SOLID SKULDER: Veiskulder etter gammel, bred standard på motorvei med 110 km/t-grense nord for Oslo.
SOLID SKULDER: Veiskulder etter gammel, bred standard på motorvei med 110 km/t-grense nord for Oslo.

Ny SINTEF-undersøkelse:

Forskere frykter for flere ulykker med ny veistandard

Regjeringen har godkjent bygging av motorveier med smalere veiskulder enn tidligere. Nå konkluderer en ny SINTEF-rapport med at det ikke finnes tiltak som vil hindre økning i antall ulykker på slike veier.

Publisert

Standarden som brukes i norsk veibygging er definert i Håndbok N100 Veg- og gateutforming. For motorveier med en såkalt årsdøgntrafikk (ÅDT) på mellom 6000 og 12000 kjøretøy skal bredden på veiskulderen være 2 meter, men den kan reduseres til inntil 1,5 meter – «dersom det benyttes avbøtende tiltak som sikrer at ulykkesfrekvens og skadekostnad ikke øker».

ÅDT beregnes ut fra tellinger av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning gjennom året, dividert på årets dager.

I en ny SINTEF-rapport som vurderer utfordringer med smal firefeltsvei, konkluderer forskerne Trond Foss og Jo Skjermo at det ikke finnes slike avbøtende tiltak som er gode nok.

Stor trafikkfare

På motorveier med fartsgrense på 110 km/t har det inntil nylig vært standard med en veiskulder på 2 meter, men samferdselsminister Knut Arild Hareide har åpnet for at den kan reduseres til 1,5.

Det uroer SINTEF-forskerne, for på veier med så smal skulder vil ikke biler kunne stanse utenfor veibanen.

– Jo flere biler som kjører på veien, jo større er sannsynligheten for at noen får problemer og må stanse i veiskulderen. Disse parkerte bilene utgjør en stor trafikkfare, sier Trond Foss i et intervju med gemini.no, SINTEFs nettsted for forskningsnyheter.

Kan redusere

Forskerne mener likevel at en reduksjon i fartsgrense fra 110 til 100 km/t vil redusere antall ulykker.

Det finnes ikke mange undersøkelser om forholdet mellom antall ulykker og bredden på veiskulderen på firefeltsveier, men en svensk undersøkelse fra 2015 er krystallklar på effekten av redusert fartsgrense på veier med veiskulder på 1,5 meter:

Reduksjon av fartsgrense fra 110 til 100 km/t på firefelt- eller trefelts motorvei med midtdeler, ga en reduksjon i antall drepte og hardt skadde på 38 og 60 prosent (hhv. motorvei og landsvei/fylkesvei).