ENIGHET: Etter uker med forhandlinger kunne Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) presentere enighet om revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Revidert nasjonalbudsjett:

Kjører videre med elbil-moms over 500.000 kroner

Regjeringen står fast på 500.000-grensen for moms på elbiler, men får ikke den støtteordningen som den ønsket. Nivået skal ligge fast til 2025.

Publisert Sist oppdatert

Det er klart etter at SV nå har kommet til enighet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen ville ha overgang til en «kontantstøtteordning» gjennom Enova i stedet for dagens fritaksløsning, men dette satte SV foten ned for.

Det blir fritak for elbiler inntil 500.000 kroner, og dette fritaket vil bilkjøperne nyte godt av uten at de trenger å søke støtte. Derimot blir det moms på den kjøpssummen som overstiger 500.000 kroner, slik at statens avgiftsinntekter blir i den størrelsesorden som regjeringen har ønsket.

Momsfritaket skal holdes uendret frem til 2025.

Elbil skal lønne seg

– Vi er enige om at det skal innføres kjøpsavgifter, også på elbiler, men det skal lønne seg å kjøpe elbil fremfor bensin- eller dieselbiler, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

– Regjeringen ville ha moms og en tilskuddsordning, men vi har kommet frem til enighet om en ordning med et bunnfradrag ved 500.000 kroner. Det er viktig å sikre konkurransedyktighet for elbilene så vi når 2025-målet, sier Eigil Knutsen, Arbeiderpartiets leder i finanskomitéen.

NAF mener løsningen er bedre enn regjeringen varslet.

– Det er bra at momsfritaket videreføres, men regjeringen er i utakt med markedet. Grensen for elbilmoms er satt 100 000 kroner for lavt, fordi mange av de populære familieelbilene vil få avgift med denne ordningen. Det burde vært unngått, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Elbilforeningen er mer positiv:

– Dette gir stø kurs for et svært vellykket klimatiltak og det gir trygghet for at vi kan nå målet om at alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Vi er svært lettet over at regjeringens idé om en subsidieordning for elbil skrotes og at man i stedet går for en reell toppmomsmodell, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Varsler vei-stans

Budsjettavtalen inneholder også et punkt som indikerer stans i flere store veiprosjekter: «I gjennomgangen av samferdselsprosjekter frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveiprosjekter».

Dagens Nasjonal Transportplan er urealistisk

Eigil Knutsen, Ap

Det betyr i klartekst at svært mange av veiprosjektene kommer i spill.

– Dagens Nasjonal Transportplan er urealistisk. Vi mener det er helt nødvendig å se på skaleringen, sier Eigil Knutsen.

Senterpartiets Geir Pollestad sier det slik:

– Vi ønsker å bygge nye og tryggere veier, men vi har tatt over en tradisjon hvor det ikke har vært noen begrensninger, heller ikke på hvor mye bompenger skal kunne tas inn.

Samtidig varsler han at regjeringen ikke vil gjøre noe med tilskuddene til Nye Veier, i hvert fall ikke nå.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) skal selv lede et innspillmøte 23. juni om organisering av veisektoren, noe som i praksis kan avklare tempoet i utbyggingen av de store veiprosjektene som Stortinget tidligere har prioritert gjennom Nasjonal Transportplan. Nygård opplyser til Motor at møtet utelukkende vil handle om organiseringen.

– All behandling av de konkrete veiprosjektene vil skje i den ordinære budsjettprosessen, sier han.

Delte meninger

Reaksjonene er blandede:

Fremskrittspartiet mener det er helt feil medisin å kutte i veibevilgningene. i en tid hvor ulykkestallene øker.

– Tiden er inne for å satse mer, ikke mindre. Kutt innen motorveibygging gjør bare vondt verre for transport-, bygg- og anleggsnæringen, som fra før er i knestående på grunn av skyhøye drivstoffpriser og byggevarepriser, sier Frank Sve, transportpolitisk talsperson i FrP.

– Dette er en svært dårlig prioritering og dårlig trafikksikkerhetspolitikk, der man kutter ned på å sikre og trygge motorveier og heller sender milliardene ut av landet i økt bistand, sier partikollega Morten Stordalen.

Naturvernforbundet mener derimot at beslutningen er et steg i riktig retning.

– Regjeringen og SV staker med dette ut en ny kurs for veipolitikken, der store motorveiprosjekter skal nedskaleres til fordel for vedlikehold over hele landet. Det er stort, og vi er spente på fortsettelsen. Veimyndighetene bør lytte, og la være å sette i gang naturødeleggelser vi kommer til å angre på, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Beholder drivstoffavgiftene

Videre har regjeringen gjort det klart at den ikke kommer til å gjøre noe med drivstoffavgiftene, selv om prisene på bensin og diesel nå er på rekordhøye nivåer.

I mange andre europeiske land har myndighetene redusert avgiftene eller innført midlertidige støtteordninger for å møte prisøkningen.