HVA NÅ? Én ting er reglene. En annen ting er hva folk faktisk gjør.

NAF:

Dette gjør mer enn halvparten feil

Du kommer kjørende på en motorvei og ser et skilt som varsler at to felt skal bli til ett felt lenger fremme på grunn av veiarbeid. Hva gjør du?

Publisert

I en undersøkelse gjort av Norstat for NAF svarer mer enn halvparten av bilistene at de legger seg i det feltet med lengst kø. Noen få av disse legger seg i tillegg på midtlinjen for å hindre at andre skal kjøre fram i feltet med færrest biler.

– Begge deler er mot anbefalingene. Å legge seg på midtlinja er i tillegg ulovlig, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, i en pressemelding.

For å få best mulig trafikkflyt anbefaler NAF at man utnytter de to feltene så langt frem man kan.

– Rådet er at du skal kjøre så langt frem du kan, slik at man kjører inn i ett felt så nærme innsnevringen som mulig. Dette tjener alle på. Bedre flyt i trafikken gjør at alle kommer raskere og tryggere frem, sier han.

– Ikke legg deg på midtlinjen

Braadland er spesielt overrasket over at så mange som fem prosent, tilsvarende mer enn 100.000 sjåfører, svarer at de legger seg på midtlinjen for å hindre andre i å kjøre helt frem.

– Den formen for privat politivirksomhet hører ikke hjemme på veien. Å legge seg på midtlinjen er å hindre andre bilister i å gjøre noe som er både lovlig og anbefalt, sier Braadland.

Tallene viser at kvinner i større grad enn menn er tilbøyelige til å legge seg i det feltet hvor det er lengst kø. 62 prosent kvinner oppgir dette, mot 48 prosent menn.

Skiltet viser at kjørefeltet slutter

Braadland skjønner at mange gjør feil, fordi skiltingen er lett å misforstå.

- Bruken av sort pil og rød pil forteller om hvem som har forkjørsrett og hvem som har vikeplikt når et kjørefelt slutter. Mange forstår dette som at man raskest mulig må komme seg inn i det feltet som har forkjørsrett.

Han mener dette burde vært skiltet bedre.

– Dette kunne åpenbart vært skiltet annerledes. Det kunne vært et underskilt som forklarer at man skal kjøre så langt frem man kan før det ene feltet opphører, for her er det mange som ikke kjenner reglene, sier han.

Undersøkelsen er utført av Norstat for NAF i juni, og 1103 bilister er spurt.

Hva gjør du når du ser dette skiltet?

Utvalg Norge Menn Kvinner
Legger meg bakerst i feltet med lengst kø55 %48 %62 %
­ Hvorav: Legger meg på midtlinjen for å hindre andre5 %4 %5 %
Kjører så langt frem jeg kan i feltet med kortest kø46 %52 %39 %
Antall spurt1103556528

Tallene blir ikke alltid 100 prosent, fordi de er rundet av. Kilde: Norstat