AVSLØRER: Med sin kraftige kikkert ser politiet mer enn du tror. Og nå justeres bøtesatsene.

Her er oversikten over de nye satsene:

Nå øker trafikkbøtene med seks prosent

Tusenlappene og førerkortet ryker fort for lovbrudd i trafikken, og nå øker de fleste bøtesatsene med seks prosent. Her er Motors store oversikt over straff i trafikken – oppdatert med tall og satser for 2021.

Publisert Sist oppdatert

De forenklede foreleggene for lovbrudd i trafikken har med unntak for mobiltelefon-boten ikke vært regulert siden 2018. Derfor økes de nå med 6,32 prosent, som er i henhold til økningen i konsumprisindeksen – og deretter er satsene avrundet.

– Bøtene skal være avskrekkende. Da må de holde takt med prisutviklingen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vi har samlet informasjon fra politiet, vegvesenet, domstolene og Lovdata – og kan her presentere svært mye fakta og informasjon om hvordan de vanligste og noen av de mer sjeldne lovbruddene i trafikken straffes.

Oversikten er ikke komplett. Men den inneholder svært mye – alt fra parkeringsgebyrer til straffenivå for ruskjøring. Hovedfokuset er på personbiler og privatpersoner.

PRIKK-PRIKK: Politiet kan gi prikker ved trafikkforseelser. Statens vegvesen har derimot ikke lov til å prikkbelaste deg.

Forenklet forelegg

Veitrafikken reguleres av mange lover, regler og forskrifter: Du kan få gebyr, bot og forenklet forelegg, du kan miste førerkortet både for flere måneder og flere år – og for de mest alvorlige trafikklovbruddene må du sone i fengsel.

Gebyr gis for blant annet feilparkering og manglende bilbelte.

Bot – eller forenklet forelegg – gis for råkjøring og andre trafikkovertredelser som kjøring på rødt lys.

Vedtar man et forenklet forelegg på stedet, slipper man politianmeldelse, og forelegget blir ikke registrert i bøteregisteret slik at det kan skape problemer for deg senere.

En viktig ting å huske på: I tillegg til bot, forelegg, gebyr, førerkortbeslag og kanskje også fengsel – kommer risikoen for regress fra forsikringsselskap og andre erstatningskrav.

Men foruten eventuell straff fra politi og myndigheter, er det enda viktigere å huske at fart og hensynsløs adferd dreper og lemlester.

Bøter for fart

Her er bøtene (det forenklede forelegget, som det formelt heter) for å kjøre over fartsgrensene:

Fartsovertredelse Fartsgrense 60 km/t eller lavere Fartsgrense 70 km/t eller høyere
Til og med 5 km/t850 kroner850 kroner
Til og med 10 km/t2250 kroner2250 kroner
Til og med 15 km/t4050 kroner3600 kroner
Til og med 20 km/t5850 kroner5000 kroner
Til og med 25 km/t9050 kroner6800 kroner
Til og med 30 km/t9050 kroner
Til og med 35 km/t10 850 kroner
Fra 36 til 40 km/t11 300 kr (hvis 90-sone og 4-felt)

I tillegg kommer prikker i førerkortet. Se mer om prikker lenger ned i artikkelen.

Hastigheter over disse nivåene fører til førerkortbeslag, anmeldelse og straffesak mot deg – hvor fengsel idømmes ved grove overtredelser.

Førerkortbeslag for fart

Til deg som trykker ekstra på gassen på firefeltsveiene:

Der ryker førerkortet altså først når du kjører i 41 km over fartsgrensen, som i 141 km/t i 100-grensen. På andre veier er grensene for førerkortbeslag lavere, ned mot overtredelser fra 26 km/t. Straffereaksjonene er strengest når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere.

Ved råkjøring mister du førerkortet for minst tre måneder og i opptil over tre år ved svært høye hastigheter.

