BOT: 9700 kroner.

Nye bøtesatser:

Nå koster dette nesten 10.000 kr

Bare 11 måneder etter forrige økning, skrus bøtesatsene for forseelser i trafikken igjen opp – og det kraftig.

Publisert

Fra 1. februar koster det 9700 kroner dersom du blir tatt i å bruke mobiltelefonen under kjøring. Det er en økning på 2250 kroner, og svir godt i lommeboka for de fleste av oss.

Også andre lovbrudd i trafikken er blitt svært kostbart, dersom politiet ser deg:

  • Kjøring i strid med trafikkskiltene, som kjøring mot innkjøring forbudt-skilt eller kjøring i kollektivfelt: 7800 kr.
  • Kjøring på rødt lys, brudd på vikeplikt og kjøring med for kort avstand til forankjørende: 9700 kr.
  • Kjøring over tillatt hastighet: Fra 1100 kr til 15.100 kr, avhengig av type vei og fartsgrensen.

Trafikksikkerhet

Økningene nå kommer bare 11 måneder etter forrige justering, i mars 2022.

Samferdselsdepartementet argumenterer med behov for bedre trafikksikkerhet.

– En skjerpet reaksjon i form av høyere bøtesatser ved fartsovertredelser fremstår som særlig aktuelt. Også andre overtredelser er av betydning for trafikksikkerheten. Høyere bøtesatser for trafikkovertredelser generelt antas å ville ha en forebyggende effekt som vil bidra til økt trafikksikkerhet, uttalte departementet i forbindelse med en høring i fjor høst.

I 2022 mistet 118 mennesker livet i trafikken. Det var en kraftig økning fra foregående år.

På sidene til Lovdata kan du se hele oversikten over gjeldende satser for forenklede forelegg.