EN MENTAL GILJOTIN: Morten Nordby (f.v.), Sverre Gran og Anders Madslien mener den kognitive testen som eldre må bestå for å beholde førerkortet, er diskriminerende. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
EN MENTAL GILJOTIN: Morten Nordby (f.v.), Sverre Gran og Anders Madslien mener den kognitive testen som eldre må bestå for å beholde førerkortet, er diskriminerende. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Mange får ikke fornyet førerkortet:

Mener eldre utsettes for diskriminering

Er du over 75 år og stryker på den kognitive testen som er en del av den obligatoriske helseattesten for eldre, får du ikke fornyet førerkortet. – En meningsløs test med liten relevans for trafikksikkerheten, mener Morten Nordby, Sverre Gran og Anders Madslien som kjemper mot det de mener er diskriminering av eldre.

Publisert

Er du over 75 år og vil ha fornyet førerkortet ditt, må du som hovedregel bestå den kognitive testen med det formelle navnet «Norsk revidert mini mental status evaluering (MMSE-NR).

Testen er som regel en del av en obligatorisk helseattest for eldre, selv om det i veiledningen fra Helsedirektoratet står at testen kun skal brukes ved mistanke om kognitiv svikt.

Stryker du på testen, får du ikke fornyet førerkortet.

– Denne famøse testen, som ikke gir rom for skjønn, er i stor grad meningsløs og har liten eller ingen relevans for trafikksikkerheten. Det er slått fast gjennom forskning. Danmark har allerede fjernet denne testen og andre land, som Sverige og Tyskland, har ikke hatt den i det hele tatt, forteller Sverre Gran, Anders Madslien og Morten Nordby.

Lang kamp

Sverre Gran (81) har i årevis kjempet for eldre bilføreres rettigheter og mener mange unødig er blitt fratatt muligheten til å kjøre bil.

Sammen med tidligere statssekretær Anders Madslien (80) og læreren Morten Nordby (53) har den tidligere flykapteinen og lederen i Norsk Flygerforbund jobbet for å påvirke både politikere og opinionen.

– Dette er både en krenking av rettssikkerheten til en gruppe mennesker og av det enkelte menneske. I tillegg er det en enorm sløsing av samfunnets ressurser. Både at leger og den enkelte skal bruke tid på disse testene, og at de som mister førerkortet nødvendigvis må belaste samfunnet mer økonomisk ved at de ikke lenger klarer seg selv på samme måte, sier Sverre Gran.

Les også: Overlevde tunnelbrannen - når kommer første dødsulykke

 

MANGLENDE RETTSSIKKERHET: Sverre Gran mener behandlingen eldre utsettes for når de skal fornye førerkortet krenker rettssikkerheten og i tillegg er sløsing med ressurser. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
MANGLENDE RETTSSIKKERHET: Sverre Gran mener behandlingen eldre utsettes for når de skal fornye førerkortet krenker rettssikkerheten og i tillegg er sløsing med ressurser. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

En mental giljotin

– Det må likevel være mulig å kunne frata folk førerkortet?

– Det er ingen menneskerett å kjøre bil. Men man må ha et system og en klokskap for å fange opp dem som innebærer en risiko i trafikken. Eldre er ikke overrepresentert med tanke på personskadeulykker.

– Men det er et faktum at eldre som gruppe generelt har mer helseproblemer?

– Alle bør sjekke helsen sin. Når du blir eldre blir helsen dårligere, samtidig som eldre er flinkere enn andre til å se og innse sine begrensninger. Føler man seg ikke trygg på å kjøre i byen, lar man det være. Men vi har ikke noe imot at folk skal sjekkes både for fysisk og mental helse, det er denne særbehandlingen av eldre, som ikke er faglig begrunnet og diskriminerende, som vi har kjempet mot, sier Gran, Madslien og Nordby.

– Den kognitive testen, som for øvrig favoriserer dem med høyere akademiske utdannelser, har fungert som en mental giljotin på tusenvis av eldre.

Nå ser det ut til at arbeidet til de tre bærer frukter. Stortinget forkastet riktignok i mai et forslag fra Ap og Sp om å fjerne de obligatoriske helseattestene, men Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om en rapport fra Vegdirektoratet og Helsedirektoratet for å se hvordan ordningen kan endres, med mål om endring i 2019.

– Dette ønsker vi i NAF velkommen, og vårt landsmøte kom med en resolusjon om dette allerede i vår, sier Morten Fransrud, fagsjef for trafikktrening i NAF.

– På bakgrunn av resolusjonen, henvendelser fra medlemmer og forskning ønsker vi at ordningen med obligatorisk helseattest skal revideres. Vi kan ikke fastslå at den kognitive testen har hatt noen effekt for sikkerheten, og vi stiller spørsmål ved om dette er en oppgave for en almenpraktiserende lege ut fra den kompetansen en almenpraktiserende lege har, sier Fransrud. 

– Men burde ikke det å ha førerkort knyttes sammen med krav om forsvarlig helse og oppdatering for alle?

– Det bør diskuteres om det er riktig at en opplæring gjennomført ved 18 årsalderen ikke bør ha en oppdatering senere i livet. NAF trafikktrening har bred erfaring med kurs for bedrifter som har fokus på trafikksikkerhet. Etter kurs hos oss er det unison enighet blant deltagerne om at alle burde delta på slike kurs.

Nesten rettsløse

– Hva med alle de eldre som er blitt parkert, så å si, av denne testen?

– Personlig mener jeg disse nesten er rettsløse. Har en fastlege først sagt nei, har de i realiteten nesten ingen ankemuligheter. De burde få tilbud om ny kognitiv test hos en spesialist, eller tilbud om en praktisk vurderingsprøve ved den lokale trafikkstasjonen, sier Morten Fransrud.

– Førerkort som begrenses geografisk bør også være med i denne debatten. NAF er opptatt av folks mobilitet i hverdagen, og for svært mange er bilen eneste mulighet. Et førerkort som tillater kjøring til og fra nærmeste butikk, postkontor, helsesenter eller liknende, vil kunne løse mobilitetsutfordringer for eldre uten at det nødvendigvis går ut over trafikksikkerheten.

Nærmer du deg 75 år og ønsker å fortsette å kjøre bil? 

  • Da må du oppsøke fastlege og få en helseattest. Denne vil eventuelt ha en gyldighet på inntil tre år (to år fra 78 år). Flere land i Europa har ingen lignende særbehandling av eldre. Danmark fjernet kravet om helseattest i fjor sommer.
  • Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet å se på hvordan ordningen med obligatorisk helseattest for eldre kan endres i Norge. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ønsket å fjerne ordningen, men fikk ikke flertall for dette i Stortinget før sommeren. 
  • Nyere forskning viser at det er liten sammenheng mellom alderen på føreren og hvor sikker kjøringen er. Den generelle regelen om helse og kjøring er at alle som skal søke om førerkort (eller fornye) fyller ut en egenerklæring om helse. Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, plikter du å oppsøke lege.