Her er oversikten over hvor lenge du kan regne med å miste førerkortet hvis du råkjører:

Når fartsgrensen er mellom 30 og 50 km/t

Fartsgrense 30 km/t Fartsgrense 40 km/t Fartsgrense 50 km/t
56-65 km/t: 3-7 mnd66-75 km/t: 3-6 mnd76-82 km/t: 3-6 mnd
65-70 km/t: 7-9 mnd75-80 km/t: 6-8 nnd82-90 km/t: 6-9 mnd
70-75 km/t: 9-12 mnd80-83 km/t: 8-10 mnd90-95 mnd: 9-12 mnd
75-80 km/t: 12-18 mnd83-87 km/t: 10-13 mnd95-100 mnd: 12-15 mnd
80-85 km/t: 18-24 mnd87-90 km/t: 13-15 mnd100-105 mnd: 15-18 mnd
85-90 km/t: 24-30 mnd90-93 km/t: 15-18 mnd105-110 mnd: 18-21 mnd
90-95 km/t: 30-36 mnd93-97 km/t: 18-21 mnd110-114 mnd: 21-24 mnd
Over 95 km/t: Over 36 mnd97-100 km/t: 21-24 mnd114-118 mnd: 24-27 mnd
100-105 km/t: 24-28 mnd118-122 mnd: 27-30 mnd
105-110 km/t: 28-33 mnd122-126 mnd: 30-33 mnd
Over 110 km/t: Over 33 mnd126-130 mnd: 33-36 mnd
Over 130 km/t: Over 36 mnd

Når fartsgrensen er mellom 60 og 80 km/t

Fartsgrense 60 km/t Fartsgrense 70 km/t Fartsgrense 80 km/t
86-95 km/t: 3-6 mnd106-110 km/t: 3-6 mnd116-120 km/t: 3-5 mnd
95-100 km/t: 6-8 mnd110-114 km/t: 6-8 mnd120-130 km/t: 5-8 mnd
100-106 km/t: 8-12 mnd114-118 km/t: 8-10 mnd130-140 km/t: 8-13 mnd
106-112 km/t: 12-16 mnd118-120 km/t: 10-11 mnd140-150 km/t: 13-19 mnd
112-118 km/t: 16-20 mnd120-123 km/t: 11-13 mnd150-160 km/t: 19-25 mnd
118-124 km/t: 20-24 mnd123-126 km/t: 13-15 mnd160-170 km/t: 25-30 mnd
124-130 km/t: 24-28 mnd126-129 km/t: 15-17 mnd170-180 km/t: 30-36 mnd
130-136 km/t: 28-32 mnd129-134 km/t: 17-20 mndOver 180 km/t: Over 36 mnd
136-142 km/t: 32-36 mnd134-140 km/t: 20-24 mnd
Over 142 km/t: Over 36 mnd140-146 km/t: 24-28 mnd
146-152 km/t: 28-32 mnd
152-160 km/t: 32-36 mnd
Over 160 km/t: Over 36 mnd

