UNNTAKET: En Tesla Model S i Lisboa. I Portugal nådde ladbare biler en andel av nybilsalget på 13,6 prosent i 2020.

Nesten ingen elbiler i lavinntektsland:

Det er bare rikingene som kjøper elbil i EU

Ny statistikk viser at skjev­fordelingen øker mellom de rike landene og lavinntektslandene også innenfor elbilsalget – selv om ett unntak peker seg ut.

Publisert

De store variasjonene i salget av elbiler og ladehybrider i EU-området følger forskjellen i levestandard mellom landene, viser nye undersøkelser foretatt av ACEA, som har sett på andelen ladbare biler i det totale bilsalget. ACEA er sammenslutningen av bilprodusenter i Europa.

Biler med ledning utgjorde 10,5 prosent av alle nye biler som ble solgt i EU-området i fjor.

Samtidig var andelen lavere enn tre prosent i 10 av medlemslandene.

Unntak: Portugal

ACEA-analysen viser at det er en direkte sammenheng mellom forbrukernes etterspørsel etter elektrifiserte biler og landets brutto nasjonalprodukt (BNP) per hode. Det indikerer at prisen utgjør en vesentlig faktor.

Et markant unntak er Portugal, der markedsandelen for ladbare biler faktisk nådde 13,6 prosent i 2020, til tross for at landet er et av dem med relativt lav gjennomsnittsinntekt.

I nesten alle andre land er ladbare biler gjennomgående dyrere enn tilsvarende bensin- og dieselbiler.

Landene med høyest antall ladbare biler (mot BNP pr innbygger 2020)

Land Andel ladbare BNP/innb.
Sverige32,2 %45.610 euro
Nederland25,0 %45.790 euro
Finland18,1 %42.940 euro
Danmark16,4 %53.470 euro
Tyskland13,5 %40.070 euro

Kilde: ACEA

Landene med lavest andel ladbare biler (mot BNP pr innbygger 2020)

Land Andel ladbare BNP/innb.
Kypros0,5 %23.580 euro
Litauen1,1 %17.460 euro
Estland1,8 %20.440 euro
Kroatia1,9 %12.130 euro
Polen1,9 %13.600 euro

Kilde: ACEA

Norge omfattes ikke av studien og er da også atypisk på flere måter – som landet med høyest BNP og samtidig overkommelige priser på ladbare biler takket være avgiftsfritak.

Øst/vest og nord/sør

– Akkurat som med den ulike fordelingen av ladeinfrastruktur, er det et klart skille mellom Sentral- og Øst-Europa på den ene siden og Vest-Europa på den andre, samt en tydelig deling mellom nord og sør i Europa, sier Eric-Marc Huitema, som er generaldirektør for ACEA.

Land hvor ladbare biler utgjør under tre prosent markedsandel har et gjennomsnittlig BNP på under 17.000 euro (vel 170.000 kroner). Dette gjelder for eksempel i øst-europeiske land, samt Hellas.

I tillegg har de fem landene med den svakeste etterspørselen etter slike biler også svært få ladepunkter, hver av dem med bare én prosent av EU-totalen hver.

Fire land har 75 prosent

På den annen side ser man en markedsandel på over 15 prosent for ladbare biler i de rikere landene i Nord-Europa, hvor det er en gjennomsnitts-BNP på over 46.000 euro (ca. 476.000 kroner).

I bare fire vestlige EU-land, blant dem med høyest BNP per person i unionen, finner man nesten tre fjerdedeler av salget av ladbare biler: Sverige, Nederland, Finland og Danmark.

Den resterende fjerdedelen er fordelt på 23 medlemsland.

Nylig publiserte tall fra Det europeiske miljøbyrået viser at de tunge investeringene industrien har gjort i lavutslipps-kjøretøyer, er i ferd med å bære sine frukter.

Mens salget av ladbare biler er tredoblet fra 2019 til 2020, registrerte man en reduksjon på 12 prosent i CO2-utslipp i fjor.

Krever insentiver og infrastruktur

Studien til ACEA ble publisert i forkant av at EU annonserte sine nye utslippsmål onsdag, som del av klimapakken «Fit for 55».

På bakgrunn av dataene oppfordrer de europeiske bilprodusentene nå myndighetene til å ta i bruk målrettede insentiver for å stimulere salget av slike biler på lang sikt

Og de krever at det settes bindende mål for infrastruktur for hvert av medlemslandene.

– For å fortsette med denne fremgangen på veien mot null må EU-kommisjonen nå så raskt som mulig sørge for at alle nødvendige forhold legges til rette og at ingen land eller innbyggere havner på sidelinjen. Nullutslippskjøretøy må bli rimelige nok og praktiske nok for alle, sier Eric-Marc Huitema.