AVGIFTSFRYKT: – Regjeringen har fått grønt lys av Stortinget til å innføre flere avgifter på kjøp av elbil enn momsen, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Vil ikke avkrefte:

Frykt for nye elbil-avgifter i stats­budsjettet

Elbil-momsen er på vei, men det kan bli mer: NAF mener Stortinget har gitt regjeringen grønt lys til økte avgifter, og Finansdepartementet vil ikke avkrefte nye kjøpsavgifter for elbiler.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka har regjeringen lagt siste hånd på statsbudsjettet som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterer for Stortinget 6. oktober. Utgifter til forsvar og beredskap, strømstøtte, pensjon og ukrainske flyktninger vil prege budsjettet. Og inndekningen skal ikke komme der den pleier å komme fra:

– De krisene min generasjon har vært gjennom, har hatt ett svar hver gang: økt oljepengebruk. Men nå er det annerledes. Nå må oljepengebruken ned, sa Vedum på et pressemøte før budsjettkonferansen.

Nå frykter NAF at regjeringen vil hente penger gjennom økte avgifter på elbiler:

Ikke bare med moms på kjøpsbeløpet over 500.000 kroner som Stortinget vedtok i sommer, men også med en engangsavgift som det er på biler med tradisjonelle drivlinjer.

Grønt lys

For da SV sikret regjeringspartiene flertall for revidert statsbudsjett 2022 før ferien, hadde vedtaket en ordlyd som på ingen måte setter punktum ved momsen:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2023 innføre moms på kjøpsbeløpet for elbiler over 500.000 kroner. Momsfritaket skal holdes uendret frem til 2025. I forbindelse med innføring av kjøpsavgifter for elbil skal det sikres at konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment opprettholdes».

– Bruken av ordet «kjøpsavgifter» og ikke «moms» kan uten tvil leses som at regjeringen har fått grønt lys av Stortinget til å innføre flere avgifter på kjøp av elbil, på toppen av momsen. Dette bør regjeringen raskt og kontant avkrefte at de jobber med, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Men det vil ikke Finansdepartementet gjøre:

– Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer for 2023 vil bli presentert når statsbudsjettet legges frem 6. oktober, svarer seniorrådgiver Helene Megaard i Finansdepartementet på spørsmål om man kan avkrefte at det innføres kjøpsavgifter, utover momsen.

Historisk kø

I Norge er tre av fire nye biler helelektriske, takket være fritak for avgifter i et marked der andre biler belastes engangsavgift, høyere bruksavgifter og moms.

Innstegsmodellen på en populær variant av Norges mest solgte dieselbil for tiden, Skoda Kodiaq, koster 659.000 kroner eksklusive levering – av dette utgjør avgiftene 246.000 kroner.

– Det bør være totalt uaktuelt å innføre en ekstra kjøps­avgift på elbiler, slik bensin- og dieselbiler har hatt

Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF

For elbiler i samme segment er avgiftene begrenset til 2400 kroner i vrakpant.

Fra nyttår kommer moms på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner, og finansministeren har varslet at det momsnivået vil ligge fast frem til 2025.

Andre typer bilavgifter har regjeringen vært langt mer uklar på.

Norske bilkjøpere betalte nesten dobbelt så mye i bilavgifter til staten for 10 år siden som de gjør nå. Samtidig er køen historisk lang av kjøpere som vil ha nye elbiler spekket med ekstrautstyr – i et marked hvor pris ikke akkurat fremstår som den dominerende faktor.

Frykter avgiftsspiral

NAF mener engangsavgift på elbiler vil få uheldige konsekvenser for mer enn nybilsalget:

– Det bør være totalt uaktuelt å innføre en ekstra kjøpsavgift på elbiler, slik bensin- og dieselbiler har hatt. Avgifter på nye biler bremser nybilsalget, og det betyr dårligere miljø og trafikksikkerhet. Det trodde vi at politikerne hadde forstått. Vi frykter dessuten at økte priser på nye biler vil forplante seg nedover i bruktmarkedet, og dermed gjøre det enda dyrere for folk å gå over til elbil, sier Thor Egil Braadland i NAF.

– En engangsavgift vil gjøre elbiler dyrere i en periode hvor det nesten ikke er mulig å få tak i elbiler. Mange som har bestilt dem i 2022, får dem ikke levert før i 2023, hvor momsen uansett slår inn på mange av de populære modellene, legger han til.

NAF har flere ganger advart mot konsekvensene av økte elbilavgifter i denne fasen av overgangen til nullutslippsbiler.

– Hvis man gjør elbilen mye dyrere nå, så starter det en avgiftsspiral. Avgiftene kommer til å øke også på bensinbiler, dieselbiler og ikke minst ladbare hybrider i samme slengen. Det er fordi 2025-målet om at alle nye biler skal være elektriske er ekstremt førende for avgiftspolitikken. Spesielt er jeg bekymret for prisen på ladbare hybrider. Den kan komme til å stige kraftig. Det er fordi ladbare hybrider er den største konkurrenten til elbilen akkurat nå, om man ser på nybilsalget, sier Braadland.