Når fartsgrensen er over 90 km/t

Fartsgrense 90 km/t 90 km/t (4-felt) 100 km/t (4-felt) 110 km/t (4-felt)
126-135 km/t: 3-6 mnd131-135 km/t: 3-5 mnd141-145 km/t: 3-5 mnd151-155 km/t: 3-5 mnd
135-145 km/t: 6-9 mnd135-137 km/t: 5-6 mnd145-147 km/t: 5-6 mnd155-157 km/t: 5-6 mnd
145-151 km/t: 9-12 mnd137-139 km/t: 6-7 mnd147-149 km/t: 6-7 mnd157-159 km/t: 6-7 mnd
151-157 km/t: 12-15 mnd139-141 km/t: 7-8 mnd149-151 km/t: 7-8 mnd159-161 km/t: 7-8 mnd
157-163 km/t: 15-18 mnd141-145 km/t: 8-9 mnd151-155 km/t: 8-9 mnd161-165 km/t: 8-9 mnd
163-169 km/t: 18-21 mnd145-151 km/t: 9-12 mnd155-161 km/t: 9-12 mnd165-171 km/t: 9-12 mnd
169-175 km/t: 21-24 mnd151-157 km/t: 12-15 mnd161-167 km/t: 12-15 mnd171-177 km/t: 12-15 mnd
175-181 km/t: 24-27 mnd157-163 km/t: 15-18 mnd167-173 km/t: 15-18 mnd177-183 km/t: 15-18 mnd
181-187 km/t: 27-30 mnd163-169 km/t: 18-21 mnd173-179 km/t: 18-21 mnd183-189 km/t: 18-21 mnd
187-194 km/t: 30-33 mnd169-175 km/t: 21-24 mnd179-185 km/t: 21-24 mnd189-195 km/t: 21-24 mnd
194-200 km/t: 33-36 mnd175-181 km/t: 24-27 mnd185-191 km/t: 24-27 mnd195.201 km/t: 24-27 mnd
Over 200 km/t: Over 36 mnd181-187 km/t: 27-30 mnd191-197 km/t: 27-30 mnd201-207 km/t: 27-30 mnd
187-194 km/t: 30-33 mnd197-204 km/t: 30-33 mnd207-214 km/t: 30-33 mnd
194-200 km/t: 33-36 mnd204-210 km/t: 33-36 mnd214-220 km/t: 33-36 mnd
Over 200 km/t: Over 36 mndOver 210 km/t: Over 36 mndOver 220 km/t: Over 36 mnd

NB! Oversikten gjelder når kjøreforholdene er gode. Som det heter i forskriften: Dersom det er dårlig sikt, vanskelige kjøreforhold eller lignende, kan man miste førerkortet for lavere hastigheter enn det som fremkommer i denne oversikten.

Fartsgrense tilhengere

Husk at det er egne fartsgrenser for kjøring med tilhenger.

 • I dag kan man ikke kjøre raskere enn 80 km/t med tilhenger, selv om man kjører på motorvei med fartsgrense opptil 110 km/t.
 • Tillatt maksimalhastighet for tilhengere uten bremser som veier over 300 kilo er 60 km/t. Er totalvekten på henger og last under 300 kilo, er maksimal også her fartsgrense 80 km/t.
 • Tillatt maksimalhastighet for hengere med egne bremser er 80 km/t.

Sikkerhetsmarginer

Husk at politiet har marginer på målingene sine. I fart inntil 110 km/t har politiet normalt en margin på tre km/t. Er din faktiske fart 90 km/t, blir du normalt målt til 87 km/t.

For hastigheter over 110 km/t er marginene noe større, ca. tre prosent. Kjører du i 200 km/t, blir du faktisk målt til ca. 194 km/t.

I tillegg viser speedometeret i bilen din som oftest høyere fart enn den reelle farten.

KONTROLL: Politiet er stadig på veiene for å ta bilister som bruker mobiltelefon. Men det er ikke alltid fangsten ender med dom.

Bøter for andre lovbrudd

I tillegg til fart gis det bøter også for mange andre lovbrudd.

Får du flere bøter for flere forhold samtidig, både for forholdene over her og for råkjøring, får du en såkalt fellesbot, hvor du får 50 prosent rabatt på bøtesatsene, unntatt for den høyeste enkeltboten.

Kjører du uvettig, gjør hasardiøse forbikjøringer og feier over fotgjengerfelt, risikerer du også å miste førerkortet.

Når du mister førerkortet i slike tilfeller, er normalregelen minst seks måneder.

Mens det for råkjøring er konkrete grenser for når du mister førerkortet, er det for annen uvettig og farlig kjøring ingen klare grenser.

Derfor skriver myndighetene at førerkortet inndras både når det skjer en alvorlig ulykke, og når det er stor risiko for at en ulykke kunne ha skjedd.

I forskriften listes det opp en rekke eksempler på når man får inndratt førerkortet, og hvor lenge.

Strengere i dårlig vær

Oversikten gjelder ved gunstige kjøreforhold. Er det glatt eller andre forhold som gjør kjøreforholdene vanskelige, risikerer man enda lengre inndragning enn nevnt under, heter det i forskriften.

