MILLIARD-URO: Jenny Klinge (Sp) og Helge Andre Njåstad (Frp) er urolige for hverandres omkamp om veiprosjekter på Vestlandet.
MILLIARD-URO: Jenny Klinge (Sp) og Helge Andre Njåstad (Frp) er urolige for hverandres omkamp om veiprosjekter på Vestlandet.

Tar grep for å stanse E39-debatt:

Hareide frykter fem års forsinkelse for Hordfast

Senterpartiet nøler om støtte til bygging av gigantbroen over Bjørnafjorden på nye E39. Samferdelsminister Knut Arild Hareide mener en omkamp kan forsinke Hordfast med inntil fem år. For Møreaksen kan en utsettelse bli enda drøyere.

Publisert Sist oppdatert

Et regjeringsskifte kan gi omkamper om flere av delstrekningene på prestisjeprosjektet fergefri E39.

På spørsmål fra Helge André Njåstad (Frp) sier Hareide at det foreløpig er brukt snaut 1,1 milliard kroner på planarbeidet i E39 Stord–Os, Ådland–Svegatjørn (Hordfast).

Dagens planer for Hordfast inneholder blant annet enn broforbindelse over Bjørnafjorden, en konstruksjon som med en pris på 17 milliarder bidrar til å løfte kostnadsrammen for Hordfast til 38 milliarder kroner.

Senterpartiet vil heller ha «et indre alternativ» om tidligere Fusa kommune, som vil koste vesentlig mindre.

Men ifølge Hareide mener Statens vegvesen at Fusa-løsningen vil kreve tre til fem års ekstra planleggingstid. Han viser til at oppdraget med kommunedelplanen for traséen som ble valgt, tok nærmere seks år.

Hemmende diskusjon

I en pressemelding fra departementet fredag sier Hareide:

– E39 mellom Stord og Os blir det største veiprosjektet i norsk historie. Det er svært viktig at det videre arbeidet med prosjektet er forutsigbart. Derfor understreker regjeringen overfor Stortinget at trasévalget ligger fast. De stadige diskusjonene om trasévalg er hemmende for fremdriften i prosjektet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Pressemeldingen kommer ikke helt ut av det blå, men følger en proposisjon som regjeringen la frem for Stortinget fredag. Proposisjonen er en sjelden fugl, ettersom den ber Stortinget bekrefte det Stortinget allerede har samlet seg om for trasevalget på strekningen Stord–Os.

– Den gangen lyttet vi til de lokale og regionale interessene. De bør vi fremdeles lytte til. Statens vegvesen jobber nå videre med planarbeidet, og planlegger å legge forslag til reguleringsplan ut på høring første halvår i 2022. Jeg legger denne saken frem for Stortinget for å sikre retning og fremdrift for prosjektet, og unngå forsinkelser, sier samferdselsministeren.

Kopimaskin?

I spørsmålet fra Njåstad heter det:

«Kor mykje har staten brukt på planlegging dei siste 8 år av vegstrekningen og kor mange år forsinkelse vil det bli om Senterpartiet skulle vinne fram med sitt syn? I valgkampen snakker nå Senterpartiet om at dei vil ha omkamp på trasévalget for E39 Hordfast. Eg er uroa over dette og vil gjerne ha svar på kor mykje som er brukt på planlegging av ein veg Senterpartiet ikkje vil ha, samt eit estimat på kva ein slik omkamp vil utsette prosjektet med.»

«Senterpartiet vil ha omkamp på trasévalget for E39 Hordfast. Eg er uroa over dette»

Helge André Njåstad, Frp

Spørsmålet fyrte opp Senterpartiets Jenny Klinge. For hun vil ikke bare utrede en rimeligere Hordfast-løsning. Hun og Sp har også støttet traséplanene for Møreaksen – som Frp mener er altfor dyre.

Så også hun har skrevet brev til statsråd Hareide – med et ordvalg som kan virke kjent:

«Kor mykje har staten brukt på planlegging dei siste 8 år av vegstrekninga og kor mange års forsinkelse vil det bli om Frp skulle vinne fram med sitt syn? I valkampen snakkar no Frp om at dei vil ha omkamp på trasévalet for E39 Møreaksen. Eg er uroa over dette og vil gjerne ha svar på kor mykje som er brukt på planlegging av ein veg Frp no ikkje vil ha, samt eit estimat på kva ein slik omkamp vil utsette prosjektet med.»

«Frp vil ha omkamp på trasévalet for E39 Møreaksen. Eg er uroa over dette»

Jenny Klinge, Sp

I svaret fra Hareide blir det anslått at valg av en ny trasé kan føre til en utsettelse på mellom fem og 10 år.

E39 Molde-Ålesund ligger inne i første fase av Nasjonal Transportplan 2022-33 med en ramme på 2,5 milliarder kroner. Men, understreker statsråden:

«Det blir understreka at dette er eit usikkert anslag, det kan bli vesentleg meir.»

Så langt er det brukt 340 millioner kroner på planlegging og utredning av veiprosjektet.