MYSTERIUM: Skoda Enyaqs rekkevidderesultater får både eiere og eksperter til å klø seg i håret.
MYSTERIUM: Skoda Enyaqs rekkevidderesultater får både eiere og eksperter til å klø seg i håret.

Tenk på et tall, 346, 347, 416 ...

Hvor mye klokere er Skoda-eierne etter tredje test?

Etter den foreløpig siste testen av Skoda Enyaq iV80 vet vi at bilen har et ganske gjennomsnittlig rekkeviddeavvik når ikke været er for kaldt. Men gjør det Skoda-eierne klokere?

Publisert

Motor og NAF kjørte iV80 – Enyaq-utgaven med bakhjulstrekk – beskjedne 347 km i vår vinterlige rekkeviddetest.

Det var så oppsiktsvekkende svakt at vi måtte ta en kontrolltur. Da kom vi 346 km avgårde langs samme strekning.

Begge tallene gir et negativt avvik fra WLTP-rekkevidden på mer enn 30 prosent, det klart største avviket vi har hatt i en slik test noensinne.

Skoda-importør Harald A. Møller hadde ingen forklaring, men tok bilen ut på samme rute en tredje gang – og kjørte 416 km. Det er et avvik fra WLTP på drøyt 18 prosent, et ganske gjennomsnittlig avvik for en elbil på norske vinterveier.

Men hvorfor presterer bilene så ulikt?

Det er det ingen som kan gi svar på.

Slik er de sammenliknbare registreringene fra de tre turene:

- Km-passering 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Tall ved stopp Generelt om værforhold
Test 1Batteriprosent1008670604632170-0
-Km-rest oppgitt-325250224179125830-347
-Forbruk kWh/100km-20,122,219,018,919,019,420,3-20,3
-Temperatur0−80−5−6−8−5−2-−2Våt veibane (saltet), sol
Test 2Batteriprosent1008769584530150-0
-Km-rest oppgitt-334250224179125580-346
-Forbruk kWh/100km-18,422,219,719,319,319,721,0-21,0
-Temperatur540231−2−4-−4Tørr vei, kraftig vind, sol
Test 3Batteriprosent100837262503723800
-Km-rest oppgitt-312272244206170121300416
-Forbruk kWh/100km-20,320,318,118,117,817,918,818,117,8
-Temperatur700−4−4−1−5−4−2−2Nedbør, etterhvert opphold

I et innlegg på Motor tidligere denne uka skrev kommunikasjonssjef Christine Eiken Winther i Skoda: «Åpenbart har sjåføren mye å si, hvor en erfaren elbilist etter alle solemerker vil oppnå bedre rekkevidde enn en uerfaren».

Så vi har stilt Eiken Winther noen spørsmål i et forsøk på å få klarere svar:

– Vi har testet to ulike biler vi regner med dere har lånt ut i skikkelig stand, og begge bilene er kjørt av folk som eier elbil selv og er vant med å kjøre elbil i hverdagen. Hvor mye erfaring mener du det er naturlig at en elbilsjåfør bør ha for å kunne forvente rekkevidde på det nivået dere fikk?

– Generelt mener vi jo at det ikke skal være noen egne krav til elbilister versus andre bilister. Elbilene er så gode nå at man ikke skal måtte ta spesielle hensyn under vanlig kjøring. Kjørestilen er én av mange faktorer som er med å påvirke. Vårt poeng er at det er av verdi i en test som dette at elbilerfaringen er jevnt fordelt i bilene som testes mot hverandre, uten at dette er kritikk eller mistenkeliggjøring av de som satt bak rattet på bilen vår. Det er åpenbart at det er mange andre faktorer og forhold som også spiller inn.

– Utelukker dere at det er noe galt med bilene vi lånte, slik at det ikke finnes annen forklaring enn at de er «kjørt feil»?

Vi kan ikke konkludere på hva som er årsaken til at bilene oppnådde så overraskende resultat i testen deres. Vi peker på mulige forklaringer, fordi vi ikke fant noen naturlig forklaringer selv da vi sjekket bilene, og fordi resultatet avviker fra våre egne erfaringer. Uten noen naturlig teknisk forklaring, så landet vi på at det beste var å teste selv.

Mange gode tips

– Kan du gi en kortfattet gjennomgang av hvordan elbiler bør kjøres?

– Innenfor lover og regler, er det opp til føreren selv. Og som nevnt er det en fordel med siste generasjon elbiler at de ikke stiller så store krav til sjåførene. Så har vi mange gode tips til kundene våre som ønsker å få mest mulig rekkevidde i hverdagen, og det handler i stor grad om kjørestilen og bruk av gass og brems. Vi kommer til å fortsette å tilgjengeliggjøre gode tips til både erfarne og nye elbilister.