NB! Husk at i tillegg til inndragning av førerkort, får man også bøter og prikker i førerkortet, og i alvorlige tilfeller også fengselsstraff – betinget eller ubetinget.

Hvor lang fengselsstraff man får varierer.

Så lenge mister du førerkortet ved disse alvorlige lovbruddene:

 • Blir man dømt for uaktsom kjøring i en dødsulykke, mister man normalt førerkortet for en periode på ett-tre år. Ved uaktsomt drap i trafikken mister man førerkortet normalt for minst tre år, og i grove tilfeller for alltid.
 • Ved forbikjøring hvor risikoen for ulykke har vært stor, eller en alvorlig ulykke har skjedd, mister man normalt førerkortet for 9-12 måneder.
 • Ved særlig hensynsløs og aggressiv kjøring mister man normalt førerkortet for 9-12 måneder.
 • Ved brudd på vikeplikt eller ved påkjøring bakfra, hvor risikoen for ulykke har vært stor, eller en alvorlig ulykke har skjedd, mister man normalt førerkortet for 3-6 måneder.
 • Ved grove utforkjøringer mister man normalt førerkortet for 6-12 måneder.
 • Ved kjøring på rødt lys, hvor risikoen for ulykke har vært stor, eller en alvorlig ulykke har skjedd, mister man normalt førerkortet for minst seks måneder. Man kan miste førerkortet for inntil seks måneder i mindre alvorlige tilfeller av kjøring på rødt lys.
 • Ved brudd på vikeplikt i fotgjengerfelt, hvor risikoen for ulykke har vært stor, eller en alvorlig ulykke har skjedd, mister man normalt førerkortet for minst seks måneder.
 • Ved kjøring mot påbudt kjøreretning i rundkjøring, hvor risikoen for ulykke har vært stor, eller en alvorlig ulykke har skjedd, mister man normalt førerkortet for minst tre måneder.
 • Man mister også førerkortet dersom man ikke har nok avstand til forankjørende.

For lette kjøretøy (under 3,5 tonn) er dette grensene:

 • Dersom tidsavstanden er under et halvt sekund, mister man normalt førerkortet for en periode på 3-6 måneder.
 • Dersom tidsavstanden er under 29 hundredeler, mister man førerkortet for minst seks måneder.

For tyngre kjøretøy (over 3,5 tonn) er dette grensene:

 • Under ett sekund tidsavstand: Inndragning i 3-6 måneder.
 • Under 49 hundredeler: Inndragning i minst seks måneder.
 • Sovner man bak rattet risikerer man å miste førerkortet for minst seks måneder.
 • Kjører man med for dårlig sikt på grunn av snø, is eller lignende, kan man miste førerkortet for minst tre måneder.

NB! Er bruk av mobiltelefon eller underholdnings-/navigasjonsanlegget en medvirkende årsak til ulykke, er det skjerpende for inndragningsperioden.

Mister man førerkortet for inntil seks måneder, slipper man normalt å ta ny førerprøve. Minster man førerkortet for mer enn seks måneder, må man normalt ta ny førerprøve.

Prikke-reglene

I tillegg til boten og eventuell inndragning av førerkortet, får du også prikker i førerkortet. Hovedregelen er tre prikker for hver overtredelse.

Unntaket er to prikker for fartsoverskridelser på mellom 11 og 15 km/t når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere, og for fartsoverskridelser på mellom 16 og 20 km/t når fartsgrensen er høyere enn dette.

Du får ikke prikker for mindre fartsovertredelser, det vil si dersom du kjører inntil 10 km/t for fort i 60-sone eller lavere, eller inntil 15 km/t for fort i 70-sone eller høyere.

Når du har fått fire prikker, får du varselbrev i posten.

– Brevet er en påminnelse om at du må legge om kjøreadferden, skriver politiet på sine nettsider.

Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i et halvt år.

