TRENGER 5000 LADEPUNKTER: – Lading er et glemt kapittel for regjeringens 2025-mål, sier Nils Sødal i NAF.
TRENGER 5000 LADEPUNKTER: – Lading er et glemt kapittel for regjeringens 2025-mål, sier Nils Sødal i NAF.

NAF utfordrer regjeringen:

– Ladesatsingen er rett og slett ikke god nok

Det vil trolig være over en million elbiler på norske veier om fem år. Hvor skal de lade? – Regjeringen må vise at de forstår fremtidens ladebehov, mener NAF.

Publisert Sist oppdatert

Mens det er bred politisk enighet rundt det såkalte 2025-målet om at alt nybilsalg om fem år skal være nullutslipp, er det slett ikke opplagt hvordan myndighetene skal tilrettelegge for ladeinfrastrukturen.

Onsdag denne uka samler NAF representanter for alle de større ladeoperatørene til debatt om utbyggingen av et ladenettverk som møter elbilveksten.

NAF har invitert Fortum, Grønn Kontakt, Tesla, Ionity, BKK, Vattenfall og Circle K til å fortelle om utbyggingsplanene i Norge, om antall ladere og effekt, og hvordan man skal gjøre lading mer brukervennlig.
Møtet som starter kl 12.30 onsdag, streames for alle, og kan følges her: https://www.facebook.com/events/773862293392312/

– Vi etterlyser en tydelig lade-beskjed fra regjeringen som viser at de forstår behovet. Om fem år skal det være én million elbiler på veiene - tre ganger så mange som i dag. Allerede i dag ligger vi etter med ladekapasiten, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Og han er klar på hva han mener regjeringen bør gjøre:

– Enova, som er statens operative etat for å bygge ut lading der markedet ikke strekker til, må nå få en beskjed om at ladenettverket må henge nøye sammen med utviklingen i elbilparken. Det gjelder både med tanke på antall ladere og med tanke på ladefart, eller effekt.

Det gjør det ikke i dag, sier Sødal.

– SSB-tall viser at antall ladere per elbil går ned. Veksten i elbiler er raskere enn antall ladepunkter. Dette er ikke godt nok. Politikerne kan ikke la lading bli det hinderet man glemte å tenke på i anstrengelsene for 2025-målet, mener han.

Trenger 5000 nye

I følge NAFs beregninger må det på plass 5000 nye hurtigladepunkter innen 2025, fortrinnsvis med bedre effekt enn dagens anlegg.

Statsbudsjettet inneholdt forøvrig ingen ting om den støtteordningen til ladeinfrastruktur for borettslag og sameier som regjeringen har lovet i regjeringserklæringen.

– Lading er et glemt kapittel for regjeringens 2025-mål, mener Sødal.

– Regjeringen jobber nå med en ny instruks til Enova. NAF forventer at regjeringen kommer med en tydelig beskjed om at Enova får et ansvar for at ladenettverket i Norge står i sammenheng med utviklingen i bilparken, sier Sødal.