– Begge bilene vi testet hadde samme, svake tall. Det kan selvfølgelig skyldes at begge sjåførene har gjort noe feil, men de kjørte altså i Eco-modus og på fartsgrense hele veien. Det ga tall som ikke står i stil med deres, men viser fra vårt perspektiv at «like» biler i teorien kan levere ulikt. At mange av de iV80-eierne som har henvendt seg til oss høster svært ulike erfaringer underbygger dette. Hva anbefaler dere Skoda-kjøpere som opplever slikt å gjøre?

– Om eiere av våre modeller har spørsmål eller usikkerhet rundt bilen sin, så anbefaler vi dem å ta kontakt med forhandleren sin. Så får de god oppfølging der. Vi ser at eiere av mange ulike elbilmodeller fra hele bransjen diskuterer rekkevidde flittig, og så kan det være at resultatet i NAF og Motors test har skapt noe mer usikkerhet for våre kunder. Derfor var det viktig for oss å ettergå dette grundig.

Ingen indikasjoner

– Vi har fått mange henvendelser fra Skoda-eiere som forteller om liknende erfaringer med en iV80 som taper ekstremt mye rekkevidde i kaldt vær, blant dem et par som opplevde å bli skjelt ut av forhandleren for å kjøre bilen feil da paret henvendte seg om en iV80 som slet med å levere 10 mil rekkevidde (de kjøpte bilen i høst og den var ok i varmt vær, de har mange års erfaring som eier av andre elbiler). Har dere fått flere henvendelser om iV80 enn dere generelt får på andre modeller, eller skal vi legge til grunn at vi har snakket med uvanlig mange uheldige?

– Vi har ingen indikasjoner på at dette er en problemstilling knyttet til enkeltmodeller hos oss. Den kundesaken du beskriver der er ikke kjent for oss, og harmonerer dårlig med hva vi står for, så her må vi oppfordre kunden til å ta kontakt med oss direkte for videre oppfølging.

– Motor har aldri hevdet at testen er en fasit, men har sammenliknet alle nye elbil-modeller etter den samme ruta – med de oppover- og nedoverbakker som den byr på. Hva er det du mener er upresist ved hvordan vi har gjennomført testen og måten vi har omtalt den på?

– Her har vi lagt inn et par eksempler i teksten vi skrev, og så er det generelt i ulike sammenhenger vist til WLTP-rekkevidden som et rekkeviddeløfte fra bilbransjen. Det er ikke det WLTP-målingen er. Så må vi understreke at vårt poeng i teksten er generelt rundt slike enkelttester, og at vi selvsagt ser stor verdi i den testen dere gjennomførte. Så er det altså en oppfordring fra oss, og sikkert mange flere i bransjen, at man er tydelige på at enkelttester og et øyeblikksbilde ikke representerer den fulle sannhet.

Livet med WLTP

– WLTP-rekkevidden brukes aktivt av dere i markedsføringen av Skoda Enyaq, ofte med «pris fra» og «rekkevidde inntil» i samme kampanje. Hvordan mener du forbrukere skal forholde seg til WLTP i vurderingen av bilens rekkevidde i norsk vintervær?

– Dette er en god problemstilling NAF har bragt på bane, fordi det er verdifullt for forbrukerne å få enda mer relevant informasjon om dette når de velger bil og drivlinje. Vi ønsker å være gode rådgivere i møte med kundene våre, og er helt åpne og tydelig om at WLTP-rekkevidden ikke nødvendigvis gjenskapes på turen din til påskefjellet. Her mener vi også at den type tester dere har gjennomført her bidrar med verdifull informasjon til forbrukerne, før man forhåpentligvis på sikt kan få egne standardiserte målinger for vinterrekkevidde.

Værforhold

De tre testturene er foretatt langs samme rute, med biler som var ladet til 100 prosent og hadde stått i et lukket garasjeanlegg over natten. De er kjørt på fartsgrensen og i Eco-modus uten automatisk fartsholder.

På første og tredje tur er det nøyaktig samme bil som er kjørt.

Temperaturene er redegjort for i tabellen i toppen av saken. Det var tørrest underlag og varmest i været på tur nummer to, men det var ekstremt kraftig vind fra nord den dagen – med opptil 25 m/s i kastene. Det er ingen tvil om at luftmotstand er en faktor for rekkevidden, men det er ikke praktisk mulig å beregne hvor stor påvirkning dette hadde på den aktuelle turen.

Ut fra den omfattende responsen vi har fått fra iV80-eiere om problemer i kaldt vær, kan kaldere vær på den første turen være en faktor. Men om det forklarer alt, er stadig et helt åpent spørsmål …