De to første årene man har førerkort, den såkalte prøvetiden, får man dobbelt antall prikker. Det innebærer at man får opptil seks prikker for én forseelse. Dette er for å hindre uvettig kjøring blant yngre, og dempe ungdommelig dumhet.

Mister man førerkortet i prøveperioden, må man avlegge ny førerprøve. Man kan ikke klage på registreringen av prikker. Prikkene slettes automatisk fortløpende etter tre år.

Gebyrer for mindre lovbrudd

For noen mindre forhold ilegges du gebyr. Her er noen gjeldende gebyrsatser:

 • Unnlate å bruke sikkerhetsbelte (for personer over 15 år): 1500 kroner. (NB! Gebyret kan også ilegges på busser).
 • Kjøring med piggdekk utenom sesong: 1000 kroner.
 • Kjøring med piggdekk uten piggdekkoblat i de fire største byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger): 750 kroner. (Gebyret kan ikke gis på privat eiendom).
 • Kjøring med dekk med for liten mønsterdybde: 1000 kroner. pr ulovlige dekk.
 • Mangler førerkort, vognkort, varseltrekant under kjøring: 500 kroner.
 • Ikke ha gyldig forsikring på forsikringspliktig kjøretøy: 150 kroner/dagen (for personbiler).

Parkeringsgebyr

Brudd på parkeringsbestemmelsene har standardiserte satser, som ble innført i 2017. Dette er satsene som fortsatt gjelder:

 • Glemt å trekke gratislapp, eller du er ikke kunde, gjest eller besøkende: 300 kroner.
 • Parkering på forbudt område, overtredelse av parkeringstiden, og lignende forhold: 600 kroner.
 • Parkering på handikapplass, i eller for nære fotgjengerfelt, kryss m.v.: 900 kroner.

NB! Satsene blir indeksregulert i løpet av 2021. Nye satser er i desember 2020 ikke klare.

Vi tar med et par andre gebyrer som ikke gjelder biler også, men som mange ilegges:

 • Trimming av moped straffes med bot på 5500 kroner.
 • Bruk av sykkel uten lys eller sykling i strid med skilting eller på rødt lys, straffes med bot på 1300 kroner.

Straff for ruskjøring

Myndighetene har strenge reaksjonsformer ved ruskjøring. Bøtene er høye, og promillegrensen er lav.

Tjener du 50 000 kroner i måneden – som er en typisk gjennomsnittsinntekt – får du 75 000 kroner i bot ved fyllekjøring, og ofte både fengsel og inndragning av førerkortet i tillegg.

Dette er normalstraff, avhengig av promillenivået, ifølge Dagbladet, som har gransket rusdommer, og Promilleadvokaten.no, som spesialiserer seg på dette feltet:

 • 0,2-0,5 promille: Bot på 1,5 månedslønn, normalt ikke fengsel, og normalt ikke inndragning av førerkort.
 • 0,5-1,2 promille: Bot på 1,5 månedslønn, normalt betinget fengsel, ofte i underkant av 20 dager. Men hvis du har fått rusdom tidligere og/eller har kjørt farlig, risikerer du ubetinget fengsel. Inndragelse av førerkortet i minst ett år.
 • Over 1,2 i promille: Bot på 1,5 månedslønn, som oftest ubetinget fengsel i minst 21 dager, inndragelse av førerkortet i minst to år – i alvorlige tilfeller for alltid.

Subsidiært fengsel

Dersom du ikke kan betale boten du får, må du i ytterste konsekvens sone i fengsel – det som kalles subsidiær fengselsstraff. Så lenge må du sone:

 • Bot inntil 4000 kr: Tre dager fengsel
 • Bot inntil 5000 kr: Fem dager fengsel
 • Bot inntil 6500 kr: Syv dager fengsel
 • Bot inntil 7000 kr: 11 dager fengsel
 • Bot inntil 10.500 kr: 15 dager fengsel
 • Bot over 10.500 kr: 20 dager fengsel

Kilder: Lovdata, UP/politiet, Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet, domstolene.