BEST AV DE TRE: Volkswagen ID.4 (til høyre) kommer best ut av modellene NAF har sett på for å eksemplifisere.
BEST AV DE TRE: Volkswagen ID.4 (til høyre) kommer best ut av modellene NAF har sett på for å eksemplifisere.

Undersøkelse fra NAF:

Strøm­prisene bremser elbil­interessen

Én av fire er mindre interessert i elbil på grunn av de høye strømprisene, viser en undersøkelse utført for NAF.

Publisert

– Dette er overraskende tall, når vi vet at strøm fortsatt er det desidert billigste drivstoffet, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Det er ingen tvil om at det koster mindre å kjøre elbil enn andre biler. Lader du elbilen hjemme, slipper du unna med om lag en tredjedel av drivstoffkostnadene til en bensin- eller dieselbileier i året, sier Sødal i en pressemelding.

Likevel svarer én av fire at de har mindre interessert i å eie elbil på grunn av strømprisene. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av NAF.

El fortsatt billigst

NAF har regnet på tre ulike bilmodellers drivstoffkostnader, basert på drivstofftype og forbruk. Eksempel-elbilene som er brukt i utregningene, spenner fra store Audi e-tron, med høyt strømforbruk, til den lille folkebilen Nissan Leaf 40.

Den bilen som kom billigst ut, er tredjemann – Volkswagen ID.4. Den har bare 26 prosent av drivstoffkostnadene til en gjennomsnittlig dieselbil.

– Dette viser at selv med økte strømpriser slipper du fortsatt billigere unna om du kjører elbil, mener Sødal.

Har de høye strømprisene gjort at interessen din for å eie elbil har sunket?

Svar Total Menn Kvinner
Ja26 %26 %26 %
Nei50 %53 %46 %
Vet ikke / ingen mening25 %21 %28 %

Beregningene til NAF bygger på siste tilgjengelige priser på strøm- og drivstoffstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Drivstoffprisene er fra gjennomsnittet i februar for hele landet. Dette er noe lavere enn de aller høyeste toppene i mars. Strømprisene er gjennomsnittet for de siste tre månedene i 2021, inkludert nettleie, avgifter og strømstøtte.

Særs gunstig i nord

– Når det fortsatt lønner seg så mye med elbil når strømprisene er rekordhøye, lønner det seg enda mer når strømprisene blir mer normale igjen. Husk at bilen du kjøper skal du ha i ganske mange år, sier Sødal.

I dagens situasjon er det store variasjoner mellom nord og sør i landet.

- Det har aldri vært mer lønnsomt enn nå å velge elbil i Nord-Norge, der bensin og diesel vanligvis er dyrest og strømmen fortsatt er billig, slår NAF-rådgiveren fast.

Selv om undersøkelsen NAF har gjort, viser at en av fire har lavere interesse for elbil på grunn av de høye strømprisene, viser ikke dette seg i registreringsstatistikken.

– Elbiler dominerer nybilsalget mer og mer. Så langt i år er fem av seks nye biler en elbil, og nylig rullet elbil nummer 500.000 ut på norske veier, sier Nils Sødal.

Regneeksempler, bensin- og dieselbil

Drivstofftype Årlig kjørelengde Pris per liter i februar 2022 Drivstofforbruk per kilometer Totalkostnad per år
Diesel12 00018,23 kr0,065 liter14 219 kr
Bensin1200019,28 kr0,065 liter15 038 kr

Regneeksempler, elbiler

Modell Totalkostnad per år (100 % lading hjemme) Andel av utgiftene for en gjennomsnittlig dieselbil Andel av utgiftene til en gjennomsnittlig bensinbil
Volkswagen ID.43964 kr28 %26 %
Audi e-tron 555205 kr37 %35 %
Nissan Leaf 40 kWt4487 kr32 %30 %