INGEN SPARES: Kraftige prishopp i kombinasjon med bompoengeinnkrevning for elbiler betyr en milliard kroner mer i året i bompengeinntekt for myndighetene. Foto: Espen Røst

Prishopp og bompenger for elbiler:

Slik blir bomsjokket for Oslo

Nå kommer sannheten om den nye bompengehverdagen i Oslo: 55 nye bomstasjoner, nær en tredobling av bomtakstene fra nabokommunene, opp mot 60 kroner for reiser mellom bydelene, og ikke minst skal også elbil-bilistene betale bompenger. Den politiske behandlingen skal være avsluttet før sommerferien.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært varslet i lang tid, men nå kommer virkelig bomsjokket for Oslo-regionen. I dag tas det årlig inn ca. 3,4 milliarder kroner i bompenger i Oslo.

Nå øker regningen for Oslo-bilistene med en milliard til 4,4 milliarder kroner hvert år.

Les også: Slik blir regnestykkene

Allerede fra høsten stiger takstene drastisk i bomringen rundt Oslo. Da blir prisen i bomringen nesten fordoblet for dieselbiler i rushtiden.

I dag betaler alle biler unntatt nullutslippskjøretøy 34 kroner. Fra 1. oktober vil det koste 43 kroner for bensinbiler utenfor rushtiden, og 53 kroner i rushtiden (klokka 06.30-09 og 15-17). For dieselbiler blir takstene henholdsvis 48 og 58 kroner. Prisene gjelder for biler i takstgruppe 1 (kjøretøy under 3,5 tonn).

For tyngre biler, takstgruppe 2, vil det koste mellom 100 og 190 kroner, avhengig av om kjøretøyet har ny (registrert etter 1/1 2014) eller eldre motor, og om det er i eller utenfor rushtiden.

Møter reaksjoner: Krever lavere bomtakster

OSLO-TRIPPELEN: Bomring ved kommunegrensene mot Romerike, Follo og Bærum, dagens bomring, samt bomring rundt ring 2 med armer ved Bryn, Grefsen og egne bomstasjoner ved Fornebu og Bygdøy. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Myndighetene ønsker å straffe kjøretøy med motorer som forurenser mye. Tungbilsatsene innebærer at satsene for biler med nyere motorer knapt øker, mens kjøretøy med eldre motorer må betale nesten dobbelt så mye som i dag.

56 nye bomstasjoner

Men det store bomsjokket kommer trolig på senvinteren 2019. Da vil det bli bompengeinnkreving ved totalt ca. 85 bomstasjoner.

Det blir totalt ca. 18-20 bommer på kommunegrensene mot Romerike, Follo og Bærum, og det blir ca. 38 nye bommer langs Ring 2, samt ved Bygdøy, Fornebu og på nye bompengearmer som strekker seg ut fra Ring 2.

I tillegg kommer dagens 29 bomstasjoner.

Les også: Dette er bilene som Siv Jensen gjør til gode kjøp

Årsaken til at det blir langt flere bommer er at myndighetene ønsker å avgiftsbelegge flere bilreiser i Oslo.

I dag er det bare i halvparten av reisene at kjøretøyene passerer bomringen. Myndighetene ønsker å fange opp flere, og med de nye bomstasjonene vil man ifølge beregninger Vegvesenet har gjort måtte betale bompenger når man bruker bilen i tre av fire tilfeller.

Nye satser

Etter det Motor erfarer vil prisene for å passere de 85 bommene i Oslo bli slik:

 • Nå blir det bomstasjoner også ved kommunegrensene mot Romerike, Nittedal og Follo, slik det er på kommunegrensen mot Bærum. Å passere bommene inn til byen ved kommunegrensene vil koste opp mot 29 kroner for dieselbiler i rushtiden. Det blir ikke innkreving motsatt vei, på vei ut fra byen.
 • I dagens bomring og i en ny bomring rundt Ring 2 samt på ytterligere noen veier vil det koste opp mot 29 kroner å passere både inn og ut, altså begge veier. Takstene går altså ned, men i motsetning til i dag blir det fra 2019 innkreving begge veier både i dagens bomring og i Ring 2-bomringen, slik at totalsummen blir langt høyere enn i dag.

I dag tas det årlig inn ca 3,4 milliarder kroner i bompenger i Oslo. Med det nye bompengeopplegget øker dette til 4,4 milliarder kroner. 

Nytt Tesla-sjokk: Venter tilbakekalling etter kollisjonssmell

Trolig timesregel

Det blir høyst sannsynlig timesregel for bommene i dagens bomring og den nye ved Ring 2, som innebærer at bilistene her kun må betale én bomavgift i timen.

Nye sommerdekk? Vi har gjort Norges største test

Etter det Motor erfarer er det ikke avklart om timesregelen også skal gjelde for bilister som kjører gjennom hele byen, og passerer to bomstasjoner på dagens bomring.

Trolig vil timesregelen gjelde også i de tilfellene. Da er dette eksempler på hva bilistene må betale fra våren 2019:

Kjørestrekning tur/retur Diesel i rush Diesel utenfor rush Bensin i rush Bensin utenfor rush Nabokommunene – Oslo sentrum 87 kr 72 kr 80 kr 65 kr Oslo utenfor dagens bomring – Oslo sentrum 58 kr 48 kr 53 kr 43 kr Oslo innenfor dagens bomring men utenfor ring 2 – Oslo sentrum 58 kr 48 kr 53 kr 43 kr

For brikkebrukere blir det 20 prosent rabatt, mot 10 prosent i dag.

