FRITAK ELLER TILTAK? Geir Pollestad (Sp), til høyre, og Eigil Knutsen (Ap) avventer ESA-godkjennelse om elbilmomsen.

Ikke diskutert med ESA:

Mangler godkjennelse for elbil-momsen

Det nye moms-forslaget for elbiler må godkjennes av ESA før det kan tre i kraft. Regjeringen har ennå ikke søkt om godkjennelse.

Publisert

Støttetiltak som momsfritaket er en ordning som krever godkjennelse fra ESA, og det er et åpent spørsmål om endringene som er foreslått i revidert nasjonalbudsjett krever en ny godkjenning – eller kan gjennomføres innenfor den eksisterende godkjennelsen.

Dette er ESA

  • ESA er Eftas overvåkningsorgan, med ansvar for å etterse at EØS-avtalen blir etterlevd i de fire Efta-landene (Sveits, Island og Liechtenstein, foruten Norge).

Regjeringspartiene og SV er enige om å innføre moms på elbiler med et bunnfradrag på 500.000 kroner fra neste år.

Geir Pollestad, som sitter i finanskomiteen for Senterpartiet, tror ikke en ESA-godkjennelse vil by på utfordringer.

– Nå må løsningen godkjennes. Det er ikke gjort ennå. Men det er viktig å huske på at vi er ute i svært god tid. Dette skal først inn i statsbudsjettet, sier han til Motor.

– For forbrukerne gir vi også forutsigbarhet, siden det ikke spiller noen rolle hvordan momsen under 500.000 utbetales, enten det er tilskudd eller moms-fritak, sier han.

Forskere uenige

Det siste er flere av landets ledende transportforskere helt uenig i.

Forskningsleder Erik Figenbaum og kollega Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk Institutt har advart kraftig mot et skifte fra avgiftsfritak til tilskudd, fordi de mener fritaket har vært et avgjørende premiss for tempoet i det norske elbil-skiftet.

I en rapport sist høst skrev Fridstrøm og TØI-kollega Vegard Østli at moms kan rasere elbilsalget.

Fridstrøm har senere advart om at skifte til en tilskuddsordning dessuten vil skape marked for eksport av brukte elbiler ut av Norge.

Fordeling eller miljø?

Det er uklart når ESA skal ta stilling til momsspørsmålet. Og hvor lang tid man trenger.

– Vi har jevnlig kontakt og dialog med norske myndigheter. Når det gjelder endringer i ordningen med nullmoms for elbiler, som varer ut året, ble disse luftet av regjeringen i fjor høst og vi vil vurdere en formell notifisering når den kommer, opplyser Jarle Hetland, kommunikasjonsdirektør i ESA, til Motor.

– Vi er i dialog med norske myndigheter om de planlagte endringene rundt nullmomsen for elbiler for bedre å klargjøre endringene og hva disse vil innebære, sier han.

Jusprofessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo har tidligere uttalt til Bilnytt.no at dagens ordning er en form for statsstøtte som ESA aksepterer ut fra miljøhensyn.

Men i debatten rundt en momsgrense på 500.000 kroner har regjeringspartiene argumentert tungt med fordelingshensyn.

Dét kan ha betydning for ESAs vurderinger.

Ting tar tid

Finansdepartementet har tidligere sagt at det er vanskelig å gi presise svar på hvor lang tid en ESA-vurdering vil ta.

«Prosessen med å få godkjent gjeldende merverdiavgiftsfritak for elbiler (tok) i underkant av ett år», opplyste Finansdepartementet på spørsmål fra Frp om hva slags tidsperspektiv regjeringen hadde for vurdering for alternative modeller til dagens totale fritak.