MER KOLLEKTIV: Byvekstavtalen for Oslo utvides kraftig.

Utvider byvekstavtalen:

Nye 5,6 milliarder til kollektivtrafikken i stor-Oslo

Staten, Viken og Oslo, og tre Viken-kommuner har i dag inngått en avtale om ekstra statlige midler til byvekstavtalen for Oslo-området.

Publisert Sist oppdatert

Avtalen betyr nye 2,6 statlige milliarder til reduserte bompenger, 2,6 milliarder til bedre kollektivtilbud og 464 millioner kroner til lavere billettpriser, skriver Samferdselsdepartementet.

– Byvekstavtalen som ble inngått i fjor høst, fremmer grønn byutvikling, effektiv arealbruk og bedre reisehverdager. Staten bidrar allerede med over 16,5 milliarder kroner i byvekstavtalen. Tilleggsavtalen betyr at staten legger ytterligere 5,6 milliarder statlige kroner på bordet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Lavforurensingskjøretøy vil få lavere bompengetakster, og pengene skal gå til Fornebubanen og nytt signalsystem for T-banen.

(©NTB)