OSLO-KJENNING: I dag er det 29 bomstasjoner rundt Oslo. Det skal blir 85. I første omgang… Foto: Espen Røst.

Bommer i nærmiljøene

Bommene vil trolig bli satt opp slik at bilister som skal reise mellom bydeler og i lokalmiljøet, og ikke inn til sentrum, også må betale.

Satsene blir trolig henholdsvis 58 kroner (dieselbil i rushtiden), 48 kroner (dieselbiler utenfor rushtiden), 53 kroner (bensinbiler i rushtiden) eller 43 kroner (bensinbiler utenfor rushtiden).

Les også: Her mister de unge lappen for mobilbruk

Eksempler på strekninger hvor man må betale disse satsene er:

 • Mellom Ullevål og St. Hanshaugen (betaling ved passering Ring 2)
 • Mellom Vestre Gravlund og Majorstua (betaling ved passering Ring 2)
 • Mellom Bygdøy og Skøyen (betaling ved passering en ny bomring ved innkjøringen til Bygdøy)
 • Mellom Torshov og Sinsen (betaling ved passering Torshovdalen, hvor det blir en bompengearm fra Ring 2 og oppover Torshovdalen)
 • Mellom Grefsen og Disen (betaling ved passering av samme arm som over)
 • Mellom Alna og Trosterud (betaling ved passering en ny bompengearm fra Bekkelaget/Ulvøya forbi Bryn og opp til Trosterud til dagens bomring).
 • Mellom Fornebu og Stabekk (betaling ved ny bompengestasjon sørover fra Fornebu).

Sjekk denne: Her er oppskriften på det perfekte sykkelskuret

«Mer rettferdig»

Samferdselsmyndighetene ønsker å ta hensyn til lokalmiljø og skolekretser, og plassere bommene slik at det ikke skal få urimelige konsekvenser. Oslopakke 3-sekretariatets forslag til plassering av bomstasjonene blir dessuten sendt på høring.

Myndighetenes formål med det nye bomsystemet er ikke å straffe bilistene, men å gi Oslo bedre kollektivtrafikk, bedre trafikkstyring, mindre biltrafikk og dermed bedre luftkvalitet.

Innføring av bompenger på kommunegrensene mellom Oslo og Romerike og Follo betyr også at bilister som skal en tur over kommunegrensen må betale henholdsvis 29 kroner (dieselbil i rushtiden), 24 kroner (dieselbiler utenfor rushtiden), 27 kroner (bensinbiler i rushtiden) eller 22 kroner (bensinbiler utenfor rushtiden).

Eksempler på strekninger hvor man må betale disse satsene er:

 • Mellom Gjelleråsen og Stovner
 • Mellom Lørenskog og Høybråten
 • Mellom Kolbotn og Holmlia

Elbiler må betale

Også elbiler må ifølge forslaget betale i de ca 85 bomstasjonene i Oslo. Fra mars 2019 må de betale 10 kroner per passering i rushtiden, og fem kroner utenom rushtiden.

Fra 1. mars 2020 dobles satsene utenom rushtiden, mens satsene i rushtiden plusses på med 50 prosent.

For å passere kommunegrensen mellom Oslo og nabokommunene, må elbileiere fra 1. mars 2020 betale 10 kroner utenfor rushtiden og 15 kroner i rushtiden.

Ny e-Golf: Denne klarer 300 km på én lading

De eneste kjøretøyene som slipper å betale er hydrogenbiler som inntil videre blir unntatt, på samme måte som elbiler har vært unntatt.

Dette må elbilbilistene betale fra 1. mars 2020:

Kjørestrekning tur/retur Pris i rushtiden Pris utenfor rush Nabokommunene – Oslo sentrum 45 kr 30 kr Oslo utenfor dagens bomring – Oslo sentrum 30 kr 20 kr Oslo innenfor dagens bomring, men utenfor Ring 2 – Oslo sentrum 30 kr 20 kr

For brikkebrukere blir det 20 prosent rabatt.

Vedtak i juni

Utbyggingen av E6 Manglerudprosjektet sørøst i Oslo og utbygging av E18 fra Lysaker og vestover skal i hovedsak ikke finansieres av Oslopakke 3-bompengene.

Når disse utbyggingene står ferdig en gang på 2020-tallet, vil det bli egen bompengeinnkreving på disse stedene. Men satsene er ikke klare.

Innføring av det nye bompengesystemet er avhengig av at Stortinget vedtar endring i veiloven, som gir anledning til miljødifferensierte takster, og at takstsystemet i Oslopakke 3 blir vedtatt.

Begge vedtakene skjer høyst sannsynlig før Stortinget tar sommerferie. Regjeringen har sendt over begge disse proposisjonene til Stortinget.

Les også: Dette er en spektakulær biltur!

Dessuten må datasystemet oppdateres slik at bompengesystemet kan skille mellom biltypene.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 skal behandle sekretariatets forslag 23. mai. I styringsgruppa sitter fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus, miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (Miljøpartiet De grønne) i Oslo, veidirektør Terje Moe-Gustavsen og Elisabeth Enger, direktør i Jernbanedirektoratet.

Dersom styringsgruppa gir grønt lys, skal Akershus fylkesting og Oslo kommune etter planen behandle bompengeplanen i juni.