen i Brønnøysund, eller på hvilken som helst annen ladestasjon i Nord-Norge, betaler du akkurat det samme som i Sør-Norge.

Tross store spotpris-forskjeller:

Samme ladepris selv der strømmen er «gratis»

Mens spotprisen i Sør-Norge er godt over 100 ganger høyere enn i Nord-Norge, må nordlendingene likevel betale like mye for strømmen på ladestasjonene.

Publisert

– Vi forstår at dette kan oppfattes som urettferdig, vedgår Stian Mathisen, næringspolitisk leder hos ladeoperatøren Recharge.

Både Recharge og alle de andre ladeoperatørene tar samme ladepriser på ladestasjonene i Nord-Norge som i Sør-Norge, til tross for at det er enorme prisforskjeller på spotprisen på strøm i Nord-Norge og Sør-Norge.

137 ganger

I uke 34, forrige uke, var spotprisen 5,49 kroner per kilowatt-time på Sørvestlandet, og bare fire øre i Nord-Norge.

Det betyr at spotprisen på Sørvestlandet var 137 ganger høyere enn i Nord-Norge.

Også Østlandet og Vestlandet har en spotpris som forrige uke var over 100 ganger høyere enn i nord.

– Ingen planer

Men folk i Nord-Norge og delvis i Midt-Norge, som også har mye lavere strømpriser enn i resten av Sør-Norge, må nøye seg med lavere strømpriser på alle andre steder enn på ladestasjonene.

– Vi har ingen planer om dynamisk prising. Bruken av laderne i Nord-Norge er i mange tilfeller isolert sett for lav til å forsvare våre investeringer. Driftskostnadene overstiger i høy grad inntektene, sier Stian Mathisen.

Det er heller slik at ladere i områder med stor befolkningstetthet i stor grad subsidierer driften av laderne i områder med få mennesker – og få elbiler.

– For at vi skal fortsette å bygge ut ladenettverket i hele Norge, har vi valgt å beholde felles prismodell for hele landet, sier Mathisen til Motor.

Mer vurderer

Heller ikke ladeoperatøren Eviny har planer om å tilby lavere priser i nord, opplyser Odd Olaf Askeland, leder for hurtiglading hos Eviny.

Derimot vurderer ladeoperatøren Mer forskjellige priser mellom nord og sør.

Mer skriver i en pressemelding at de jobber med løsninger for å kunne differensiere prisen i de fem strømregionene i Norge.

Ladeoperatøren Greenstation innfører nå dynamisk prising som følger strømprisene, har Teknisk Ukeblad meldt. Greenstation har imidlertid foreløpig kun én ladestasjon utenfor Bergen. I løpet av høsten kommer det ytterligere to ladestasjoner i Sør-Norge.

– Kan ikke sammenlignes

Ladeoperatøren Ishavsveien, som tilbyr lading på ladestasjoner i Nord-Norge, er rimelige i forhold til mange andre ladeselskaper.

Men prisforskjellene mellom Ishavsveien og de andre reflekterer på langt nær de enorme spotpris-forskjellene, viser Motors seneste oversikt over ladepriser.

– Prisen på ladestasjonene kan imidlertid ikke sammenlignes med prisen du betaler hjemme. Kraftprisen er bare en liten del av kostnadsbildet, sier administrerende direktør Stig A. Hansen i Ishavskraft.