VERKSTEDET: Sørum Bil & Lakk på Sørumsand i Akershus.

Slik er reglene: 

Reagerer kraftig på verksted som holdt bil tilbake

Både bilbransjen og forbruker­organisasjonene reagerer på bilverkstedet som holdt tilbake en bil i mange år, og krevde nesten en halv million kroner i gebyr av kunden.

Publisert

– Denne saken er jo helt eksepsjonell. Vi har ikke erfaring med at saker blir så fastlåst som denne, sier avdelingsleder Knut M. Breivik i Norges Bilbransje­forbund.

Artikkelen om bilverkstedet som i nesten seks år har tatt beslag i bilen til en kunde, har vakt stor oppmerksomhet.

Bilbransjeforbundet, som blant annet har verksteder som medlemmer, oppfordrer både kunder og verksteder som havner i uløste situasjoner om å snakke sammen, og komme i dialog.

Ikke medlem

Breivik understreker at verksteder i henhold til håndverkertjenesteloven kan holde biler tilbake, dersom avtalt sum penger ikke betales.

– Verkstedet kan også belaste kunder for kostnader ved parkering dersom bil ikke hentes, eller holdes tilbake. Men dette kan selvsagt først skje etter god og forutgående informasjon til kunde, sier Breivik, og fortsetter:

– Vår erfaring er at det ikke belastes beløp i den størrelsen som det her er snakk om. Kostnadene må være forsvarlige.

Han påpeker at lakkeringsverkstedet Sørum Bil & Lakk ikke er medlem av bilbransjeforbundet.

479.000 kr

Eieren av den fine, gamle Mercedesen av typen 560 SEC leverte bilen til lakkering høsten 2017. Da hadde han nettopp kjøpt bilen, for å kose seg med den som fersk pensjonist.

Etter at han reklamerte på jobben, nektet lakkeringsverkstedet å levere tilbake bilen, selv etter at eieren betalte siste del av utestående krav.

Lakkeringsverkstedet krevde formidable 479.000 kroner i parkeringsleie da partene møttes i retten i sommer, for å levere bilen tilbake.

I retten tapte lakkeringsverkstedet. Innehaveren er dømt til å levere bilen kostnadsfritt tilbake, og betale kundens saksomkostninger.

Uklar grense

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener verkstedet, som den profesjonelle parten, burde løst dette bedre.

– Hvis en kunde mener tjenesten ikke er gjort ordentlig, har kunden rett til å holde tilbake deler av betalingen, slik det ble gjort her, sier han.

Reklamasjonen kan heller ikke møtes av verkstedet med å holde bilen tilbake og nekte utlevering. Manglende betaling må skyldes betalingsmislighold.

– Hvor stor må tvisten være, i prosent eller kroner, før et verksted kan holde tilbake en bil?

– Det er ikke mulig å vise til en konkret terskel. Men krav av helt bagatellmessig størrelser vil neppe gi rett til tilbakehold, sier Thomas Iversen.

Heller ikke bilbransjeforbundet eller NAF mener det er en klar grense.

– Opplever man slikt som i dette tilfellet, bør kunden ta ut forliksklage mot verkstedet, sier Silje Meek, advokat i NAF Advokat.